Kies op maat

Inloggen Menu

Starten Eigen Bedrijf 2

De ondernemer is verantwoordelijk voor zijn eigen (MKB) bedrijf. Hij is in staat om zo’n bedrijf te starten en te runnen. Het is een vervolg op de bestaande MINOR Starten Eigen Bedrijf (ASEB1) in het 4e jaar dan wel een vervolg op de ontwikkeling van een business case in de vooropleiding (bijv. student company). In overleg zijn er ook andere instroom mogelijkheden.

Als ondernemer ben je zelfverantwoordelijk en zullen er  steeds keuzes uit allerlei dilemma’s moeten worden gemaakt. Die keuzes betreffen meestal de omgeving, de markt (de klant) en zijn eigen inkomen en arbeidsvreugde. De rol van de student is de startende ondernemer die voor eigen risico en geld een eigen bedrijf gaat (door) starten (of over nemen).

Deze minor is bedoeld om meer Hbo-studenten geïnteresseerd te krijgen op het gebied van ondernemerschap en studenten die willen (door)starten met de eigen onderneming.

Ondernemers die starten met een eigen bedrijf zijn een belangrijke motor voor economische groei. Vanuit de overheid wordt ondernemerschap dan ook heel erg gestimuleerd en ook binnen Aeres neemt dit een belangrijke plaats in. De lessen worden o.a. aangeboden in het GVL (Green Venture Lab). Dit centrum biedt alle faciliteiten voor een startende ondernemer, inclusief de ontmoeting met andere starters en specialisten. 

Om de student gedurende tenminste 6 maand full time in de gelegenheid te stellen om het bedrijf op te starten, is het aan te bevelen het afstudeerproject te integreren in deze minor.

Doelgroep: In principe zijn alle studenten toelaatbaar die een business case uitgewerkt hebben en hiermee concreet aan de slag willen. Er is een verplichte intake procedure.

Quotes van studenten:
“Ondernemen is één groot en geweldig avontuur”
“Mijn eigen onderneming, een droom die is uitgekomen”
“Ondernemen doe je juist nu””

Leerdoelen

 1. Ondernemer in  praktijk (een operationeel bedrijf met substantiële omzet);
 2. Onderdeel van een effectief en professioneel netwerk;
 3. Goed onderbouwd strategisch plan voor de toekomst van het bedrijf

Competenties:

 1. Leidinggeven (niveau 3): eindverantwoordelijke, eigen risico en eigen initiatief, onbekende of deskundige doelgroepen in binnenland of buitenland.
 2. Samenwerken (niveau 3): innovatief ondernemer, eigen risico en eigen initiatief.
 3. Ondernemen (niveau 3): voor eigen risico en op eigen initiatief, transfer over sectoren heen, voortdurend veranderende omstandigheden.
 4. Innoveren (niveau 3): Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn.

Ingangseisen

 • Een uitgewerkte en gevalideerde business case; bij voorkeur reeds ingeschreven bij Kamer van Koophandel
 • Voldoende kennis op het gebied van financiën, marketing en strategie.

Rooster

Dit is als aanvulling op de minor ASEB1.
Voorjaar (semester 2) op de dinsdag in de weken: (5 niet: tentamendag), 7, 10, 12, 16, 19, 21 and 23.

Toetsing

 Programma

 1. Carrousel ‘Succesvol ondernemen(10 ects)
  Vijf keer 1 week ‘meelopen’ bij 5 uiteenlopende succesvolle ondernemers (≈ Afstudeerstage);
 2. Cursus (tailormade) Verdieping Ondernemerschap (4 ects; inhoud is vraaggestuurd/ i.o.m. studenten en experts);
 3. Opdracht ‘Mijn Business in praktijk’ (11 ects); concrete start (levering product/dienst) van het bedrijf. In principe zijn daarbij twee ‘specialisaties’ mogelijk: 
  • Bedrijfstransitie:
   - NIEUWE BEDRIJFSTRATEGIE (bv. biologisch,verwerking, afzet, ..)
   - NIEUWE (niet-verwante) BUSINESS CASE binnen bestaand bedrijf/organisatie
  • Bedrijfscreatie (‘Green Venture Lab’, incl. mogelijkheid van een goed gefaciliteerde startersplek):
   - SMART FARMING (ict, technologie, ..)
   - BIOBASED ECONOMY (grondstofproductie, bioraffinage, ..)
   - GREEN CITIES (urban farming, city food, ..)
 4. Opdracht ‘Mijn Business in ontwikkeling’ (17 ects; ≈ Thesis); een strategisch plan voor de verdere doorontwikkeling van het bedrijf in de toekomst;

Code: ASEB4
Naam: Mijn business in praktijk
Studiepunten: 11
Type examen: Assessment

Code: ASEB5
Naam: Verdieping ondernemerschap
Studiepunten: 4
Type examen: Schriftelijk tentamen

Voor Green Starters:

Code: AAFP
Naam: Afstudeerstage / ondernemerschaps-carrousel - Studiepunten: 10 Naam: Thesis / strategisch bedrijfsplan - Studiepunten: 17