Kies op maat

Inloggen Menu

Internationaal Bedrijfsleider en Adviseur - International Farm Manager/Advisor

Veel toeleverende bedrijven die in de internationale (agro) business opereren zoeken goed opgeleide bedrijfsadviseurs die ook buiten Nederland inzetbaar zijn voor de verkoop en begeleiding van hun producten in hun wereldwijde klantenkring.

Daarnaast is er internationaal veel vraag naar goed opgeleide bedrijfsleiders. Daarom is deze minor ook geschikt voor studenten die graag aan de slag willen op een primair agrarisch bedrijf en die niet direct na het afstuderen thuis in het eigen bedrijf aan de slag kunnen, of (nog) geen eigen bedrijf hebben. De functie van bedrijfsleider is een zeer goede tussenfase/opstap naar het eigen zelfstandig ondernemerschap.

In deze minor worden beide aandachtsvelden gecombineerd, omdat de rollen elkaar goed kunnen versterken.

De manager/bedrijfsleider werkt op een, naar Nederlandse begrippen, groot primaire productie bedrijf, waar dan ook in de wereld. Dit zijn bedrijven van bovengemiddelde omvang (> 800 melkkoeien, > 1000 ha akkerbouw, etc.) en met meerdere personeelsleden (> 10, exclusief de ondernemer en familieleden). 

De bedrijfsleider is naast de eigenaar/ondernemer, de eerst verantwoordelijke voor het dagelijkse productieproces en de bijbehorende personeelsinzet op dit bedrijf. Mogelijk is de bedrijfsleider ook verantwoordelijk voor de financiële resultaten en de strategische ontwikkeling. Bij een (zeer) groot bedrijf met meerdere locaties heeft de bedrijfsleider op zo’n zelfstandige unit zelfs de eindverantwoordelijkheid van die vestiging.

De adviseur werkzaam in het internationale werkveld is anders dan die in de Nederlandse context. Los van een andere taal, vraagt dit zeker ook andere competenties.  In deze minor richten deze studenten, zich vanuit de toeleverende industrie op het commercieel adviseren en begeleiden van primaire productiebedrijven. De adviseursrol in deze minor is dan ook ontwikkeld, om aan de stijgende vraag naar nieuwe medewerkers met een goede internationale oriëntatie te voldoen. In deze wordt je deze benodigde professionele bagage aangereikt, zodat je succesvol deze adviserende en coachende rol kan vervullen in het internationale commerciële speelveld.

Afgestudeerden vinden na deze minor  hun baan in de internationaal opererende periferie van de agrobusiness.

 

Als Aeres Hogeschool werken we in deze minor samen met o.a. International Farm Comparison network (IFCN), Lely, Barenbrug, Huizinga Harvest, Agrifirm Duitsland, Bomech en Alta Genetics. Verder zijn de traineeshipbedrijven afhankelijk van je eigen primaire agrosector. In de minor proberen we zoveel mogelijk passende traineeships bij bedrijven en opdrachtgevers in het buitenland te vinden van je voorkeurssector.

De minor richt zich op de kennis, kunde en attitude die nodig is in de internationale (agro)business. Het gaat daarbij om  te leren om te gaan met een andere cultuur, te denken vanuit een andere mindset en je eigen persoonlijke houding zo aan te passen tot een effectieve manager of sales representative van je werkgever. Naast de vakspecifieke kennis leer je veel over relatiebeheer, communicatie en het gericht coachen van je klanten of medewerkers. Verder zijn Internationale traineeships (16 weken, verdeeld over 2 periodes), persoonlijke coaching en e-learning ook onderdeel van de minor AIBA.

De minor Internationaal Bedrijfsleider en Adviseur betreft een 1-jarig traject (30 ECTS aan lessen en 27 ECTS aan stages inclusief afstudeerwerkstuk) en richt zich naast de vakspecifieke kennis ook op de praktijk!

Doelgroepen:

 • Dagstudenten Aeres Hogeschool; domein V&G
 • Deeltijd: huidige (ex) deeltijdstudenten
 • Ex-studenten Aeres Hogeschool - alumni (voorheen CAH)
 • Internationale studenten met de juiste vooropleiding en praktische ervaring

Leerdoelen

 1. Kan zich snel inwerken in een nieuwe situatie
 2. Is operationeel “De Vakman”
 3. Geeft leiding aan personeel (de personeelsmanager)
 4. Is “voorbeeld” voor anderen (operationeel), vertoont “voorbeeldgedrag” (meewerkend voorman)
 5. Kan operationeel tactische kengetallen in de bedrijfsvoering analyseren en prognosticeren/plannen
 6. Weet bedrijfs-/ondernemersdoelstellingen te realiseren (plannen, uitvoeren evalueren)
 7. Is zich bewust dat de hierna volgende zaken en eigen houding die belangrijk zijn bij het functioneren als bedrijfsleider of adviseur:
  • Heeft oog voor de culturele en sociale context in het land waarin hij werkt
  • Is bereid de taal van het land, waarin hij werkt, te leren en te spreken
  • Heeft durf, doorzettingsvermogen en is flexibel
  • Geen “9 tot 5” mentaliteit, weet van aanpakken
  • Dwingt door eigen handelen kennis en respect af
  • Weet om te gaan met specifieke middelmanagement positie
  • Kan team vormen met o.a. eigenaar/ondernemer of collega’s

Competenties Minor

In principe kan de student door het volgen van deze 30 ECTS minor alle 10 Aeres Hogeschool competenties zeker 2 keer op het 3e niveau bewijzen. De belangrijkste competenties van deze minor worden hierna uitgebreider beschreven. 

Competentie 1: Leiding geven
Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl (mede-/eindverantwoordelijk, deskundige doelgroepen in buitenland, sturing geven vorm geven). 

Competentie 6: Organiseren
Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat (mede/eindverantwoordelijk, verschillende taken, transfer binnen verwante sectoren)

Competentie 7: Zelfsturen
Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten.

Competentie 8: Ondernemen
Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat (situaties met onvoorspelbare, voortdurend veranderende, omstandigheden).

Competentie 10: Globaliseren
Ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving. Heeft interesse in de culturele context waarin hij werkt en weet hier zorgvuldig mee om te gaan en zich hieraan aan te passen (sturing geven vorm geven, Pro actief handelen, voorop lopen, ontwerpen, culturele context begrijpen en inpassen).

Ingangseisen

De studenten die de major AO, DV of TA of de minor Ondernemerschap met goed gevolg hebben afgesloten zullen voor deze minor een voldoende beginniveau hebben.

Het is een pre dat studenten die willen deelnemen aan deze minor de volgende ervaring en/of kennis meenemen:

 1. Werken op een agrarisch bedrijf in het buitenland (vooraf een stage in buitenland).
 2. Werken met technische en financieel economische kengetallen.
 3. Praktische en vaktechnische kennis en vaardigheden op minimaal 1 of 2 onderdelen in operationele zaken zoals: klauw bekappen, melken, oogsten, veredeling, spuiten. Liefst op een redelijk hoog niveau (de Vakman).

Studenten van buiten de Aeres Hogeschool moeten op basis van EVC’s laten zien dat ze competent genoeg zijn om deze minor te kunnen volgen.

Voor deze minor zal met alle studenten een intake gesprek worden gehouden.

Literatuur

Wordt tijdens de cursussen aangegeven.

Rooster

Zonder vast rooster, in blokken.
Mogelijk betreft dit een jaartraject. Cursussen, trainingen, stages en scriptie kunnen in het kader van deze minor gedaan worden.
In principe geldt voor deze minor 30 studiepunten, jaartraject.
Indien gecombineerd met stage en scriptie: 60 studiepunten.

Toetsing

Onderdeel: AIBA01
Studiepunten: 2
Toetsing: opdracht
Naam: Engels en instructie geven
Periode: T2

Onderdeel: AIBA02
Studiepunten: 2
Naam: Interculturele Communicatie
Toetsing: opdracht
Periode: T2

Onderdeel: AIBA03
Studiepunten: 2
Naam: Business Etiquette
Toetsing: opdracht
Periode: T3

Onderdeel: AIBA04
Studiepunten: 3
Naam: HRM en advisering
Toetsing: opdracht
Periode: T3

Onderdeel: AIBA05
Studiepunten: 2
Naam: Investeringselectie
Toetsing: examen
Periode: T2

Onderdeel: AIBA06
Studiepunten: 2
Naam: Risicomanagement
Toetsing: Examen
Periode: T2

Onderdeel: AIBA07
Studiepunten: 3
Naam: Bedrijf ontwikkelen
Toetsing: opdracht
Periode: T3

Onderdeel: AIBA08
Studiepunten: 2
Naam: Emigratie advies
Examen: Opdracht
Periode: T3

Onderdeel: AIBA09
Studiepunten: 2
Naam: Vakinhoudelijk kennis ontwikkelen
Examen: Opdracht
Periode: T3
Opzet: 
DV: veevoeding en voermanagement
TA: precisielandbouw
Advies: adviesopdracht

Onderdeel: AIBA10
Studiepunten: 3
Naam: Vaardigheidstraining
Toetsing: opdracht
Periode: T3
Opzet:
DV: cursus insemineren en klauw bekappen
TA: teeltadvies
Advies: Internationaal project

Onderdeel: AIBA11
Studiepunten: 5
Naam: 2e placement buiten Nederland
Toetsing: Stage contract/werkvisum/onderzoeksopdracht
Periode: 2e semester

Aanvullende informatie

Aanmelden voor deze minor kan alleen voor de 1e onderwijsperiode of direct na de T1.