Kies op maat

Inloggen Menu

Biologische Landbouw - Organic Farming

Minor Biologische Landbouw

De minor Biologische Landbouw biedt een uitdagend en gevarieerd pakket van cursussen en excursies, bedrijfsbezoeken en praktijkgerichte (onderzoeks)opdrachten met als doel verdere persoonlijke verdieping in de biologische landbouw. De minor past uitstekend bij studenten met thuis een biologisch bedrijf, met interesse in de sector en studenten die overwegen om hun bedrijf om te schakelen naar bio.

Het inhoudelijke minorprogramma beslaat diverse aspecten binnen de Biologische Landbouw zoals bodem, teelt, dierhouderij, voeding en meer gericht op het primair bedrijf. Daarnaast zorgt de minor voor verdieping op ketenniveau en hoe je je boodschap goed communiceert en overbrengt. Lessen worden gegeven door vakdocenten en externe experts op hun vakgebied. De minoropdracht beslaat twee dagen per week, bijvoorbeeld een opdracht bij een (biologisch) bedrijf of een verdiepend omschakelingsplan voor je eigen bedrijf. Denk aan de mogelijkheden die een verwerkingsbedrijf, een onderzoeks- of adviesbureau of een producent van biologische producten bieden. Hierbij doe je kennis en ervaring op met betrekking tot onderzoek, analyse, advies, planning en communicatie binnen de biologische sector. Uiteindelijk verwerk je deze kennis en ervaring middels een zelf gekozen onderwerp in een adviesrapport en presentatie.

Leerdoelen

  • De student kent de algemene basisprincipes van de biologische landbouw en kan deze toepassen op een primair bedrijf, zo mogelijk in omschakeling (veehouderij, akkerbouw, tuinbouw, etc.) met vertaling van de toegevoegde waarde ervan in de keten en voor de maatschappij.
  • De student kan voor een bedrijf een analyse maken van de omgang met levende ecosystemen, kringlopen en haar visie om een biologische bedrijfsvoering op een duurzame manier voort te zetten.
  • De studenten zijn in staat de ethische uitgangspunten van de Biologische Landbouw gericht te communiceren naar klanten en relaties.
  • De student kent de filosofie achter Biologische voeding die internationaal beschreven is in de vier Beginselen van de Biologische Landbouw en ontdekt de terreinen waar kansen liggen.
  • De student kan op een praktische manier een bedrijf inrichten en optimaliseren op vakgerichte deelterreinen zoals het maken van een biologisch bemestingsplan, opstellen gewasrotatie en selectie juiste gewassen, opstellen van een biologisch rantsoen (dier- en veehouderij)

Aanvullende informatie

Ingangseisen

Geen specifieke voorvereisten.

Toetsing

  • Adviesrapport voor opdrachtgever en eindpresentatie op school waar de opdrachtgever voor uitgenodigd is
  • Tentamen

Literatuur

Indien bekend, via Canvas.

Rooster

Semester 2 op dinsdagen in de weken 6, 9, 11, 13, 17 niet, 20, 22, 24.

LET OP: de student moet verplicht minimaal 15 dagen stage lopen bij een bedrijf in de biologische sector (geen primair bedrijf).