Kies op maat

Inloggen Menu

Precisielandbouw Open Teelten 1, Precision Agriculture Arable Crops

Deze minor leidt je op tot een kundige gebruiker en adviseur betreffende de toepassing van precisielandbouw. Je ontwikkelt en gebruikt tools die toegepast en ingezet worden in de veehouderij, tuin- en akkerbouw.

In deze minor werk je in een groep van 2-3 studenten bijvoorbeeld samen aan een echte real time dataset van een bestaand bedrijf. De opdrachten gekoppeld aan een dergelijk bedrijf komen vaak voort uit vraagstukken vanuit het werkveld.

In de minor krijg je college en training en maak je taakkaarten die aansluiten bij een praktijkvraag. De taakkaarten ga je uittesten met computermodellen, simulatie-opstellingen en in de praktijk bij Aeres Praktijk Centrum. Deze minor sluit direct aan op de vragen vanuit het werkveld (akkerbouwers, loonwerkvers, veehouderij en de periferie).

De vraag naar HBO-afgestudeerden met inzicht in en kennis over de toepassing van precisielandbouw neemt de komende jaren alleen maar toe

Zelfstandig werken

 • Functies met eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, kennis en netwerk waarin professionaliteit en opbouw van vertrouwen bij de klanten voorop staan.

 • Sparringpartner voor ondernemers, individuele bedrijven, studiegroepen, telersverenigingen, mechanisatie en adviesbedrijven.

 • Rekening houden met actuele ontwikkelingen op (teelt-)technisch gebied, agrotechnologisch gebied, op managementniveau en in het beleid.

 Inhoud

 • Specialist (afhankelijk van de functie) op het gebied van precisielandbouw, gewasgroei, bemesting en gewasbescherming, economie en strategie.

 • Geven van lezingen, acquireren van projecten, analyseren vraag primaire landbouw, opstellen en (laten) uitvoeren van adviezen en ontwikkelvoorstellen.

 • Bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen en deze integreren in adviezen, projecten en onderzoek.

 • Resultaten worden gemeten aan de hand van het geleverde product en de inzetbaarheid van de adviezen bij de klant op het bedrijf.

 

Leerdoelen

 • Om bovenstaande te kunnen uitvoeren heb je kennis van en inzicht in recente ontwikkeling op het gebied van precisielandbouw, beslisregels, taakkaarten, agrotechniek, gewasgroei, bemesting en gewasbescherming, verdienmodellen en datavalorisatie. Na het afronden van deze minor kan je:

 • Adviezen geven rondom keuze van beslisregels mbt het opstellen van taakkaarten.

 • Opstellen van taakkaarten op basis van real time data en beslisregels.

 • Opstellen van bemestingsstrategie voor organische en chemische bemesting voor akkerbouwgewassen en/of voedergewassen.

 • Verdienmodel ontwikkelen voor smart farming technology mbt advisering aan het primaire bedrijf.

Competenties
Daarvoor heb je de volgende vier (van tien) Aeres Hogeschool competenties ontwikkeld op niveau 3:

 • Onderzoeken

 • Ondernemer

 • Innoveren

 • Duurzaam handelen

   

Ingangseisen

Interne studenten:
Voor de ATM-studenten is HONA de voorvereisten. Voor de Tuin-akkerbouwstudenten is HPON en HSPT de voorvereiste. Voor Dierveehouderij Ondernemerschap is HPON en HSPD de voorvereiste. Een student die deze modules heeft afgerond kan ervan uitgaan dat hij voldoende basis heeft. Zonder de modules is overleg nodig.

Externe studenten:
In overleg wordt besloten of externe geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de minor.

Literatuur

Zie canvas en wiki-precisielandbouw.nl

Rooster

Dit betreft een projectminor.

Aangeboden in semester 1 op woensdagen in de weken: 37, 39, 41, 43, 48, 50 en 2.

Voor informatie over invulling, kan je contact opnemen met minorcoördinator:
Dhr. A. Medema
a.medema@aeres.nl 

 

 

Type examen: Schriftelijk

Periode: 1

Code: APOT1-04

Naam: Economische haalbaarheid

Studiepunten: 2

Type examen: Schriftelijk

Periode: 2

Code: APOT1-05

Naam: Big data analyse

Studiepunten: 2

Type examen: Verslag

Periode: 2

Toetsing

Bewijslast:
Na oefening met een interne opdracht, onder begeleiding met regelmatige feedback, wordt na enkele weken al gewerkt aan de real time Bedrijfsopdracht (stage) uitgevoerd bij een bestaand bedrijf. Eindtoets bestaat uit het opstellen van een strategisch plan voor toepassing precisielandbouw voor dit bedrijf aan de hand van specifieke bedrijfsgegevens en ontwikkelingen op je vakgebied (toekomstverwachting).

De minor wordt getoetst op de volgende Aeres Hogeschool competenties gecombineerd met de kennis die is opgedaan tijdens de modules:

 • Onderzoeken: Je kan met onderzoekers en telers samenwerken om je onderzoeksdoelstellingen te halen.

 • Innoveren: Je houdt op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied en aanpalende gebieden van precisielandbouw en weet deze te vertalen naar adviezen en onderzoek voor de klant. Je weet eigen ideeën en combinaties van ontwikkelingen te toetsen en in de markt te zetten.

 • Duurzaam handelen: je bent in staat om precise technieken in te zetten waarbij je ook hebt voor duurzaamheid, minder milieu uitstoot te realiseren. 

 • Ondernemen: Je kan je inleven in je (ondernemende) klant en kunt vanuit die gedachte de klant goed adviseren over de kansen en bedreigingen in de markt waarbij duurzaam handelen met oog op terugverdientijd op de voorgrond staat.

  Code: APOT-01                   

  Naam: Opstellen en uitvoeren onderzoeksprogramma

  Studiepunten: 7

  Type examen: Assessment

  Periode: 2

  Code: APOT1-02

  Naam: Techniek en sensoren

  Studiepunten: 2

  Type examen: Digitaal

  Periode: 1

  Code: APOT1-03

  Naam: Bodem eigenschappen

  Studiepunten: 2