Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemen met Natuur

Boeren en natuur: een combinatie die spannend is maar ook prachtige kansen biedt.

In deze minor werken we praktijkgericht aan het verbinden van de boerenpraktijk en natuur. Ecologie maar zeker ook economie - een goed verdienmodel is de basis voor het bedrijf. Wie weet wordt jouw uitwerking het mooie voorbeeld voor de toekomst!

Hier krijg je kennis en inspiratie om zelf te ondernemen met natuur op je eigen bedrijf of om als adviseur aan de slag te gaan. Je krijgt kennis van ecologie en natuurgrasland en hoe dit te combineren is met de wereld van de boer en van de natuurorganisatie / landgoederen. Je werkt toe naar jouw eigen plan met economische onderbouwing voor een boerenbedrijf dat onderneemt met en in de natuur.

De minor heeft naast de lesdagen ook velddagen en excursies naar mooie praktijkvoorbeelden.

De minor is op basis van de cursussen Natuurboeren zie www.aereshogeschool.nl/natuurboeren. Na afronding ontvang je de certificaten van Niveau 1, 2 en 3 van deze cursus, als losse cursussen zou dit € 3.360 kosten. Daarnaast biedt dit extra kansen voor het pachten van gronden van bijv. Staatsbosbeer en Natuurmonumenten.

Leerdoelen

De cursus Natuurboeren Niveau 3 en de minor leidt ondernemers op die een volledig of grotendeels op natuurbeheer gericht bedrijf willen voeren. De opleiding is erop gericht om de ondernemer in staat te stellen zelf een ecologisch en economisch bedrijfsplan te maken en zelfstandig natuurbeheer uit te voeren.

De beoordeling vindt plaats in de vorm van een mondelinge verdediging van het plan tegenover een panel van deskundigen. Hierin kun je dan laten zien dat je met het voorgenomen beheer de gestelde natuurdoelen haalt en je een economisch duurzaam bedrijf kan runnen op een manier die de natuur vooruit helpt.

Aanvullende informatie

De minor is nog in ontwikkeling. Toetsing en literatuur zijn dus onder voorbehoud. Als basis zal de inhoud van de cursus Natuurboeren Niveau 1-3 gebruikt worden.

Ingangseisen

Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling dat de vakken bodemkunde in diverse modules zijn afgerond.

Bij het niet gevolgd hebben van het vak bodemkunde wordt aangeraden om het boek Bodemsignalen Grasland (ISBN: 9789087402433) aan te schaffen en als zelfstudie vooraf door te nemen. Daarnaast zal de student mogelijk voor sommige opdrachten iets meer tijd kwijt zijn om dit op voldoende niveau af te ronden.

Toetsing

De minor zal worden afgesloten middels het schrijven en verdedigen van een Natuur-Bedrijfsplan. Daarnaast zullen er naar alle waarschijnlijkheid twee soortentoetsen plaatsvinden en een extra inhoudelijk examen.

Code:                              AOMN01
Naam:                             Natuur-Bedrijfsplan
Studiepunten:                  9
Type examen:                  Inleveren plan + verdediging

Code:                              AOMN02
Naam:                             Vakinhoudelijke kennis Natuur & Ecologie
Studiepunten:                  2
Type examen:                  Schriftelijk

Code:                              AOMN03
Naam:                             Vakinhoudelijke kennis Economie & Ondernemerschap
Studiepunten:                  2
Type examen:                  Schriftelijk

Code:                              AOMN04
Naam:                             Soortentoets Niveau 1 & 2
Studiepunten:                  1
Type examen:                  Schriftelijk

Code:                              AOMN05
Naam:                             Velddagen en excursies
Studiepunten:                  1
Type examen:                  Aanwezigheid + opdrachten

Literatuur

Naam:                             Ontwikkelen van kruidenrijk grasland
Uitgever:                          Samenwerkende Uitgevers VOF
ISBN:                               9789062245383

Naam:                              Biodivers boeren
Uitgever:                          Groene Boeken Jan van Arkel
ISBN:                               9789062240487

Mocht er nog aanvullende literatuur nodig zijn, dan wordt dit in de lessen aangegeven.

Rooster

Deze minor wordt aangeboden in het tweede semester op vrijdagen in de weken: 5, 7, 10, 12, 16, 19, 23.