Kies op maat

Inloggen Menu

Kunsteducatie: NATUUR EN MILIEU

De minor Kunsteducatie: NATUUR&MILIEU vindt plaats op de kunstacademie Maastricht. Tijdens de minorperiode werk je in een atelier, dé plek waar studenten en professionals werken, elkaar ontmoeten en ruimte is voor de dialoog over de Beeldende Praktijk, de Theorie en het beroep. Sommige vakken volg je samen met onze eigen studenten. Aandacht en een kritische en bevragende houding staan centraal binnen de minor. Binnen de minor is voldoende ruimte om je te onderscheiden en te profileren. Je wordt uitgedaagd je eigen minor kleur te geven en te reageren op de ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Binnen deze minor staat leren door doen centraal. Als student wordt je middels theoretische en praktische onderzoeksopdrachten uitgedaagd en aangezet tot verdieping en/of verbreding, het maken van keuzes en verantwoording nemen voor het eigen leerproces.

De minor Kunsteducatie: NATUUR EN MILIEU geeft inhoud en vorm aan vakoverstijgende kunst- en cultuureducatie. Binnen deze minor wordt je uitgedaagd te werken vanuit Natuur en Milieu gerelateerde subthema’s en een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Bewustwording van de schadelijke effecten van het onverantwoord omgaan met natuur en milieu vormt in de minor een belangrijk uitgangspunt.

Binnen deze kunsteducatieve minor werk je enerzijds aan je persoonlijke beeldende vorming en anderzijds in teamverband binnen de kaders van een projectopdracht.

Je ontwikkelt en verwerft kennis, inzicht, technische en beeldende vaardigheden. Werkvormen zijn colleges; praktijkvakken met het accent op persoonlijke beeldende vorming en Projectonderwijs. Je volgt vakken zoals tekenen/schilderen, design, plastische vormgeving en fotografie, onderwijskunde, vakdidactiek en kunstgeschiedenis.

Onder deskundige begeleiding van kunstvakdocenten en een projectcoach ontwikkel je samen met anderen een concept voor een kunsteducatief project binnen de thematiek –Natuur &Milieu. Elke projectgroep zal onder leiding van een projectdocent voor een specifieke doelgroep een workshop gaan ontwikkelen en uitvoeren met als hoofdthema C2C-Design.

Testimonial minorstudent

“Dit is een goede minor wanneer je interesse hebt in combinatie tussen kunst en onderwijs. De minor is verdeeld in drie delen. In het eerste deel werk je aan je eigen creatieve vaardigheden. Dit wordt afgesloten met een mini expositie. Ten tweede maak je met je medestudenten een projectontwerp, die je uitvoert op een school. De voorbereiding van deze activiteit leer je tijdens de theorielessen onderwijskunde en vakdidactiek.

De sfeer aan de academie is erg open. Er is veel ruimte om te leren vanuit je eigen vragen en interesses. Je komt makkelijk in contact met docenten wanneer je extra begeleiding nodig hebt en er worden veel mogelijkheden aangeboden. Door deze vernieuwende manier van onderwijs is er een grote mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast is Maastricht erg charmant en leuk om te verblijven.”

Aanvullende informatie

Aan te schaffen lesmateriaal en bijzondere kosten: Standaard kosten voor tekenmateriaal zoals papier e.d. Extra kosten voor materiaal zijn afhankelijk van de gekozen praktijkvakken en ontwerpoplossingen en zijn altijd in overleg tussen student en vakdocent te bepalen

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Voor deze minor is affiniteit met Kunst en Cultuur vereist. 

Toetsing

Praktijk (kunstvakken) Kunst en Vormgeving, 5 EC

Theorie Deeltoetsen en verwerkingsopdrachten, 5 EC

Projectonderwijs Projectontwikkeling, organisatie en uitvoering, 5 EC

Rooster

De onderwijscontacttijden zijn verspreid door de hele week. Volledige lesweek met afwisselend praktijk- theorie- en projectonderwijs.

Onderwijswerkvormen: Praktijkonderwijs in kunst en vormgeving; Hoorcolleges met bijbehorende onderwijsopdrachten; Projectonderwijs.