Kies op maat

Login Menu

Kunsteducatie: NATUUR EN MILIEU

Tijdens de minor Kunsteducatie: NATUUR EN MILIEU werk je aan de hand van beeldende opdrachten aan diverse twee- en/of drie dimensionale kunstobjecten waarin Natuur en Milieu gerelateerde subthema’s verwerkt zijn. Je persoonlijke beeldende ontwikkeling geef je vorm onder de deskundige begeleiding van (onderwijsbevoegde) kunstenaars en vormgevers. De beeldende vakken die in deze minor aangeboden worden zijn: Plastische vormgeving; Tekenen / Schilderen en Fotografie plus Algemene Beeldende Vorming. Naast de beeldende praktijk maak je kennis met een samenhangende selectie van inhoudelijke onderwerpen in relatie tot Natuur en Milieu. In de colleges komen ondermeer aan bod: Duurzaam ontwerpen; Cradle to cradle (C2C) filosofie; Nature-Nurture; Natuurlijk leren etc. Naast de vaste (kunstvak-)theoriedocenten van de ABKM maken verschillende honour guests uit het werkveld deel uit van het onderwijsteam. De theoretische verdieping vindt plaats in studiegroepen aan de hand van het OASE-model (Onderzoek, Analyse, Synthese en Evaluatie). Aan het eind van de periode vindt er een tentoonstelling van geselecteerd werk plaats.

Bij aanvang van de minor zullen er projectgroepen z.g. Educational Design Teams worden samengesteld. Elke projectgroep zal onder leiding van een projectdocent voor een specifieke doelgroep een workshop gaan ontwikkelen en uitvoeren met als hoofdthema C2C-Design.

Leerdoelen

De opleiding DBKV van de ABKM wil met de minor Kunsteducatie: NATUUR EN MILIEU inhoud en vorm geven aan vakoverstijgende kunst- en cultuureducatie. De actuele belevingswereld, interesses en ambities van studenten en mede burgers (van jong tot oud) staan daarin centraal. Bewustwording van de schadelijke effecten van het onverantwoord omgaan met natuur en milieu vormt in de minor een van de  belangrijkste uitgangspunten. Samenwerking zal gezocht worden met een specifieke doelgroep.

Aanvullende informatie

Standaard kosten voor tekenmateriaal zoals papier e.d.

Extra kosten voor materiaal zijn afhankelijk van de gekozen praktijkvakken en ontwerpoplossingen en zijn altijd in overleg tussen student en vakdocent te bepalen.

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Voor deze minor is affiniteit met Kunst en Cultuur vereist. 

Toetsing

Toetsvormen: Geïntegreerde kennistoets en onderwijsopdrachten; Praktijkwerkstukken en werkprocessen; Projectontwikkeling en uitvoering.

Rooster

De onderwijscontacttijden zijn verspreid door de hele week. Volledige lesweek met afwisselend praktijk- theorie- en projectonderwijs.

Werkvormen: praktijkonderwijs in kunst en vormgeving, hoorcolleges met bijbehorende onderwijsopdrachten, projectonderwijs.