Kies op maat

Login Menu

Toekomstgericht Leiderschap

Tijdens deze minor kom je in aanraking met de nieuwe kijk op organisaties, ondernemerschap, leiderschap en professioneel handelen. Je gaat aan de slag met nieuwe managementmethodieken. Aspecten zoals leiderschap, macht en invloed, veranderen en sturen, professioneel gedrag, motivatie en loyaliteit worden uitgebreid behandeld. Tegelijkertijd analyseer je een bedrijf of organisatie en de stijl(en) van leidinggeven. Je gaat na wat de effecten daarvan zijn, plaatst die naast je eigen inzichten en geeft een advies. Via training, testen, discussie en debat ontwikkel je een persoonlijke visie op leidinggeven. Middels de minor Toekomstgericht leiderschap werk je aan je competenties die behoren bij het profiel van de ‘toekomstgerichte leider, ondernemer en manager’.

Aanvullende informatie

Studenten werken samen in een ALO groep en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat van het gemeenschappelijke deel. Hoor en werkcolleges en bespreking dient door iedereen te worden bijgewoond om een evenwichtigere speiding te bereiken.

Ingangseisen

Je moet het propedeutisch examen behaald hebben.

Toetsing

Een kennistoets (4 credits) over de behandelde boeken en leerstof op de digitale leeromgeving L4U.

Een werkstuk op basis van het praktijkbedrijf (9 credits, waarbij het gemeenschappelijke telt voor 5 credits en individueel deel voor 4 credits).

Voor studieloopbaanbegeleiding en managementvaardigheden elk 1 credit.

Literatuur

Er dienen twee boeken aangeschaft te worden.

Rooster

Onderwijs contacttijden: 3 dagdelen verspreid over de week

Onderwijsvormen: Wekelijks zijn er drie bijeenkomsten; waarbij theorie en praktische toepassing worden afgewisseld met presentaties, training of werkoverleg. In hoor- en werkcolleges wordt de stof besproken. Via trainngen wordt toegepast en geoefend. Daarnaast is er tijd voor casus, werkopdrachten en bespreking van praktijk opdrachten in de eigen werksituatie. Verspreid over het blok worden vier gastcolleges gegeven. De student werkt in een ALO groep van drie studenten aan gemeenschappelijke opdrachten, gerelateerd aan een bedrijf. Daarnaast zijn er individuele, studieloopbaan en management opdrachten.