Kies op maat

Inloggen Menu

Horizons in Hospitality

Steeds meer organisaties zien in dat het essentieel is om de gast/ klant/ cliënt/ patiënt centraal te stellen. Waarom doen ze dat? Maar bovenal: hoe doe je dat binnen een specifieke organisatie of situatie?

In deze minor ga je gastvrijheid doorgronden. Tijdens deze minor ontmoeten we verschillende  professionals. We kijken naar de ethiek, geschiedenis en ook de psychologie van gastvrijheid. Daarnaast bekijk je enkele gastvrijheidmodellen en leer je deze toe te passen. Je leert wat er binnen een organisatie nodig is om tot échte gastvrijheid te komen. In een projectteam onderzoek je gastvrijheid in een zelfgekozen sector of organisatie; je presenteert en rapporteert je bevindingen. 

Kortom: de minor  Horizons in Hospitality biedt je de mogelijkheid je  breed te oriënteren in de wereld van gastvrijheid. Je denkt na over trends en ontwikkelingen, nieuwe markten, interculturele thema’s, maar ook over ethische kwesties en dilemma’s, over risico’s en kansen. In een – liefst multidisciplinair-team  verken je de grenzen van de gastvrijheid. Je stuurt in hoge mate je eigen leerproces en je bent voor een belangrijk deel dus zelf verantwoordelijk voor het resultaat.

De thema’s die aan bod komen zijn:

1. Hospitality: wat is gastvrijheid?

We kijken naar de geschiedenis van de gastvrijheid, naar filosofische en ethische aspecten ervan en we proberen in beeld te brengen wat door verschillende (ervarings-)deskundigen onder het begrip wordt verstaan, om zo te komen tot een gastvrijheidmodel dat we kunnen gebruiken als uitgangspunt voor verder onderzoek.

2. Hospitality Development: hoe ontwikkel je ‘gastvrijheid’?

Kun je gastvrijheid ontwikkelen? En zo ja, hoe dan? We denken na over gastvrijheidsontwikkeling binnen organisaties. Wat betekenen de inzichten op het gebied van gastvrijheid voor gasten, medewerkers en de vormgeving van processen en systemen binnen organisaties?

3. Horizons in Hospitality: hoe pas je deze inzichten toe in verschillende sectoren?

Kun je de gastvrijheidsinzichten toepassen in verschillende sectoren? Zo ja, hoe dan? Welke trends en ontwikkelingen zijn relevant? Hoe kun je als organisatie hierop inspelen?

De minor Horizons in Hospitality is ontwikkeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in gastvrijheid. We streven ernaar te werken met studenten van verschillende faculteiten/studierichtingen om zo het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Het programma wordt gecoördineerd door HMSM -docenten en het onderwijs wordt verzorgd in samenwerking met externe deskundigen.  Afhankelijk van de achtergrond van de studenten, wordt de minor aangeboden in het Nederlands of het Engels.

Leerdoelen

De student:

  • ontwikkelt een visie op het begrip gastvrijheid en kan dit opschrijven/presenteren in de vorm van een paper of ander gekozen vorm;
  • geeft, in co-creatie, mede vorm aan het onderwijsprogramma, in een Horizons team;
  • is in staat om zijn/haar persoonlijke Horizons in Hospitality journey te ontdekken en
  • te beschrijven;
  • kan een opdrachtgever adviseren over de manier waarop hij/zij gastvrijheid binnen zijn/haar organisatie kan vormgeven.

Aanvullende informatie

Afhankelijk van de achtergrond van de studenten, wordt de minor aangeboden in het Nederlands of het Engels.

Ingangseisen

Student moet goed beeld hebben van het werkveld waarin hij/zij gaat acteren. Enige onderzoekservaring is prettig.  Goede beheersing van het Engels.

Propedeuse moet behaald zijn.

Toetsing

De volgende onderdelen worden getoetst:

  • Product naar aanleiding van persoonlijke gastvrijheidsvraag (3 EC, 20%)
  • Project voor opdrachtgever (6 EC, 40%)
  • Reisverslag & mondeling assessment (4,5 EC, 30%)
  • Co-creatie/mede vormgeven aan het onderwijs in een team (1,5 EC, 10%)

Literatuur

Kan variëren, afhankelijk van de samenstelling van de groep. Wordt tijdens introductiecollege aangeven. 

Rooster

De onderwijscontacttijden vinden verspreid plaats over de hele week.

Onderwijsvormen: 

Interactieve hoor- en werkcolleges; Onderwijsgroepen; Reflectie en feedbacksessies; Ontmoetingen met mensen uit het werkveld; Gastcolleges; Projectonderwijs; Co-creatie; Zelfstudie; Excursies