Kies op maat

Inloggen Menu

Inkoopmanagement

Wij nemen je graag mee in de wondere wereld van inkoop en wat deze voor een toegevoegde waarde voor organisaties kan hebben. De traditionele focus, van inkopers en hun organisaties op het inkopen van goederen tegen zo’n laag mogelijke prijs kantelt naar inkopen van diensten met toegevoegde waarde.

Dit leidt tot een nieuwe stap in de professionalisering van de inkoopfunctie en hierdoor is nu al een tekort ontstaan aan jonge ambitieuze inkoopprofessionals.

Tijdens deze minor kun jij als student het verschil maken door de thema’s in deze minor toe te passen bij enthousiaste opdrachtgevers die hier een uitdaging hebben! Je wordt dus in de rol van inkoopconsultant gevraagd om een integraal inkoopadvies te geven aan de opdrachtgever uit de praktijk.

Leerdoelen

In de minor worden een aantal bedrijfskundige thema’s rondom inkoop centraal gesteld. Vanuit inkoopmissie, visie en strategie wordt de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie in de organisatie beschreven. Deze zal vervolgens worden door vertaald in een inkooporganisatie die zowel intern als extern taken heeft. Tegelijkertijd gaan we praktisch aan de slag en kijken naar de leveranciersportfolio en op welke wijze deze kan worden geoptimaliseerd en naar de ins en outs van een inkooptraject. Contract- leveranciersmanagement en contractbeheer zijn belangrijke onderwerpen die op een duurzame manier moeten worden ingericht. Het uitbestedingsvraagstuk en de bijbehorende regie-organisatie is tevens hot-item in de praktijk heeft ook een plek in deze minor. Tenslotte zal ook de waarde van big data en blockchaintechnologie aan de orde komen in relatie tot inkoop. Tijdens de minor ga je een integraal inkoopadvies opstellen t.b.v. een opdrachtgever uit de praktijk, waarbij bovengenoemde thema’s een plaats hebben. Kortom: voor een startende bedrijfskundige professional een must om aan deel te nemen!

Aanvullende informatie

Doelgroepen:

Economie/management; Gezondheidszorg; Techniek/ICT

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn

Alleen toegang voor opleidingen met een bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Contacttijden verspreid over de hele week overdag, gemiddeld 10 per week.

Toetsing

Integrale Kennisverwerving Inkoop, schriftelijke toets: 6 EC's

Project Verslag: 4 EC's

Eindgesprek individueel mondeling tentamen: 4 EC's

Professioneel gedrag, gesprek: 1 EC

Rooster

Hoorcolleges, werkcolleges, onderwijsgroepen, excursies, projectadvisering.

Het adviesrapport wordt door de hele projectgroep gedragen.; van iedere student wordt daarom volledige inzet verwacht bij alle onderdelen. Hoewel aanwezigheid niet verplicht is, heeft afwezig zijn wel invloed op het projectresultaat en dit zal worden gemonitord.