Kies op maat

Inloggen Menu

Operations Management

Wij nemen je graag mee in de wondere wereld van operations management en wat deze voor een toegevoegde waarde voor organisaties kan hebben. In de praktijk worden nieuwe business concepten uitgedacht en zullen deze na goedkeuring van het management fysiek moeten worden georganiseerd. In deze minor leren we je hoe je een dergelijk concept kan organiseren.

Tijdens deze minor kun jij als student het verschil maken door de thema’s in deze minor toe te passen bij enthousiaste opdrachtgevers die hier een uitdaging hebben! Je wordt dus in de rol van consultant gevraagd om een integraal organisatie-advies te geven aanbod komen welke nodig zijn om het concept fysiek te organiseren . Dit betekent dat je niet alleen advies uit brengt over hoe de organisatie er uit moet komen te zien maar zeker ook hoe de bedrijfsprocessen moeten verlopen, welke informatie je nodig hebt om te kunnen managen en de opdrachtgever dan zou moeten managen.

Leerdoelen

In de minor staan een aantal bedrijfskundige thema’s centraal.

De groep studenten krijgt een casus, analyseert deze, komt met onderbouwde voorstellen voor zelf doen of uitbestedingsbesluiten, de HRM-cyclus, de organisatiestructuur, de besluitvormingscyclus. Verder ontwerpen zij een bedrijfsproces dat LEAN is en toekomstbestendig is. Natuurlijk ontbreken de financiële gegevens voor een organisatie hierbij niet. Studenten krijgen om stapsgewijs de benodigde kennis en vaardigheden aangeboden in hoor en werkcolleges. Verder wordt de (les-)stof in kleine groepjes, waarbij ook een docent aanwezig is besproken.

Elementen voor de authentieke taak:

  • Dienstverlening die één op één aansluit bij de wensen van de klant
  • Zorgen dat de tent effectief en efficiënt en draait (lean en mean)
  • Denken en handelen vanuit het regiemodel
  • Proces, organiseren en besturen
  • Slimme integrale scenario’s voor de business
  • State of the art oplossingen die een duurzaam karakter hebben
  • Business- case-thinking
  • Haalbaarheidsanalyse t.a.v. beleid, financiën en milieu-aspecten

Kortom: voor een startende bedrijfskundige professional een must om aan deel te nemen!

Ingangseisen

Doelgroep: Economie & management, Gezondheidszorg, Techniek, ICT

De propedeuse dient behaald te zijn

Toetsing

Adviesrapport voor opdrachtgever, 9 EC, weging 1

Eindgesprek, individueel mondeling tentamen, 3 EC, weging 1

Bloktoets, schriftelijk theorietentamen, 3 EC, weging 1

Rooster

Onderwijsvormen: Hoorcolleges, werkcolleges, onderwijsgroepen, excursies, projectadvisering

Contacttijden verspreid over de hele week overdag: gemiddeld 10 per week