Kies op maat

Inloggen Menu

Lean Six Sigma Green Belt of Yellow Belt (met certificeringsmogelijkheid)

Wij willen alle studenten (van Zuyd) de gelegenheid bieden een YB of GB certificaat te behalen dat direct waarde biedt op de arbeidsmarkt (en tijdens stages) in de Euregio Limburg en daarbuiten, in vrijwel alle sectoren. Daarmee leveren we professionals af die kunnen werken aan een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in iedere organisatie, procesinnovatie of continu verbeteren.

De uitgangspunten van de minor zijn marktwaarde, vanuit een actuele inhoud, toegepast in een praktijkproject, met flexibiliteit voor de student ).

Leerdoelen

De minor bestaat uit drie leerlijnen.

1. Een praktijkproject In groepen van maximaal 4 studenten voer je een verbeterproject uit bij een organisatie in een context die aansluit bij je interesse en/of je studierichting. Dat kan dus een fabriek, overheidsorganisatie, ziekenhuis, theater of zakelijke / administratieve / logistieke dienstverlener zijn.

2. Lean Six Sigma kennis en vaardigheden op Yellow Belt of op Green Belt niveau.

Hier brengen we de theoretische basis aan die nodig is om een verbeterproject technisch succesvol uit te voeren. Conform internationale standaarden en op YB of GB niveau, afhankelijk van je voorkennis. We brengen de stof tot leven door games te spelen, door je een casestudie naar het LSS volwassenheidsniveau uit te laten voeren bij een bedrijf en je ervaringen middels een interactieve workshop te delen met je medestudenten. Daarnaast zorg je zelf voor verdieping door een literatuurstudie te doen naar een actueel LSS thema en je inzichten te delen met je medestudenten.

Het externe, internationaal erkende LSSA GB of YB theorie examen is vrijwillig, is een multiple choice examen en er zijn kosten aan verbonden (YB € 50, GB € 75).  Middels dit onderdeel ben je optimaal voorbereid op het externe examen, inclusief oefenexamen. We halen hoge slagingspercentages.

3. Verandermanagement kennis en vaardigheden

Hier brengen we de theoretische en praktische basis aan om verbeterprojecten succesvol te implementeren

Aanvullende informatie

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn.

Voor de Yellow Belt variant is geen specifieke voorkennis nodig. Voor de Green Belt variant dient de student aantoonbaar over kennis op Yellow Belt te beschikken conform LSSA Body of Knowledge. Bij twijfel graag contact met minorcoördinator.

Toetsing

Presentatie en verdediging project 10Ec :presenteren hun project waarin ze laten zien de theorie uit de minor toegepast te hebben in de praktijk. Na de presentatie worden de studenten bevraagd door de docenten.

Yellow Belt / Green Belt theorie toets 5EC: Meerkeuzetoets. Op vrijwillige basis kan deelgenomen worden aan een extern examen (GB € 50, YB € 75). Als de student niet deelneemt aan het extern examen krijgt de student op hetzelfde moment een vergelijkbaar examen aangeboden van Zuyd.

Literatuur

Specifiek voor Yellow Belt variant:

Theorieboek, De Beklimming, Lean Six Sigma Yellow & Orange Belt , Mindset skill set and tool set, H.C. Theisens, Lssa B.V., Nederlandstalig, € 45

Yellow Belt theorie examen (voor internationaal erkend LSSA YB certificaat) € 50

 

Specifiek voor Green Belt variant:

Theorieboek, De Beklimming, Lean Six Sigma Green Belt, Mindset skill set and tool set, H.C. Theisens , Lssa B.V.,Nederlandstalig, 386 pagina's, ISBN 9789492240118, maart 2017, € 55

Oefenboek, Climbing the mountain, Lean Six Sigma Green & Black Belt, Oefenboek, H.C. Theisens, Lssa B.V., Nederlandstalig, 319 pagina's, ISBN 9789492240095, september 2016, € 55

Green Belt theorie examen (voor internationaal erkend LSSA GB certificaat) € 75

Minitab software (voor Green Belt variant), indicatie € 25

 

Algemeen:

Eventueel reiskosten voor reizen naar lokatie opdrachtgever praktijkproject.

Reiskosten voor bedrijfsbezoek.

Rooster

Hoorcolleges, werkcolleges, gastcollege, praktijkproject.

Contacttijden: vaste contacttijden overdag, 2 of 3 vaste dagen per week