Kies op maat

Inloggen Menu

The sympathy of things

In deze minor toont de student zijn/haar onderzoekende houding in relatie tot de betekenis van ‘dingen’ (onderzoek en presentatie) binnen de eigen artistieke praktijk en de contextuele complexiteit daarvan. De student toont een collaboratieve houding binnen dat onderzoek en de bereidheid om zijn/haar onderzoeksresultaten te delen en uiteindelijk door te dringen tot een beeldende manifestatie die geen illustratie is van het onderzoek, maar de belichaming ervan. De student toont aan in staat te zijn met precisie een ding (opnieuw) te tonen en daarmee te definiëren.

Leerdoelen

Onderzoeksvragen: 

De tijd waarin wij leven geeft aanleiding om vragen te stellen over de kwaliteit van onze leefomgeving. Enerzijds bestaat die omgeving uit het "milieu" (de leefomgeving) waarbij klimaat, consumptie, sociale processen een rol spelen. Anderzijds omringen we ons voortdurend met dingen die iets uitdrukken over wie we willen zijn, hoe we willen leven en met wie?

Deze minor gaat over de vraag waardoor onze omgang met "de wereld der dingen" wordt bepaald. Door de wens dingen te bezitten of ze juist door te delen met anderen? Door het verlangen "dode" dingen tot leven te wekken en er betekenis aan te geven? Door dingen te vereren? Door de sterke wil dingen te maken? Door de angst dingen te verliezen?

Of wordt onze omgang met dingen juist bepaald door de verwondering over hoe de dingen zich onverwacht aan ons kunnen voordoen? Kunnen de dingen dat zelf bepalen? Zijn dingen politiek? Zegt onze waardering voor de dingen – of het gebrek daaraan – misschien ook iets over hoe we als mensen met elkaar omgaan? Kun je trouwen met een kast? Wat bedoelen we met de schoonheid der dingen? Is sympathie geen beter woord? Kunnen dingen met elkaar communiceren? Hebben dingen rechten?

Deze vragen komen aan de orde tijdens de minor ‘The Sympathy of Things’.

In deze minor doen studenten toegepast onderzoek naar de levensvatbaarheid van de museumcollectie van het Museum Bommel van Dam in Venlo. Zij krijgen o.l.v. Saskia van Wiel, conservator moderne kunst van het museum, toegang tot de collectie. Erik de Jong (docent Theorie als Praktijk FA) en aantal gastdocenten zullen de minor verder begeleiden.

Aanvullende informatie

Locatie: Kunstacademie, Herdenkingsplein 12/Kruisherengang 12, 6211 PW, Maastricht.

Doelgroep: Art

Mogelijke reiskosten voor het bezoek aan musea en andere relevante tentoonstellingen.

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn

Toetsing

Project 15 EC

Rooster

Werkvormen: Werkcollege en presentaties van het onderzoek.

Het organiseren van een t.a.l.k.s. over het onderwerp (afsluiting)

Onderdelen:

  • Collegereeks (8) met als thematiek “the sympathy of things”
  • 3e jaar FA, E. De Jong, woensdagmorgen 
  • Reflectiegesprekken Marco Juriën
  • Reflectiegesprekken docenten en gastsprekers
  • Artistic Research, Krien Clevis: het (her)plaatsen van ‘dingen’ binnen de eigen artistieke praktijk, maandagmiddag
  • Het onderzoeken van de problematiek rond het (opnieuw) tonen van een ‘ding’ als betekenis genererend object en de context waarbinnen dit gebeurt. 

vaste contacttijden overdag (volgens rooster)