Kies op maat

Inloggen Menu

Business Analytics

Steeds meer organisaties maken de transitie naar een datagedreven organisatie. Gedurende de afgelopen decennia zijn er ontzettend veel gegevens verzameld door organisaties. Het gebruiken van deze gegevens is iets wat bij veel bedrijven nog lang niet standaard is. Organisaties hebben steeds meer de behoefte aan medewerkers die begrijpen hoe de gegevens opgeslagen zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden om meerwaarde te creëren. Dit is niet langer iets van een ICT-afdeling. Ieder vakgebied binnen een organisatie (Marketing, Sales, Productie, Finance, HR, etc.) zal zelf zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om “data gedreven” te worden.

De minor Business Analytics gaat je leren hoe je een organisatie vanuit verschillende invalshoeken kunt gaan bekijken en hoe je de specifieke gegevens vanuit elke invalshoek kunt gebruiken om betere bedrijfsbeslissingen te nemen. Beginnend bij de Missie en Visie van een bedrijf ga je een Strategy Map maken om inzicht te krijgen in de organisatie vanuit financieel, markt/klanten, interne processen en innovatie oogpunt. Elk van deze aspecten heeft zijn eigen soort gegevens en analyse mogelijkheden die moeten leiden tot een meerwaarde voor de organisatie. Hierbij ga je leren welke gegevens je nodig hebt, hoe je deze kunt samenvoegen, opschonen, visualiseren en of er verbanden of structuren in zitten en hoe je de gegevens kunt modelleren zodat deze kunnen leiden tot voorspellingen over de toekomst.

Dit alles zul je individueel en in groepsverband gaan doen. Daarnaast leer je tevens om op een dynamische en iteratieve manier een opdracht aan te pakken via Agile-Scrum.

De toetsing van de minor gebeurt tevens op een dynamische en iteratieve manier die past bij de inhoud van deze minor. Via een combinatie van Gamification (spelelementen die punten opleveren) en beoordelen die we Gradification noemen zal gedurende de hele minor gegevens verzameld worden over elke student mbt je kennis, vaardigheden en houding. Als student heb je continue inzage in je huidige score via een online dashboard. Hierdoor weet je continue waar je staat mbt je eindcijfer.

Leerdoelen

Hoofddoel: Het inzichtelijk maken en kunnen bijsturen van een organisatie op basis van de beschikbare data.

Leerdoelen:

  • De student kan een organisatie vanuit de verschillende invalshoeken van de Balanced Scorecard bekijken.
  • De student kan kpi’s vanuit de verschillende invalshoeken definiëren en operationaliseren.
  • De student kan gegevensstromen en opslag van een organisatie modelleren.
  • De student kan bedrijfsgegevens vanuit de verschillende invalshoeken samenvoegen en prepareren.
  • De student kan gegevens analyseren om zodoende verbanden te ontdekken die meerwaarde hebben voor het beleid van een organisatie.
  • De student kan modellen maken die meerwaarde voor het beleid van een organisatie hebben op basis van de gegevens uit het verleden.
  • De student kan gegevens visualiseren zodat deze meerwaarde hebben voor een organisatie.

Ingangseisen

De minor richt zich op de volgende opleidingen: Accountancy, Bedrijfseconomie, Commercieel Management, Commerciële Economie, Communication & Multimedia Design, Facility Management, Finance & Control, Hotel Management School Maastricht, HBO-ICT, HBO-Rechten, Business studies, PBM, Technische Bedrijfskunde, International Business

Vereiste voorkennis: Affiniteit met nieuwe technologische ontwikkelingen en werken met data, of de bereidheid dit te leren

Literatuur

Student dient in het bezit te zijn van een laptop

Rooster

Het interdisciplinaire karakter van de minor leidt tot een zeer heterogene leergroep. Dit heeft invloed op de werkvormen.

- Hoorcolleges en werkcolleges: De colleges zullen een overzicht geven van de principes van databewerking, -analyse en -visualisatie. Door middel van praktische oefeningen wordt geleerd de opgedane kennis toe te passen.

- Scrum sessies: Naast de colleges vinden scrum sessies in kleinere groepen studenten plaats die door henzelf in grote mate zelf vormgegeven kunnen worden. In deze sessies gaan studenten via een Agile Scrum methodiek werken aan de Real-life-case. Dit betekent o.a. dat er wekelijks een toonbaar resultaat moet zijn wat voorgelegd wordt aan de opdrachtgever. Met de feedback gaat men vervolgens weer aan de slag. De scrumsessie zal begeleid worden door een docent die tevens zal fungeren als scrummaster en als opdrachtgever daar waar nodig.

- Real-Life-Case: In samenwerking met het bedrijfsleven wordt een real-life casus uitgewerkt. De studenten zijn niet alleen voor het resultaat, maar ook voor de planning van het proces verantwoordelijk. 

Onderwijscontacttijden: verspreid over de hele week overdag

Toetsing

Kennis, continue toetsing (Gradification), 5 EC, weging 1, minimumcijfer 2,0: Van alle kennis onderdelen (Markt, HR, Interne processen en Finance) zullen meerdere quizes (korte kennistoetsen) gehouden worden. Gezamenlijk vormt dit de kenniscomponent van de minor. De score per student (individueel) wordt hiervan bijgehouden in een online scoreboard.

Vaardigheden, continue toetsing (Gradification), 5 EC, weging 1, minimumcijfer 2,0: De verschillende onderdelen (Markt, HR, Interne processen en Finance) zullen (waar mogelijk) diverse kleinere individuele opdrachten aanbieden welke met peer-reviews beoordeeld zullen worden. Daarnaast zal de wekelijkse voortgang in het scrum project (groep) vaardigheidspunten opleveren. Dit alles vormt de vaardigheidscomponent van de minor. De score per student (individueel) wordt hiervan bijgehouden in een online scoreboard.

Houding, continue toetsing (Gradification), 5 EC, weging 1, minimumcijfer 2,0: Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten van de minor zullen beloond worden met houdingspunten. Daarnaast zal een groepsbeoordeling voor het scrumproject ook houdingspunten opleveren. Dit alles vormt de houdingscomponent van de minor. De score per student (individueel) wordt hiervan bijgehouden in een online scoreboard.

De totaalscore in het scoreboard (Kennis+Vaardigheden+Houding) wordt vertaald naar een eindcijfer (0-10). Dit cijfer dient minimaal een 5,5 te zijn. De cesuur is gebaseerd op 80% Houding, 60% Kennis en 60% Vaardigheid. Onderling kan gecompenseerd worden.

Aangezien de minimumeis per onderdeel lager is dan 5,5 kan voor de herkansing onderdeel 1 (Kennis) of onderdeel 2 (Vaardigheden) gekozen worden.