Kies op maat

Inloggen Menu

Innovatief ondernemerschap

Het doel van de minor Innovatief Ondernemerschap is om middels innovatieve businessmodellen en technieken inzicht te krijgen in de mogelijkheden om interne processen anders in te richten en/of om de omgeving anders te benaderen. Zo worden het Business Model Generation, de blauwe oceaan strategie en het waarde propositie ontwerp behandeld. Deze businessmodellen “ademen” mee met de dynamische ontwikkelingen van deze tijd.

Daar waar innovatie een verbetering is van iets bestaands, wordt ondernemerschap gevraagd om die verbetering daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast speelt het kunnen onderscheiden op zakelijk en persoonlijk vlak (profilering) een rol. Het ontwikkelen van persoonsgerichte kwaliteiten worden tijdens dit blok behandeld.

Leerdoelen

Consumentengedrag: Hoe kunnen we het gedrag van de doelgroep beïnvloeden:

- Waardepropositie Design -voordelen (gains); - pijnpunten (pains); - psychografische kenmerken

- Innovatieve technieken en activiteiten nodig om het business model aan te kunnen passen 

- Business Model Optimale fit; aanpassen bouwstenen n.a.v. consumentengrdrag 

DOEL: optimale tussen waardepropositie organisatie en behoefte doelgroep

Voor organisaties is het van belang om in te blijven spelen op veranderingen in het consumentengedrag. Zelfs al heb je als organisatie de juiste mix in het business model gevonden, dan zijn er ontwikkelingen die het consumentengedrag doen veranderden.

Pas ik de juiste marketing toe om de concurrenten de baas te worden/blijven, benader ik de klant op de juiste manier of ligt het aan mijn waardepropositie?

Aanvullende informatie

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn.

Toetsing

Kennistoets 5 EC's

Adviesrapport m.b.t. innovatievoorstel en presentatie 6 EC's

Innovatief leiderschap, adviesrapport 2 EC's

SLB, opdracht 1 EC

Managementvaardigheden, logboek 1 EC

Literatuur

Business Model Generatie, auteur Osterwalder e.a., ISBN 97-890-1307-408-6

Waarde propositie ontwerp, auteur Osterwalder e.a., ISBN 97-894-6276-015-8

Rooster

Onderwijscontacttijden zijn verspreid over de hele week overdag.

Onderwijsvormen: hoorcolleges, werkcolleges, creativiteitssessies  en persoonlijke ontwikkeling