Kies op maat

Inloggen Menu

Innovatief ondernemerschap

De wereld om ons heen verandert dankzij Artificial Intelligence, 5G en robotisering steeds meer in een geautomatiseerde wereld waarin slimme apparaten helpen bij het uitvoeren van onze dagdagelijkse taken. Het gras wordt dankzij sensoren op tijd gesproeid en gemaaid, de slimme koelkast zet een pak melk op de digitale boodschappenlijst als het gewicht van het pak te laag wordt (of bijna leeg) en we kunnen via onze smartphone kleding bestellen en volgen tot en met de bezorging. Gebruiksgemak is hierin het nieuwe minimum.

Naast technologie zorgen ontwikkelingen in de markt voor veranderingen in hoe een onderneming het beste kan inspelen op de wensen van klanten. Klanten verwachten meer dan kwaliteitsvolle producten en een goede service voor een goede prijs. Organisaties moeten in staat zijn om fricties weg te nemen in het dagelijks leven van klanten en dienen voor deze klanten een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dit zal de relatie tussen organisaties en klanten radicaal veranderen.

De minor innovatief ondernemerschap speelt in op deze ontwikkelingen en sluit aan bij ondernemende studenten die hun creatieve ideeën graag om willen zetten in nieuwe kansen voor hun opdrachtgever of werkgever.

Het doel van de minor is het schrijven van een innovatievoorstel om niet alleen de klant van vandaag en morgen, maar ook de klant van overmorgen gebonden te houden aan de organisatie. Je gaat op zoek naar een manier om optimaal gebruiksgemak te bereiken, waarde te creëren voor de ideale klant en hier de organisatie op in te richten. Je levert een praktisch advies op en daar schrijf je ook een implementatieplan voor.

Een organisatie leiden en de koers uitzetten vraagt om een daadkrachtig leider. Ook het implementeren van het innovatievoorstel vraagt om leiderschapsvaardigheden. Daarom is - naast het ontwerpen van een innovatievoorstel - het ontwikkelen en herkennen van leiderschapsvaardigheden en leiderschapsstijlen een belangrijk doel van de minor.

Een student over de minor Innovatief Ondernemerschap: “Stilstaan is achteruitgaan; de minor maakt echt duidelijk dat het (zeker in de snel ontwikkelende toekomst) van belang is om te blijven innoveren en investeren. Dit alles om je toekomstige bedrijf of werkgever te optimaliseren en zo de resultaten te verbeteren. Dit sluit ook goed aan bij wat we geleerd hebben deze minor, naast de mindset om creatief met ideeën om te gaan, ook meteen na te denken over de gevolgen hiervan.”

Leerdoelen

Na het volgen van de minor Innovatief Ondernemerschap kan de student een innovatievoorstel ontwerpen (zoals een product, dienst of concept of een plan voor een nieuwe doelgroep) en dit voorstel vermarkten om de klant van vandaag, morgen en overmorgen (beter) te bereiken.

Een organisatie leiden en de koers uitzetten, vraagt om een daadkrachtig leider; ook het introduceren van een innovatievoorstel vraagt om leiderschapsvaardigheden. In het onderdeel leiderschap leert de student wat er nodig is aan (nieuwe) leiderschapsvaardigheden en leiderschapsstijlen om het innovatievoorstel ook daadwerkelijk te implementeren.

De student leert om het ontwikkelde innovatievoorstel middels visuele storytelling te presenteren en vervolgens te verdedigen.  De visuele storytelling wordt vormgegeven in een pecha kucha die professioneel wordt opgenomen in de studio van Zuyd.

Ingangseisen

Doelgroep: alle opleidingen.

Literatuur

Waarde propositie ontwerp, auteur Osterwalder e.a., ISBN 97-894-6276-015-8

The offer you can’t refuse, auteur Steven van Belleghem, ISBN 97-894-9287-305-7

Rooster

Onderwijscontacttijden zijn verspreid over de hele week overdag.

Onderwijsvormen: hoorcollege, werkcollege, creativiteitssessie, instructiecollege, training, praktijkbegeleiding

Totaal aantal contacturen: 79

Toetsing

Kennistoets, 6 EC: Kennistoets waarbij aan de hand van één of meerdere (kleine) casussen open vragen worden gesteld. Daarnaast worden, los van de casus, vragen over de lesstof gesteld. Het is een gesloten boektentamen.

Praktijkopdracht, 7 EC: Studenten die de praktijkopdracht uitvoeren voor een opdrachtgever werken in groepen van 3 of 4 studenten. Met deze groep leveren de studenten aan het eind van de minor een innovatievoorstel op aan hun opdrachtgever. Het innovatievoorstel betreft een innovatie of oplossing voor het vraagstuk dat de opdrachtgever aan de studenten voorlegt. De opbrengst kan divers zijn, denk aan een innovatievoorstel ten aanzien van een nieuwe klantgroep of een product, dienst of concept. In dit innovatievoorstel wordt ook de rol van leiderschap beschreven om de implementatie van het voorstel tot een succes te maken.

Vaardigheid, 2 EC: De student presenteert en verdedigt aan het eind van de minor het innovatievoorstel in de vorm van een Pecha Kucha (visuele storytelling).

Aanvullende informatie

Doelgroepen: alle opleidingen