Kies op maat

Inloggen Menu

Marketing & Nieuwe Media

De doelen van het blok zijn:

 • Studenten bekend te maken met nieuwe media en het effect hiervan op marketing.
 • Studenten bekend te maken met de nieuwe vormen van marketing.
 • Studenten in staat te stellen om nieuwe media te integreren in het marketingbeleid van een organisatie en hierin te adviseren (nieuwe media marketingplan).
 • Studenten praktische basisvaardigheden te leren op het gebied van nieuwe marketing en sociale media.

Leerdoelen

We besteden daarbij aandacht aan:

 • De grote veranderingen op het gebied van marketing, de oorzaken en de gevolgen hiervan.
 • De nieuwe vormen van marketing voeren (zoals influencer, content, SEO, SEA, viral marketing) en de implicaties hiervan (zoals privacy op het internet).
 • Het bouwen van een website met social media platforms en content (Facebook, Instagram, YouTube e.d.) voor een fictief eigen bedrijf.

Daarnaast is er ook aandacht voor het aanleren van een aantal praktische vaardigheden die je helpen om nieuwe media te vertalen naar de praktijk. Denk daarbij aan training sociale media en netnografie.

De volgende zaken vormen onderdeel van de minor:

 • Introductie van nieuwe media en marketing (sociale en economische ontwikkelingen).
 • Uitleg over nieuwe vormen van marketing, zowel vanuit het perspectief van de organisatie als de klant (community marketing, viral marketing, privacy op internet).
 • Veranderingen in de accountability van het marketingbeleid.
 • Organisatorische implicaties van het gebruik van nieuwe media.
 • Vaardigheden in sociale media (o.a.Facebook, LinkedIn, Twitter).
 • Aanvullende cases / gerelateerde onderwerpen (bijvoorbeeld zoekmachineoptimalisatie).

De bijeenkomsten bestaan vooral uit besprekingen, discussies en presentaties. Er wordt veel gewerkt met cases en praktijkvoorbeelden.

Aanvullende informatie

Let op: sommig lesmateriaal is in het Engels!

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Toetsing

 • Schrijven van een strategisch media plan met factsheets. Action learning Assignment (6 ec): Je schrijft in een factsheet opzet voor een bestaand bedrijf een strategisch nieuw media plan om nieuwe media te integreren in hun bedrijfsvoering en marketingbeleid evenals een implementatieplan.
 • Mondelinge kennistoets (4 ec) Bij het behalen van minimum cijfer voor het factsheet rapport, wordt de student uitgenodigd voor een mondelinge presentatie en criterium gericht interview over de kennis.
 • Vaardigheidstraining (5 ec): Aan de hand van een fictief bedrijf, leert de studenten een aantal nieuwe media tools te maken en te gebruiken in een commerciële setting. Het rapport laat zowel de concrete uitwerking als de onderbouwing van de aanpak zien.

Literatuur

Basisboek online marketing, Marjolein Visser en Berend Sikkenga, 3e druk, Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-90-01-8814-8

Rooster

Hoorcollege, werkcolleges, vaardigheidstraining, ALO-bijeenkomsten, werkzaamheden bij opdrachtgever

contacttijden verspreid over de hele week overdag

in principe uitgaande van drie lesdagen per week