Kies op maat

Inloggen Menu

Toekomstgericht Leiderschap

De wereld verandert en bedrijven veranderen mee. Door digitalisering worden organisaties efficiënter, sneller, maar ook complexer en medewerkers opereren steeds meer in digitale netwerken. Dat vereist van leidinggevenden een nieuwe manier van samenwerken; flexibel, authentiek en met aandacht voor iedereen.

Leerdoelen

Elke week staat een ander onderwerp centraal in relatie tot leiderschap; huidig en toekomstig leiderschap; technologische ontwikkeling en digitalisering; stijlen van leidinggeven; gedeelde waarden en cultuur; leidinggeven en authenticiteit; macht, invloed en gezag; ethiek en leiderschap; leidinggeven aan verandering. Daarnaast zijn er inspirerende gastsprekers uit de praktijk, presentaties en trainingen. 

Een leidinggevende is in staat om het potentieel en wensen van medewerkers te ontwikkelen en af te stemmen op doelen van de organisatie, een bruggenbouwer dus die zowel kennis als mensen verbindt. De menselijke maat bewaken in een steeds meer technologische omgeving is de uitdaging voor de toekomst.  

Tijdens deze minor ervaar je de betekenis van toekomstgericht leiderschap en hoe jij die zelf vorm kunt geven. Je leert hoe organisaties zich ontwikkelen, wat de invloed van technologie en digitalisering is en wat dit betekent voor de stijl van leidinggeven. Je ervaart wat het belang is om medewerkers te binden aan de organisatie en een cultuur van gedeelde waarden te scheppen. Op basis van gesprekken met leidinggevenden en medewerkers uit de praktijk analyseer je de bestaande organisatie en de stijl(en) van leidinggeven. Je gaat na wat de effecten daarvan zijn, plaatst die naast je eigen inzichten en geeft een verbeter advies plus de manier om veranderingen te realiseren en draagvlak te krijgen. 

Om je persoonlijke visie op leidinggeven te ontwikkelen en toe te passen zijn er gesprekstrainingen, maak je testen, oefen je in presenteren, voer je discussies en leer je debatteren.   

Ingangseisen

Doelgroep: alle opleidingen.

Literatuur

Er dienen twee boeken aangeschaft te worden.

Rooster

Totaal aantal contacturen: 72

Wekelijks zijn er drie bijeenkomsten waarbij theorie en praktische toepassing worden afgewisseld met presentaties, training of werkoverleg. In korte hoorcolleges bespreken we de stof, in werkcolleges ga je ermee aan de slag. Door trainingen ontwikkel je om in de praktijk toe te passen. Verspreid over het blok worden gastcolleges gegeven en hoor je ervaringen van sprekers uit de praktijk. Je werkt in een projectgroep aan gemeenschappelijke opdrachten, gerelateerd aan een bedrijf. Daarnaast zijn er individuele opdrachten gericht op je persoonlijke ontwikkeling.
Vaste contacttijden overdag; 3 dagdelen verspreid over de week, meestal maandag, woensdag en donderdag.

Toetsing

Kennistoets: toekomstgericht leiderschap, 5 EC: Kennis met betrekking tot thema's gerelateerd aan leidinggeven.

Praktijk: opdracht toekomstgericht leiderschap, 5 EC: Uitwerkingen van praktijk opdrachten.

Vaardigheden: individuele reflecties toekomstgericht leiderschap, 5 EC: Uitwerkingen van individuele opdrachten.