Kies op maat

Inloggen Menu

Toekomstgericht Leiderschap

Tijdens deze minor kom je in aanraking met de nieuwe kijk op organisaties, ondernemerschap, leiderschap en professioneel handelen. Je gaat aan de slag met nieuwe managementmethodieken. Aspecten zoals leiderschap, macht en invloed, veranderen en sturen, professioneel gedrag, motivatie en loyaliteit worden uitgebreid behandeld. Tegelijkertijd analyseer je een bedrijf of organisatie en de stijl(en) van leidinggeven. Je gaat na wat de effecten daarvan zijn, plaatst die naast je eigen inzichten en geeft een advies. Via training, testen, discussie en debat ontwikkel je een persoonlijke visie op leidinggeven. Middels de minor Toekomstgericht leiderschap werk je aan je competenties die behoren bij het profiel van de ‘toekomstgerichte leider, ondernemer en manager’.

Leerdoelen

Elke week staat een ander onderwerp centraal in relatie tot leiderschap; leiderschap en industriële ontwikkeling; stijlen van leidinggeven; gedeelde waarden en cultuur; leidinggeven en authenticiteit; macht, invloed en gezag;  ethiek en leiderschap; leidinggeven aan verandering. Daarnaast zijn er inspirerende gastsprekers uit de praktijk, presentaties en trainingen

Aanvullende informatie

Studenten werken samen in een ALO groep en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat van het gemeenschappelijke deel. Hoor en werkcolleges en bespreking dient door iedereen te worden bijgewoond om een evenwichtigere speiding te bereiken.

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

Je moet het propedeutisch examen behaald hebben.

Toetsing

Een kennistoets 5Ec.  Kennis met betrekking tot thema's gerelateerd aan leidinggeven.

ALO praktijk 5Ec. Uitwerkingen van praktijk opdrachten.

ALO individueel 5Ec. Uitwerkingen van individuele opdrachten.

Literatuur

Er dienen twee boeken aangeschaft te worden.

Rooster

Wekelijks zijn er drie bijeenkomsten; waarbij theorie en  praktische toepassing worden afgewisseld met presentaties, training of werkoverleg. In hoor- en werkcolleges wordt de stof besproken. Via trainingen wordt toegepast en geoefend. Daarnaast is er tijd voor casus, werkopdrachten en bespreking van praktijk opdrachten in de eigen werksituatie.. Verspreid over het blok worden vier gastcolleges  gegeven. De student werkt in een ALO groep van drie studenten aan gemeenschappelijke opdrachten, gerelateerd aan een bedrijf. Daarnaast zijn er individuele opdrachten.

Studenten werken samen in een ALO groep en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat van het gemeenschappelijke deel. Hoor- en werkcolleges en presentaties dienen door iedereen te worden bijgewoond.

vaste contacttijden overdag