Kies op maat

Inloggen Menu

Kunsteducatie: KUNST EN VERBEELDING

Creativiteit wordt steeds belangrijker binnen en buiten het onderwijs. De minor KUNST EN VERBEELDING speelt hierop in door studenten alternatieve oplossingen voor problemen leren te zoeken als standaard oplossingen geen uitkomst meer bieden. Binnen de minor besteden we aandacht aan je beeldende ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Zinvolle tools en inzichten die je altijd van pas komen, nu tijdens je studie of later in je werk en privéleven.

Leerdoelen

De minor Kunsteducatie: KUNST EN VERBEELDING vindt plaats op de kunstacademie Maastricht. Tijdens de minorperiode werk je in een leer- en werkomgeving samen waar studenten en professionals elkaar ontmoeten en ruimte is voor de dialoog over de Beeldende Praktijk, de Theorie en het beroep. 

Persoonlijke aandacht en een kritische en bevragende houding staan centraal binnen de minor. Binnen de minor is voldoende ruimte om je te onderscheiden en te profileren. Je wordt uitgedaagd je eigen minor kleur te geven en te reageren op de ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Binnen deze minor staat learning bij doing centraal. Als student wordt je middels theoretische en praktische onderzoeksopdrachten uitgedaagd en aangezet tot verdieping en/of verbreding, het maken van keuzes en verantwoording nemen voor het eigen leerproces. Je wordt uitgedaagd de wereld telkens met andere ogen te zien en een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Sommige vakken volg je samen met onze eigen studenten.

Binnen deze kunsteducatieve minor werk je enerzijds aan je persoonlijke beeldende vorming en theoretische opdrachten en anderzijds in teamverband binnen de kaders van een projectopdracht. De minor maakt het opzetten van efffectieve en innovatieve kunsteducatieve lessen/workshops mogelijk. De theoretische verdieping vindt plaats middels colleges en werkbijeenkomsten waarin de kunstpedagogiek en -didactiek ingezet worden om beeldend onderwijs te ontwikkelen.

Wat leer je als je deze minor volgt:

- Tijdens de lessen praktijk in de vakken design, tekenen en schilderen, fotografie en ruimtelijk vormgeven leer je om thematisch te verbeelden. Je krijgt skills aangeleerd en leert door beeldend onderzoek en experimenteren anders te kijken en eigen keuzes te maken. Hierdoor leer je een persoonlijk beeld te maken.

- In de lessen vakdidactiek leer je technieken om een goede presentatie te geven. Ook leer je onderzoek te doen naar een kunsthistorisch onderzoek en je leert hoe kunstbeschouwing werkt. Je ziet andere kunstwerken, leert hoe kunstenaars werken en denken en hoe zij reflecteren op samenleving van vroeger of nu. Op deze manier leer je "de taal van de kunst".

- In de lessen onderwijskunde wordt aandacht besteed aan de opties om een goede les of lessencyclus op te zetten. Je leert een stukje theorie achter het lesgeven.

- In de lessen kunstgeschiedenis krijg je verdiepende informatie over beeldende kunst. Je komt in aanmerking met oude en moderne kunst, kunstenaars en stromingen die je een andere kijk op de wereld geven.

- Tijdens het project ga je de geleerde skills toepassen in een eenvoudige kunst-educatieve activiteit voor kinderen, jong volwassenen of ouderen.

Het is mogelijk dat je daarnaast nog kennis maakt met andere vakken, bijvoorbeeld Kunst algemeen of vergelijkende kunsten.

Aan het einde van de minor presenteer je het werk dat je hebt gemaakt en de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd aan studenten en docenten.

De begeleiding van de minor is in handen van het gehele docententeam. Daarnaast is er een studieloopbaanbegeleider die met jou je voortgang binnen de minor bewaakt en waar je terecht kunt met vragen en voor adviezen. Je bent echter zelf ook verantwoordelijk voor de voortgang van de minor. Het is daarbij belangrijk dat je een proactieve houding aanneemt. Die assertieve en proactieve houding is belangrijker dan "beeldend talent" en zorgt voor een maximaal leerrendement.

Testimonial minorstudent

"Eindelijk ben ik omringd met de dingen die ik de laatste tijd erg naar verlangde. Het veel maken. Het veel onderzoeken. Leren en vinden. Het omringd zijn met mensen die met een Open-Mind door het leven gaan. Niet bang zijn maar gewoon doen. Ook merk ik dat ik niet meer bang ben om fouten te maken want hier leer ik juist van. Je leert kritisch kijken naar je werk en dat van anderen. Hier raak ik door geïnspireerd. Hoe mooi is dat? Voor mij is dat dé kern van effectief onderwijs!"

Aanvullende informatie

Aan te schaffen lesmateriaal en bijzondere kosten: Standaard kosten voor tekenmateriaal zoals papier e.d. Extra kosten voor materiaal zijn afhankelijk van de gekozen praktijkvakken en ontwerpoplossingen en zijn altijd in overleg tussen student en vakdocent te bepalen.

Doelgroep: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Voor deze minor is affiniteit met Kunst en Cultuur vereist.

Toetsing

Praktijkonderwijs Kunst en Vormgeving, 5 EC

Theorie Tentamens en Onderwijstaken, 5 EC

Projectonderwijs Projectontwikkeling, organisatie en uitvoering, 5 EC

Rooster

De onderwijscontacttijden zijn verspreid door de hele week. Volledige lesweek met afwisselend praktijk-, theorie- en projectonderwijs.

Onderwijsvormen: Praktijkonderwijs in kunst en vormgeving; Hoorcolleges met bijbehorende onderwijsopdrachten; Projectonderwijs