Kies op maat

Inloggen Menu

Designing Future Care, technology aided

Het doel van de minor Designing Future Care, technology aided is dat studenten zich de rol van ontwerper van nieuwe zorgtechnologie en/of de rol van innovator in een zorg of welzijnsorganisatie (verantwoordelijk voor het landen van zorgtechnologie op de werkvloer) meer eigen maken. In beide rollen is  interprofessionele samenwerking tussen creatieve, technische en zorgprofessionals van groot belang, evenals service design thinking, user-centered design, evidence based practice en inzicht in de ontwikkelingen van technologie in de zorg. In de praktijkopdrachten afkomstig van zorgorganisaties leren studenten hoe ze tot een optimale fit komen tussen behoeften van stakeholders, een bestaand of te ontwerpen/ontwikkelen zorgproduct en de context waarin dit product gebruikt gaat worden, rekening houdend met financiële, ethische, en praktische aspecten. Op basis van professionele achtergrond en interesse legt iedere student eigen accenten aan in inhoud en leerdoelen. 

Leerdoelen

Technologie/e-Health wordt gezien als één van de oplossingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg, gecombineerd met een afname van het aantal zorgmedewerkers. Nieuwe zorgtechnologie, zoals domotica, monitoring (wearables), eHealth, zorgrobots, 3D-printing, virtual reality en big data zijn in opmars. Maar ondanks al deze ontwikkelingen blijft zorgtechnologie vaak nog een grote belofte (Nivel, 2017). Wil technologie de verwachtingen waar kunnen maken en aansluiten op behoeftes van cliënten en professionals, dan zijn er nog stappen te maken. Zorgorganisaties komen veelal onvoldoende toe aan evaluaties van zorgtechnologie en ervaren veel barrières om  (nieuwe) zorgtechnologie goed te laten landen op de werkvloer. 

Kortom, er is behoefte aan professionals die competent zijn in het ontwerpen van nieuwe zorgtechnologie (ontwerper) en aan professionals die in staat zijn zorgtechnologie binnen zorgorganisaties verder te brengen (innovator). De minor Designing Future Care, technology aided kent praktijkopdrachten vanuit zogenaamde Living Labs, samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties en Zuyd- lectoraten waarbinnen diverse opdrachten rond zorgtechnologie aan de orde zijn (denk aan revalidatie, ouderenzorg, zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, en thuiszorg). Studenten werken in interprofessionele werkgroepen aan deze praktijkopdrachten en komen met cliënten en professionals in aanraking binnen de Living Labs. Een deel van de tijd ben je als student binnen een zorgorganisatie actief. Iedere student formuleert eigen leerdoelen en onderneemt eigen activiteiten om deze doelen te bereiken. Werkgroepen en studenten ontvangen coaching op de opdracht en de leerdoelen. Daarnaast zijn er gekoppeld aan de praktijkopdrachten workshops en colleges; zo zullen studenten kennismaken met nieuwe ontwikkelingen in zorgtechnologie en (creatieve) werkwijzen om behoeften van cliënten en professionals in kaart te brengen; soms zal ook overdracht van (para)medische kennis, daar waar nodig, aan de orde zijn.

Leeruitkomsten als innovator:

- De Innovator herkent en formuleert een innovatiebehoefte in het werkveld m.b.t. ondersteunende technologie en/of e-health.

- De Innovator selecteert middels een methodische en procesmatige aanpak ondersteunende technologie en/of e-health toepassingen (op basis van programma van eisen) en in overeenstemming met de geldende wet - en regelgeving voor de eindgebruikers/organisaties.

- De Innovator kan een pilot/test van een innovatie rond ondersteunende technologie en/of e-health toepassingen binnen het zorgproces opzetten.

- De Innovator kan adviezen geven aan organisaties en/of zorgvragers voor een implementatie van ondersteunende technologie en/of e-health toepassingen.

Leeruitkomsten als ontwerper:

- De ontwerper/onderzoeker komt vanuit een gegeven context, rekening houdend met organisatie, processen, resources en mensen tot een heldere probleemstelling en behoefte inventarisatie, vertaald naar een bijpassend beroepsproduct.

- De ontwerper kiest op basis van brede kennis, gefundeerde ontwerp- en onderzoeksmethoden en basistechnologie voor een passende invulling van de geïnventariseerde behoefte.

- De ontwerper voert een iteratief ontwerpproces uit, om te komen tot een prototype (ontwerp-onderzoek) dat behoefte dekkend is.

- De ontwerper presenteert, communiceert en legt zijn prototype ontwerp op een geschikte manier vast. De ontwerper begeleidt een, door (externe) partners gemaakte, vertaling van zijn prototype ontwerp naar toepasbaar product.

Aanvullende informatie

Eventuele reiskosten naar verschillende locaties binnen Nederland t.b.v. cliëntcontact.

Doelgroepen: alle opleidingen

Locatie: Heerlen, eventueel projecten op locatie

Ingangseisen

Nadere info toelatingstest of nadere aanduiding criteria of vereiste voorkennis:

Volgens eigen OER opleiding, behaalde propedeuse en 40 EC’s in het tweede studiejaar behaald.

 

Toetsing

Portfolio assessment, 15 EC's

Rooster

Er is een aanwezigheidsplicht bij één of meer werkvormen.

Projectbijeenkomsten, coachingsgesprekken, colleges, workshops, diverse werkvormen

Onderwijscontacttijden verspreid over de hele week overdag