Kies op maat

Inloggen Menu

Spaans

Tijdens de blokminor Spaans leer je:

  • adequaat te communiceren in diverse contexten en situaties. 
  • te reflecteren over interculturele aspecten van de samenlevingen in de Spaanstalige wereld
  • zelfstandig en met anderen te werken
  • verschillende taken en presentaties in de doeltaal te plannen, uit te voeren, te analyseren en te evalueren

Leerdoelen

De blokminor Spaans biedt de studenten uiterst actieve, interessante en stimulerende kennismaking met de Spaanstalige wereld. Niet alleen wordt er in de Spaanstalige werkcolleges intensief geoefend op de taalverwerving maar komen er ook sociaal-culturele aspecten aan bod. Dit gebeurt aan de hand van de boeken Con gusto 1 en 2. Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere jaren, toen de communicatieve methode Gente werd gebruikt. Bij Gente werd volledig  in de doeltaal gewerkt, wat door studenten als erg lastig werd ervaren. Bij Con gusto is meer culturele informatie en uitleg in het Nederlands beschikbaar.

Beginniveau is 0, eindniveau is A2.
 
Tenslotte is er de mogelijkheid deel te nemen aan het officiële DELE tentamen van het Instituto Cervantes voor het verkrijgen van een officieel certificaat. Dit is echter geen verplichting.

Aanvullende informatie

Doelgroepen:

Alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

De blokminor Spaans wordt aangeboden op nulniveau. Iedereen zonder voorkennis van de Spaanse taal kan zich voor de minor inschrijven.

Toetsing

Mondeling 1: korte presentaties tijdens de lessen plus continuous assessment (3 ec, weging 0)

Mondeling 2: korte presentaties tijdens de lessen plux continuous assessment (3 ec, weging 0)

Schriftelijk 1: schriftelijke toetsing van grammatica, vocabulaire en culturele aspecten in levendige taalsituaties (bv rollenspel) (4 ec, weging 1)

Schriftelijk 2: schriftelijke toetsing van grammatica, vocabulaire en culturele aspecten in levendige taalsituaties (bv rollenspel) (4 ec, weging 1)

Aanwezigheid: aanwezigheid en actieve deelname voldaan als de student minimaal 27 van de 30 bijeenkomsten actief heeft deelgenomen en blijk heeft gegeven van duidelijke groei in kennis (continuous assessment) (1 ec, weging 0).

Literatuur

Con gusto 1 en 2, tekstboeken plus werkboeken, te bestellen bij Intertaal.

Rooster

Vaste contacttijden overdag.

3 bijeenkomsten van 2 klokuren per week (tijdstip nader te bepalen, idealiter op de ochtenden van ma/wo/vr), iedere avond op werkdagen spreekuur via besloten groepsapp, 21.00-22.00 uur