Kies op maat

Inloggen Menu

Spaans

De blokminor Spaans biedt de studenten uiterst actieve, interessante en stimulerende kennismaking met de Spaanstalige wereld. Niet alleen wordt er in de Spaanstalige werkcolleges intensief geoefend op de taalverwerving maar komen er ook sociaal-culturele aspecten aan bod.

Beginniveau is 0, eindniveau is A2.

Tenslotte is er de mogelijkheid deel te nemen aan het officiële DELE tentamen van het Instituto Cervantes voor het verkrijgen van een officieel certificaat. Dit is echter geen verplichting.

Leerdoelen

Tijdens de blokminor Spaans leer je:

  • adequaat te communiceren in diverse contexten en situaties. 
  • te reflecteren over interculturele aspecten van de samenlevingen in de Spaanstalige wereld
  • zelfstandig en met anderen te werken
  • verschillende taken en presentaties in de doeltaal te plannen, uit te voeren, te analyseren en te evalueren

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

De blokminor Spaans wordt aangeboden op nulniveau. Iedereen zonder voorkennis van de Spaanse taal kan zich voor de minor inschrijven.

Doelgroepen: Alle opleidingen

Toetsing

Mondeling 1: korte presentaties tijdens de lessen (3 ec, weging 0)

Mondeling 2: korte presentaties tijdens de lessen (3 ec, weging 0)

Schriftelijk 1: schriftelijke toetsing van grammatica, vocabulaire en culturele aspecten in levendige taalsituaties (bv rollenspel) (4 ec, weging 1)

Schriftelijk 2: schriftelijke toetsing van grammatica, vocabulaire en culturele aspecten in levendige taalsituaties (bv rollenspel) (5 ec, weging 1)

Literatuur

Con gusto 1 en 2, tekstboeken plus werkboeken, te bestellen bij Intertaal.

Koop NIET de nieuwste versie van het boek (deze serie is namelijk nog niet compleet), maar deze serie:

Con Gusto 1, isbn 9789462934474

Con Gusto 1 werkboek, isbn 9789460301223

Con Gusto 2, isbn 9789460301223

Con Gusto 2 werkboek, isbn 9789460301254

Rooster

Vaste contacttijden overdag; 3 bijeenkomsten van 150 minuten per week (tijdstip nader te bepalen, idealiter op de ochtenden van ma/wo/vr)

Werkvormen: Tijdens de werkcolleges past de student bestudeerde stof op een actieve wijze toe is er ruimte voor het stellen van vragen. Tevens wordt er nieuw materiaal aangeboden en op een intensieve, communicatieve manier behandeld