Kies op maat

Inloggen Menu

Event Management

Een evenement is een georganiseerde gebeurtenis of live beleving met een begin en een einde, dat gericht is op een specifieke doelgroep om een vooraf bepaald doel te realiseren door de perceptie of het gedrag van deelnemers te veranderen (Straeten, 2017).

Evenementen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De verscheidenheid is enorm en de omvang en het karakter verschillen naar gelang van het onderwerp, de locatie en de (budgettaire) mogelijkheden. In deze minor maak je kennis met zowel publieksevenementen als zakelijke evenementen. Een evenement biedt een uitgelezen kans om écht contact te maken met je doelgroep.  

Bij het organiseren van een evenement komen veel facilitaire aspecten aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: projectmanagement, marketing(communicatie), logistiek, fysieke locatie, catering, vervoer, beleving, techniek, beveiliging, vergunningen en verzekeringen, duurzaamheid, en schoonmaak.

Vrijwel alle evenementen hebben een economische en emotionele waarde. Onderzoek naar de impact van evenementen is belangrijk, zowel in het voortraject, tijdens het evenement als naderhand. En de resultaten laten zien dat evenementen niet alleen een belangrijk, maar ook een meetbaar en kwantificeerbaar resultaat hebben met zowel financiële als maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld regiobranding, het stimuleren van sociale cohesie, gevoelens van trots of veiligheid, etc.).

Project:

Het ontwikkelen van een event-concept en plannen van een betekenisvol evenement waarbij de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Het creëren van een evenementconcept op strategische niveau,
 • Rekening houdend met de complexiteit van het incidentele karakter.
 • Op tactisch en operationeel niveau, invulling geven aan alle facilitaire aspecten (bijvoorbeeld projectmanagement, catering, beveiliging, techniek, crisis management, logistiek en duurzaamheid)
 • Een dynamische begroting opstellen die de organisator in staat stelt om in scenario’s en impact te kunnen denken en handelen. De evaluatie van een evenement, waarbij bijvoorbeeld de uitvoering van de facilitaire aspecten beoordeeld wordt of bijvoorbeeld een impactanalyse (economische en/of maatschappelijke analyse) wordt uitgevoerd.
 • Je bereidt het evenement voor in een eventteam voor een echte event-opdrachtgever en je voert een reality-check uit bij de uitvoering van het betreffende evenement.

Leerdoelen

 • De student is in staat om een evenementconcept te ontwerpen, passende bij de strategische doelstellingen en de behoefte van een specifieke doelgroep.
 • De student kan een accurate planning maken met betrekking tot de inzet van marketingcommunicatiemiddelen en kan een sponsorplan maken.
 • De student kan de specifieke eigenschappen van de verschillende soorten evenementen benoemen, en kent de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de MICE branche ( segmenten: meetings, incentives, conferences en exhibitions).
 • De student kan zich inleven in de opdrachtgever, is proactief, kan onderhandelen met toeleveranciers van facilitaire services, kan offertes beoordelen, kan zakelijk rapporteren,  en beschikt over verbale en non-verbale vaardigheden in een simulatie met het werkveld.
 • De student selecteert, beschrijft en plant de facilitaire services die nodig zijn om tot een totaalbeleving van het evenement voor de bezoeker te komen.
 • De student laat zien dat de hospitality attitude in het event toegepast wordt.
 • Kan de impact van een event analyseren, door het opstellen van een dynamische begroting, een exploitatiebegroting, het maken van liquiditeitsoverzichten, break-even analyses, alsmede een scenario-analyse uitvoeren en R.O.I. berekenen (financiële en niet-financiële impact).
 • De student demonstreert sociale en communicatieve vaardigheden op het gebied van samenwerken en co-creëren in de projectgroep.
 • De student is flexibel, en kan snel acteren indien onverwachte ontwikkelingen zich aandienen in de totstandkoming van een evenement; kortom hij is probleemoplossend, volhardend, voert de beroepstaak uit en reflecteert hierop door het ontwikkelen en toepassen van diverse scenario’s.

 

Aanvullende informatie

Afhankelijk van de groepssamenstelling kan de lesplaats Heerlen (locatie opleiding Facility Management) dan wel Maastricht (locatie Hotelschool) zijn.

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn

Toetsing

Bloktoets 4,5 EC's

Eindgesprek 4,5 EC's

Adviesrapport, Eventconcept 4,5 EC's

Reflectie op Professioneel vakmandschap 1,5 EC's

Literatuur

- Basisboek Events - Harry Heithuis 2014  Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Isbn: 978-90-01-80969-0

- Evenementenlogistiek, de realisatie van evenementenconcepten in veilige en servicegerichte omgevingen M. van Rijn en D. van Damme Mb Advies & Training / ISBN: 9789081724913  

- Kosten excursie's (indien van toepassing) maximaal € 25,- per excursie.

Rooster

Combinatie van OWG/Projectonderwijs, hoor-, werk- en gastcolleges , excursies en praktijkleren (o.a. accountgesprekken met het werkveld).

Bij gastcolleges en excursies is 100 % aanwezigheidsverplichting, bij overige activiteiten 80%. Het  onderdeel professioneel vakmanschap wordt mede beoordeeld  op basis van participatie en inzet tijdens de activiteiten.

Contacttijden zijn verspreid over de hele week; de contacttijden zijn incidenteel verspreid over avond en weekend, afhankelijk van het project en opdrachtgever.