Kies op maat

Login Menu

Event Management

Eventmangement is hot. In vrijwel alle beroepsgroepen word je geconfronteerd met events.  Deze vrije jonge branche is alsmaar groeiende. Op dit moment worden in Nederland jaarlijks miljarden euro's uitgegeven aan de organisatie van events. Het betreft zowel de MICE branche (meetings, incentives,conferences en exhibitions) als de markt van de publieksevenementen. Naast groei op het gebied van zakelijke evenementen zie je ook dat de publieksevenementen steeds belangrijker worden binnen de economische sector. Hierdoor worden publieksevenementen (sport-, cultuur- en popevents) steeds grootschaliger en veelvuldiger aangeboden. De laatste ontwikkeling is dat deze gecombineerd worden met brandevents van grote bedrijven zoals Heineken, Coca Cola, Nike en Red Bull. Vanuit de beleveniseconomie vormen events letterlijk en figuurlijk het ideale podium om boodschappen te communiceren en mensen bij elkaar te brengen. Nederland staat wereldbreed hoog genoteerd op de ranglijst van conferencelanden. Belangrijke brancheorganisaties zoals CLC/ Vecta (Centrum voor Live Communication ) en IDEA (Independent Dutch Event Association) zijn op zoek naar goed opgeleide eventmanagers die in de toekomst mede zorg kunnen dragen voor een verdere professionalisering van de branche. De minor eventmanagement is gecertificeerd vanuit de brancheorganisatie (CLC/ Vecta) en biedt zodoende een exclusief kwaliteitskeurmerk voor studenten die deze module met goed resultaat afronden. Tijdens de minor wordt aandacht besteed aan het (mede)organiseren en managen van events met een veelheid aan mogelijkheden, denk aan het pop- en dancefestivals, productintroductie's, het cultuurevenementen, personeelsfeesten, en belangrijke sportevenementen.

Leerdoelen

- De student neemt kennis van de diverse segmenten bij verschillende type events;

- De student leert de betekenis van eventmarketing waarbij het event als tactisch instrument ingezet wordt om strategische doelen te bereiken;

- De student leert de processen van het organiseren, accommoderen en faciliteren van een event;

- De student leert de diverse managementrollen toe te passen op een event;

- De student kan de impact die een event oplevert inzichtelijk maken.

Aanvullende informatie

Afhankelijk van de groepssamenstelling kan de lesplaats Heerlen (locatie opleiding Facility Management) dan wel Maastricht (locatie Hotelschool) zijn.

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn

Toetsing

Er zijn 5 toetsen:

- een individuele schriftelijke toets,

- een eindgesprek,

- 2 groepsopdrachten en

- een beoordeling voor professioneel vakmanschap.

Bij gastcolleges en excursies is 100 % aanwezigheidsverplichting, bij overige activiteiten 80%. Bovendien wordt het cijfer onderdeel professioneel vakmanschap mede bepaald op basis van participatie tijdens de activiteiten.

Literatuur

- Event Design Handbook, kosten excursie's (indien van toepassing) maximaal € 25,- per excursie;

- Basisboek Events - Harry Heithuis 2014  Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Isbn: 978-90-01-80969-0

- Optioneel, een management test, LEAD team preferences diagnostic tool,  Euro 20 pp (op papier of electronisch);

- Optioneel,  Event Design Certificate Young Professionals Program (EDC YP) and mention on website and in EDC YP database, costs € 25,-.

Rooster

Werkvormen: Combinatie van OWG/Projectonderwijs, hoor- en gastcolleges, excursies en praktijkleren

De onderwijscontacttijden zijn verspreid over de hele week.

Nadere aanduiding contacttijden: verspreid over avond en weekend, afhankelijk van het type reallifeopdracht.