Kies op maat

Inloggen Menu

Operations Management

In de minor staan een aantal bedrijfskundige thema’s centraal. 

De groep studenten krijgt een casus, analyseert deze, komt met onderbouwde voorstellen voor zelf doen of uitbestedingsbesluiten, de HRM-cyclus, de organisatiestructuur, de besluitvormingscyclus. Verder ontwerpt zij een bedrijfsproces dat LEAN en toekomstbestendig is. Natuurlijk ontbreken de financiële gegevens voor een organisatie hierbij niet. Studenten krijgen stapsgewijs de benodigde kennis- en vaardigheden aangeboden in hoor- en werkcolleges. Verder wordt de (les-)stof besproken in kleine groepjes waarbij een docent aanwezig is .

Elementen voor de authentieke taak:

  • Dienstverlening die één op één aansluit bij de wensen van de klant
  • Zorgen dat de tent effectief en efficiënt en draait (lean en mean)
  • Denken en handelen vanuit het regiemodel
  • Proces, organiseren en besturen
  • Slimme integrale scenario’s voor de business
  • State of the art oplossingen die een duurzaam karakter hebben
  • Business- case-thinking
  • Haalbaarheidsanalyse t.a.v. beleid, financiën en milieu-aspecten

Daarnaast volg je lessen LEAN management

Kortom: voor een startende bedrijfskundige professional een must om aan deel te nemen!

Leerdoelen

Wij nemen je graag mee in de wondere wereld van operations management en welke toegevoegde waarde deze voor organisaties kan hebben. In de praktijk worden nieuwe business concepten uitgedacht en deze zullen na goedkeuring van het management fysiek moeten worden georganiseerd. In deze minor leer je hoe je een dergelijk concept kan organiseren.

Tijdens deze minor kun jij als student het verschil maken door de thema’s in deze minor toe te passen. Je wordt in de rol van consultant gevraagd om een integraal organisatieadvies te geven welke nodig is om het concept in de werkelijkheid te organiseren . Dit betekent dat je niet alleen advies uit brengt over hoe de organisatie er uit moet komen te zien maar ook hoe de bedrijfsprocessen moeten verlopen, welke informatie je nodig hebt om te kunnen managen en hoe de opdrachtgever dit dan zou moeten managen.

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn

Doelgroep: Economie & management, Gezondheidszorg, Techniek, ICT. Alleen toegang voor opleidingen met een bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond.

Voorkennis op het gebied van performance management, sturing en beheersing van processen is gewenst.

Toetsing

Adviesrapport voor opdrachtgever, portfolio assessment (6 EC, weging 1)

Professioneel vakmanschap, individueel mondeling tentamen (2 EC, weging 1)

Bloktoets, schriftelijk tentamen (4 EC, weging 1)

Lean toets, schriftelijk tentamen (3 EC, weging 1)

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt

Rooster

Onderwijsvormen: Hoorcolleges, werkcolleges, onderwijsgroepen, excursies, projectadvisering

Contacttijden verspreid over de hele week overdag: gemiddeld 10 per week

Vanwege het adviesrapport dat door de hele projectgroep gedragen moet worden, wordt van iedere student volledige inzet verwacht bij alle onderdelen. Hoewel aanwezigheid niet verplicht is, heeft afwezig zijn wel invloed op het projectresultaat en dit zal worden gemonitord. Student wordt in dit kader beoordeeld op professioneel vakmanschap. Hieronder valt onder meer de proactieve werkhouding en de bijdrage aan het eindresultaat.