Kies op maat

Inloggen Menu

Happy Workspaces

Als je deze minor gevolgd hebt, heb je geleerd:

 1. hoe missie, visie, doelen, cultuur, kernwaarden en imago te vormen tot een eenheid, zodat ze elkaar versterken.
 2. wat vlekkenplannen, indelingsprincipes, inrichtingsconcepten en werkplekken zijn, waartoe ze dienen en wat hun belangrijkste uitgangspunten zijn en waarom?
 3. werkomgevingen te ontwikkelen die afgestemd zijn op activiteiten en behoeften van teams/communities.
 4. Hoe je de relaties binnen en tussen communities versterkt, zodanig dat het synergiepotentieel dat de community herbergt wordt ‘verzilverd’? Je leert ook hoe de werkomgeving daaraan kan bijdragen (community building en reinforcement).
 5. wat de balans is tussen comfort en discomfort? Wat het belang hiervan is. Denk bij comfort aan (o.a.) akoestisch, optisch, temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, luchtkwaliteit, CO2.
 6. hoe sensorische stimuli te gebruiken wat betreft lichamelijke, psychologische en mentale invloeden.
 7. Wat bijdraagt aan vitale en productieve mensen? Wat is de kern waardoor mensen zich vitaal voelen en mede daardoor productief zijn?
 8. te sturen op balans tussen gebruik van embedded systems en zelfcontrole en autonomie.
 9. slimme toepassing sensor technieken te gebruiken. Gebruik maken van moderne meetmethoden met een scherp oog voor validiteit en betrouwbaarheid.
 10. Investeringskosten en exploitatiekosten in kaart te brengen en een scenario anlayse uit te voeren.

Leerdoelen

“There’s no place like home”. Een uitspraak die de meesten onder ons wel kennen. Het uitgangspunt voor een organisatie moet zijn: “There’s no place like work”. Dus geen sfeerloze, onpersoonlijke ruimtes die praktisch ingericht zijn met systeemplafonds en kil licht. Dat gaat ten koste van de tevredenheid, productiviteit én vitaliteit van de medewerkers. Een investering in een maatwerk ingerichte, inspirerende werkomgeving is niets minder dan een investering in het welzijn en de betrokkenheid van deze medewerkers. Daarom dienen organisaties grote veranderingen door te voeren door het creëren van een inspirerende werkomgeving die bijdraagt aan het ontstaan en floreren van een vital community, dus happy workspaces. Dit draagt niet alleen bij aan een goed humeur en vitaliteit van de werknemers, maar helpt uiteraard ook de organisatie zelf. Hoe blijer en vitaler de werknemer, hoe lager het ziekteverzuim en hoe hoger  de ‘slagkracht’ voor de organisatie waartoe die community behoort.

Project:

Samen met jouw projectleden organiseer je een fictief pop-up adviesbureau. Als adviseur ontwikkel en creëer je voor een specifieke opdrachtgever, in een specifiek gebouw een inspirerende werkomgeving die past als een maatkostuum waarbij ruimte, mensen, processen en infrastructuur (ook techniek) in samenhang worden bekeken. Denk hierbij aan:

Bricks: huisvesting- en facility aspecten met als belangrijkste kenmerken:

 • Het creëren van een op strategisch niveau Happy Workspaces concept;
 • Het ontwerpen van vlekkenplannen en inrichtingsconcepten;
 • Het ontwikkelen van een werkomgeving afgestemd op de activiteiten en behoeften van teams/ communities (activity-based werken);
 • Het realiseren van comfort (denk aan akoestisch, optisch, temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, luchtkwaliteit, CO2);
 • Het analyseren van de impact van het Happy Workspace concept door het in kaart brengen van investerings- en exploitatiekosten en ook het uitvoeren van een scenario-analyse.

Bites: het gebruik van (nieuwe) technologie met als belangrijkste aspecten:

 • Het slim toepassen van Airtificial Intelligence (AI), bijvoorbeeld sensor technieken

Behaviour: beslaat naast de gedragsaspecten Human Resources en Verandermanagement in brede zin met als belangrijkste aspecten:

 • Het creëren van een vital community (We doelen dan op een groep mensen en/of een gebied waarin onderling betekenisvolle relaties worden onderhouden en waarbinnen men de leefbaarheid als positief ervaart. Hoe kan een werkomgeving daaraan bijdragen, zodat mensen vitaal en productief worden en blijven?);
 • Wat draagt bij aan vitale en productieve mensen?

Aanvullende informatie

Deze minor vindt voornamelijk plaats op locatie Nieuw Eyckholt 300 in Heerlen en wellicht nader te bepalen locaties in Limburg.

Doelgroepen:

Facility Management, Built Environment, Ergonomie, Business Studies, People and Business Management.

Ingangseisen

Propedeuse en minimaal 45 credits in leerjaar 2.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toetsing

Kennistoets, 3 EC's

Project, Verslaglegging, 5 EC's

Eindgesprek, 5 EC's

Professioneel vakmanschap, Observatie, 2 EC's

Literatuur

Literatuur wordt voorafgaand aan de minor opgegeven.

Rooster

Onderwijscontacttijden verspreid over de hele week overdag.

Project is dominant en leading. Je gaat zelf aan het werk vanuit een fictief adviesbureau door een maatwerk werkomgeving te ontwikkelen voor een specifieke opdrachtgever. Daarnaast en in dienst daarvan OWG, hoor-, gast- en werkcolleges en excursies. Projectmeetings en voortgangsgesprekken met tutor en opdrachtgever. Last but not least praktijkleren gericht op het ontwikkelen van interprofessionele vaardigheden.

Bij gastcolleges en excursies is 100 % aanwezigheidsverplichting, bij overige activiteiten 80%. Het  onderdeel professioneel vakmanschap wordt mede beoordeeld op basis van een portfolio en ondersteunende presentatie.