Kies op maat

Inloggen Menu

Create balance, your personal and professional journey through life

Tijdens de minor staan 3 grote thema’s centraal:

1. De verbinding met jezelf. Deze periode duurt 3 weken. Gedurende deze periode ga je aan de slag met het onderzoeken wat voor jou op persoonlijk gebied balans inhoudt. Aan de hand van een persoonlijk thema werk je dit diepgaander uit.

2. De verbinding met de ander. Deze periode duurt ook 3 weken. Gedurende deze periode ga je aan de slag met het onderzoeken wat voor jou balans op professioneel gebied inhoudt. Aan de hand van een beroepsproduct ga je hiermee aan de slag.

3. De betekenis voor de buitenwereld. Gedurende de laatste periode, die ook 3 weken omhelst, ga je aan de slag met het creëren van balans op persoonlijk en professioneel gebied en hoe je dit kunt neerzetten in de buitenwereld. Dit ga je vormgeven met behulp van een beroepsproduct.

Een filmpje over deze minor: https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Play/1d81b7f71a54421dbc8269e4ac894c591d

Leerdoelen

  • De student heeft kennis en inzicht in de betekenis van balans voor zijn persoonlijke en professionele leven.
  • De student kan tools hanteren om te komen tot een persoonlijke en professionele balans.
  • De student ervaart en reflecteert wat balans/ dysbalans voor hem/ haar betekent.
  • De student heeft inzicht en weet hoe hij balans kan vormgeven.
  • De student heeft een kritische visie ontwikkeld ten aanzien van de betekenis van balans binnen zijn persoonlijke en professionele leven.
  • De student ontwerpt vanuit interdisciplinaire samenwerking een creatief product gericht op balans. (ondernemerschap, samenwerken)
  • De student kan vanuit veerkracht en vitaliteit de “life events” in zijn leven ondergaan (problemen oplossen).
  • De student is in staat om vanuit zijn eigen balans de vertaalslag te maken naar professioneel handelen.

Ingangseisen

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

Doelgroepen: Deze minor is bedoeld voor alle opleidingen, behalve indien de student de Nederlandse taal niet beheerst. In dat geval is deze minor op dit moment geen geschikte keuze.

Rooster

Totaal aantal contacturen: 110

Ervaringsgerichte werkvormen, waaronder workshops, zelfstudie en ervaringsopdrachten, discussie- en inspiratiesessies, (coaching) bijeenkomsten, (gast)colleges.

Contacttijden zijn verspreid over de hele week. Het contactonderwijs vindt overdag plaats.

Toetsing

Mondeling assessment, 10 EC, weging 67%

Beroepsproduct, presentatie gedurende een symposium, 5 EC, weging 33%

Aanvullende informatie

Lessen kunnen op verschillende locaties plaatsvinden, wel voornamelijk locatie Heerlen. Denk hierbij aan mogelijke reiskosten.

Verder zijn er mogelijke kosten bij workshops (bijvoorbeeld te denken aan meenemen van materialen/voedingsmiddelen).

Opleidingen die deelnemen aan de uitvoering van de minor betreffen verpleegkunde, social work, ergotherapie, fysiotherapie, creatieve therapie, Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden