Kies op maat

Inloggen Menu

Artificial Intelligence

Het ontwikkelen (analyseren, ontwerpen en realiseren) van een kennissysteem, waarbij de focus ligt op de softwarematige intelligentie. De intelligentie van het systeem wordt gebaseerd op best-practices en gangbare principes en methoden uit de hoek van de Artificial Intelligence.

Leerdoelen

Deze onderwijseenheid levert een bijdrage aan de volgende kwalificaties uit de domeinbeschrijving van het HBO-i: Software_Analyseren_3, Software_Adviseren_3, Sortware_Ontwerpen_3, Software_Realiseren_3, Gebruikersinteractie_Realiseren_3.

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn.

Basiskennis programmeren, wiskunde op havo niveau is vereist.

Doelgroepen: Economie & management, Techniek & ICT, Vormgeving-Design.

Rooster

De contacttijden zijn verspreid over de hele week overdag: 10 à 15 uur per week.

Hoor-, discussie- en werkcolleges en een doorlopend project.

Aanwezigheid is vereist tijdens beoordelingsmomenten en samenwerking in projectgroep.

Toetsing

De student levert prestaties op basis van vastgelegde prestatie-indicatoren, assessment: 15 EC's

Werkhouding (gedrag), beroepsproducten (kunde) en schriftelijke toets (kennis)

Verplichte aanwezigheid tijdens beoordelingsmomenten en samenwerking in projectgroep