Kies op maat

Inloggen Menu

Artificial Intelligence

Het ontwikkelen (analyseren, ontwerpen en realiseren) van een kennissysteem, waarbij de focus ligt op de softwarematige intelligentie. De intelligentie van het systeem wordt gebaseerd op best-practices en gangbare principes en methoden uit de hoek van de Artificial Intelligence.

Leerdoelen

Het feit dat de maatschappij en de systemen die haar ondersteunen voortdurend complexer worden, vereist dat deze systemen 'intelligenter' worden, dat wil zeggen flexibeler, robuuster, adaptiever, meer autonoom, zodat de systemen zelf op adequate wijze kunnen omgaan met (onverwachte) veranderende omstandigheden, en de gebruiker meer aan de systemen zelf kan overlaten. De technieken die gebruikt worden bij het ontwerpen van deze 'intelligente systemen', komen voor een groot deel uit het deelgebied dat men kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) noemt. Dit is het wetenschapsgebied waarin men computersystemen tracht dingen te laten doen die, als ze door mensen gedaan worden, 'intelligent' worden genoemd.

Onderwerpen die aan bod komen: Mathematische Inductie (incl. dynamisch programmeren), zoektechnieken (iterative deepening, depth- en breadth-first, minimax, alpha-beta, A*), tijd- en ruimtecomplexiteit, neurale netwerken en natural language processing.

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn.

Doelgroep, één of meer sectoren; en wel:

Economie/management

Techniek/ICT

Toetsing

De student levert prestaties op basis van vastgelegde prestatie-indicatoren.

Assessment: 15 EC's

Werkhouding (gedrag), beroepsproducten (kunde) en schriftelijke toets (kennis)

Verplichte aanwezigheid tijdens beoordelingsmomenten en samenwerking in projectgroep

Rooster

De contacttijden zijn verspreid over de hele week overdag: 10 à 15 uur per week.

Hoor-, discussie- en werkcolleges en een doorlopend project.