Kies op maat

Inloggen Menu

Ouder-kind interactie

Hoe communiceren dreumesen, peuters en kleuters? Kortom, kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. En welke communicatieproblemen kun je bij hen verwachten in de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school? Deze vragen zijn interessant voor logopedisten. Maar hoe zit het met de ouders/verzorgers? Welke belangrijke rol kunnen zij en andere professionals vervullen om de communicatie van zeer jonge kinderen te verbeteren? Antwoorden vind je in deze minor. Maak kennis met de theoretische achtergronden van preventie en interactieve strategieën. Ontdek het belang van verbale en non-verbale communicatie. En leer deze handvatten praktisch in te zetten bij de begeleiding van het kind en zijn omgeving.

Leerdoelen

 • Je kan het verloop van de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar) beschrijven.
 • Je kan beschrijven hoe de communicatieve ontwikkeling verloopt bij kinderen die meertalig opgevoed worden.
 • Je kan de motorische, cognitieve, communicatieve-, sociaal-emotionele en de spelontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar) beschrijven
 • Je kan een overzicht geven van routinecontroles bij jonge kinderen in Nederland/ Duitsland en je kan diagnostische instrumenten benoemen om de communicatieve ontwikkeling in kaart te brengen
 • Je kan aangeven welke problemen er kunnen ontstaan in de communicatieve ontwikkeling. Wat is afwijkend gedrag en wat wordt nog als normaal beschouwd?
 • Je kan principes samenvatten die de communicatieve vaardigheden van kinderen (individueel en in een groep) ontwikkelen en stimuleren.
 • Je kan illustreren welke interventies evidence based zijn om de interactie tussen ouder/verzorger en kind te optimaliseren
 • Je kan ouders/verzorgers informatie geven over de communicatieve ontwikkeling en welke rol zij als ouder/verzorger hierin kunnen spelen.
 • Je kan een workshop ontwikkelen en uitvoeren voor professionals in het domein onderwijs, zorg en welzijn of voor ouders/verzorgers van jonge kinderen
 • Je kan een kind tussen 0 en 6 jaar en de ouder-kind interactie observeren en de resultaten op een objectieve manier noteren.
 • Je kan alle interactiestrategieën (die tijdens de minor aan bod zijn gekomen) laten zien tijdens een spelmoment met een kind van 0 tot 6
 • Je kan discussiëren over onderwerpen die verband houden met de minor ouder-kind interactie en deze m.b.v. evidence onderbouwen

Ingangseisen

Doelgroep: Gezondheidszorg, Onderwijs, Gedrag en maatschappij

Kennis over de normale ontwikkeling (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel en communicatief) van kinderen van 0-6 jaar is gewenst.

Literatuur

Geen verplichte bijzondere kosten. De geschatte kosten voor deze minor ligt tussen de 60 a 80 euro in de vorm van studiemateriaal. Aanschaf lesmateriaal is eigen keuze. De boeken zijn ook uitleenbaar via de bibliotheek.

Rooster

Totaal aantal contacturen: circa 60

Werkvorm(en): Het onderwijs bestaat uit 3 lijnen cursus (theorielijn), training (praktijk/ vaardigheden) en buitenschoolse opdrachten (in groep en individueel). Het onderwijs wordt verzorgd middels: interactieve hoor- en werkcolleges, reflectie en feedbacksessies, ontmoetingen met mensen uit het werkveld, contact met de doelgroep (kinderen tot circa 6 jaar), gastcolleges en zelfstudie.

Binnen het onderwijs gaan wij uit van een actieve participatie van studenten, echter wordt er geen formele aanwezigheidsplicht gehanteerd. Het niet aanwezig zijn bij de toetsing heeft als consequentie dat de betreffende poging geregistreerd wordt als “niet deelgenomen”. Hiermee vervalt de kans op twee pogingen per studiejaar.

Onderwijscontacttijden: contacttijden verspreid over de hele week overdag.

Toetsing

Portfoliogesprek, mondeling, 10 EC, weging 2, minimumcijfer 5,5: In het portfolio-gesprek moet de student zijn/haar ontwikkeling kunnen aantonen wat betreft alle theoretische en praktische kennis binnen de minor Ouder-kind interactie. De uitgevoerde opdrachten gedurende de minor worden hierbij als uitgangspunt genomen. Het voldaan van alle opdrachten is een voorwaarde om aan het portfolio-gesprek deel te mogen nemen. Eerste gelegenheid in week 8, 9 of 10; tweede gelegenheid in week 10.

Rondetafelgesprek, mondeling, 5 EC, weging 1, minimumcijfer 5,5: Tijdens het rondetafelgesprek krijgen studenten stellingen voorgelegd betrekking hebbende op de theoretische en praktische kennis vanuit de minor. Studenten gaan met elkaar in discussie over deze stellingen en komen met voor- en tegenargumenten die van uit de evidence onderbouwd  zijn. Eerste gelegenheid in week 8 of 9; tweede gelegenheid in week 10.