Kies op maat

Inloggen Menu

De natuur van mensen

Waarom doen wij wat we doen? Hoe komt het dat je verslaafd raakt aan alcohol of drugs? Onze hersenen hebben er van alles mee te maken. Een bijzonder boeiende minor over biochemische processen die ons gedrag bepalen.

In module A krijg je een brede inleiding: wat is evolutie nou eigenlijk en wat merk je daarvan in je eigen dagelijkse gedrag en omgeving? Kan je instincten, intuïtie en impulsen verklaren of zelfs voorspellen? Je maakt kennis met biochemie, genetica, gedragsinterventie en psychologie.  Hierbij ligt de focus telkens op de relatie tussen biologie, gedrag en maatschappij. Denk aan territoriumdrift, aggressie, dominantie, seksualiteit en 'ge-erfde' eigenschappen.

Module B: Biochemie en brein: In deze module wordt in gegaan op hoe de hersenen werken en de rol van neurotransmitters en hormonen bij gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan het menselijk genoom (DNA) en de manier waarop dat tot expressie komt (bijv. epigenetics en exon shuffling)

Module C: Drugs en medicijnen. Een verdiepende module waarin nagegaan wordt op welke manieren drugs, alcohol en medicijnen het gedrag van mensen beinvloeden en wat verslaving betekent voor zowel de maatschappij als het individu.

Module D: Ethiek. Hier worden ethische en filosofische kanttekeningen besproken bij technieken die voortvloeien uit de opgedane kennis in de andere modules zoals genetische en farmacologisch manipulatie van gedrag in relatie tot religieuze en wetenschappelijke visies.

Tot slot ga je in module E in groepsverband een onderzoek of project dat je zelf vormgeeft uitvoeren. Module E vormt de afsluiting van de minor. De resultaten van het onderzoek of project worden aan medestudenten, docenten en belangstellenden gepresenteerd.

Leerdoelen

Deze minor gaat over de manier waarop de evolutie, genetica, opvoeding, neurotransmitters en hormonen ons gedrag sturen, en hoe je daar mee kunt omgaan of iets aan kan veranderen door gedrags- of biologische interventies. Je bestudeert de invloed van drugs, alcohol en medicijnen. Verder onderzoek je hoe deze kennis kan leiden tot beïnvloeding van gedrag. Het gaat dan vooral om manipulatie van de biochemische processen en het gedrag en de ethische overwegingen die daarbij een rol spelen. Je gaat zelf onderzoeken of en hoe je gedrag (specifiek thema naar eigen keuze) kunt beinvloeden

Ingangseisen

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.

Doelgroepen: alle opleidingen

Literatuur

Boeken en lesmateriaal worden beschikbaar gesteld via de bibliotheek

Rooster

Onderwijscontacttijden: twee lesdagen per week, overige dagen zelf- en groepswerkzaamheden.

Toetsing

  • Module A, de biologische factor van gedrag: verslag, 3 EC's, (minimumcijfer 5,5)
  • Module B, neurobiologie en genetica: multiple choice kennistoets, 3 EC's, (minimumcijfer 4,5) 
  • Module C, alcohol en drugs: presentatie, 3 EC's, (minimumcijfer 5,5)
  • Module D, ethiek: presentatie, 3 EC's, (minimumcijfer 5,5).
  • Module E, onderzoek: verslag en presentatie, 3 EC's, (minimumcijfer 5,5).