Kies op maat

Inloggen Menu

De natuur van mensen

Waarom doen wij wat we doen? Hoe komt het dat je verslaafd raakt aan alco­hol of drugs? Onze hersenen hebben er van alles mee te maken. Een bijzonder boeiende minor over biochemische processen die ons gedrag bepalen.

Onze hersenen hebben nogal wat invloed op ons gedrag. Of het nu om nor­maal gedrag gaat of om problematisch gedrag. Daarom reiken wij je zeer in­teressante kennis aan over de manier waarop neurotransmitters en hormonen ons gedrag sturen, en hoe hersenen en gedrag samenhangen. Je bestudeert de invloed van drugs, alcohol en medicijnen. Verder onderzoek je hoe deze kennis kan leiden tot beïnvloeding van gedrag. Het gaat dan vooral om ma­nipulatie van de biochemische processen en de ethische overwegingen die daarbij een rol spelen.

In module A krijg je een brede inleiding: welke invloed heeft evolutie? Je maakt kennis met sociobiologie, evolutietheorie en evolutionaire psychologie. We geven je zicht op onderzoek naar de natuur van mensen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over territoriumdrift, agressie, dominantie, seksualiteit en DNA. Natuurlijk gaan we in op elementaire biochemische processen zoals hormonen en neurotransmitters.

Module B: Biochemie en brein: In deze module wordt verder in gegaan op de manier waarop neurotransmitters en hormonen in het brein invloed uit oefenen. Ook wordt aandacht besteed aan het menselijk genoom (DNA) en de manier waarop dat tot expressie komt (epigenetics en exon shuffling)

Module C: Drugs en medicijnen. Een verdiepende module waarin nagegaan wordt op welke manieren drugs, alcohol en medicijnen het gedrag van mensen beinvloeden en wat verslaving betekent voor zowel de maatschappij als het individu.

Module D: Ethiek. Ethische en filosofische kanttekeningen bij technieken die voortvloeien uit de opgedane kennis in de andere modules zoals genetische en farmacologisch manipulatie in relatie tot religieuze en wetenschappelijke visies.

Tot slot ga je in module E met medestudenten van verschillende opleidingen een onderzoek of project uitvoeren. Module E vormt de afsluiting van de minor. De resultaten van het onderzoek of project worden aan medestudenten, docenten en belangstellenden gepresenteerd.

Ingangseisen

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.

Toetsing

  • Module A, de biologische factor van gedrag: verslag (minimumcijfer 5,5)
  • Module B, neurobiologie en genetica: multiple choice kennistoets (minimumcijfer 4,5) 
  • Module C, alcohol en drugs: presentatie (minimumcijfer 5,5)
  • Module D, ethiek: presentatie (minimumcijfer 5,5).
  • Module E, onderzoek: verslag en presentatie (minimumcijfer 5,5).

Rooster

Onderwijscontacttijden: vaste contacttijden overdag, te weten maandag en vrijdag, overige dagen zelf- en groepswerkzaamheden

Onderwijsvormen: colleges, viewings, werkgroepen, presentaties, zelfwerkzaamheid en consultaties