Kies op maat

Inloggen Menu

Business Change and Innovation

Organisaties in de industrie en logistiek werken steeds meer samen met hun toeleveranciers en afnemers om de eindklanten zo goed en snel mogelijk te bedienen. Gelijktijdig veranderen de daarvoor benodigde productiefactoren waarbij innovaties op gebied van materialen, procesaansturing en monitoring, automatisering en slimme steeds meer autonome machines, systemen en procesketen steeds sneller en vaak ook steeds grotere aanpassingen vergen van die bedrijven. De verzameling van veranderende processen en systemen vereisen vervolgens innovatie en duurzame verandering bij de betrokken organisaties.  

Niet iedere vernieuwing is een innovatie en innovatie vereist ook geen Willie Wortel met een Eureka moment. Innoveren vergt wel onderzoek, een omgeving waarin beargumenteerd afwijzen van een verbetervoorstel ook een succes kan zijn en een open maar ook kritische ‘mindset’ van de betrokkenen. 

Innovatietrajecten bevatten vaak veel onzekerheden die bij de juiste randvoorwaarden ook enorm veel plezier en/of voldoening kunnen geven. Het realiseren en bewaken van die randvoorwaarden en het voeden van de nieuwsgierigheid zijn vaardigheden die getraind kunnen worden. De vraag naar beroepsprofessionals die in onzekere omgevingen toch het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen zal alleen maar toenemen. De professional in spe, die dit al heeft ervaren en in aanraking is gekomen met methoden en technieken die daarin ondersteunen heeft daarbij ongetwijfeld een voordeel. Deze minor geeft volop de kans om dit in een vellige context te ervaren en wellicht in de toekomst met die ervaring het duurzame verschil te maken.

Leerdoelen

  • Ontwikkelen en selecteren optimale innovatie.
  • Kritieke succes- en ontwerpfactoren vertalen naar realistisch innovatiedoel
  • Implementatie van innovatiedoel naar gedragen fasering gegeven huidige context.

Ingangseisen

Geen, echter is basiskennis op het gebied van logistiek, (operations) management en bedrijfskunde een pré. 

Doelgroepen: domein Economie & Management, domein Techniek & ICT

Literatuur

Vanwege snelle ontwikkelingen binnen vakgebied volgt meer info over lesmateriaal na aanmelding.

Rooster

Werkvormen: Hoorcollege, werkcollege, real life project, intervisie, workshop

Onderwijscontacttijden: Contactmomenten hoofdzakelijk op 2 dagen, real life project in bedrijf gedurende 3 dagen per week.  

Toetsing

1. Innovatie Levensvatbaarheid analyses, 5 EC, portfolioassessment:

Tijdens deze minor komen diverse onderzoek- en analysemethoden (en technieken) aan bod om tot innovatieve duurzame ideeën te komen en deze te realiseren. Daarbij spelen het klantperspectief, de organisatorische en procesmatig inbedding in de organisatie, het realiseren van de juist fasering en tijdig betrekken van de juiste stakeholders, de projectie van (financiële) resultaten in de tijd een belangrijke rol. De minor richt zich op het strategisch en/of tactisch niveau van de organisatie en maakt gebruik van methoden en technieken die:

  • zorgen dat ideeën ontwikkeld worden
  • juiste innovatierandvoorwaarden inzichtelijk maken
  • innovaties typeren en consequenties voor strategie duiden
  • ondersteunen in verschillende type keuze- en selectieprocessen en verschillende samenstelling van belanghebbenden
  • toetsen op kritieke ontwerp- en succesfactoren
  • ondersteunen in de noodzakelijke communicatie en draagvlak op juiste moment
  • leiden tot onderbouwing voor een innovatie implementatieplan.

De resultaten van de training in de toepassing van methoden en technieken worden door de student in een persoonlijk groeidocument vastgelegd dat ook na de minor geschikt is als een persoonlijke handleiding. 

2. Levensvatbaar innovatieve Businesscase, 10 EC, beroepsproduct + presentatie:

Consultancy project in een bedrijf naar keuze of een eigen idee voor een startup binnen de maak- of procesindustrie of logistiek met als hoofddoel een onderbouwde en motiverende duurzame business case ontwikkelen. Een businesscase die geloofwaardig binnen 5 jaar leidt tot een succesvolle implementatie binnen de gekozen context of aantoonbaar niet levensvatbaar is. Iedere projectgroep van 3 tot 4 studenten komt tot een eigen business case. Afhankelijk van context is het een uniek project (bijvoorbeeld een innovatieve startup) of zijn het aanpalende projecten binnen dezelfde bedrijfscontext. Veldwerk, verschillende type bijeenkomsten met verschillende stakeholders maar ook deskresearch maken onderdeel uit van het onderzoek zodat een gedegen onderbouwing mogelijk wordt. Via selectie wordt het meest levensvatbare innovatievoorstel getoetst op kritieke ontwerp- en succesfactoren en vertaald naar een onderbouwd innovatie-implementatieplan (Businessplan). Een overtuigende samenhang tussen klantperspectief, de organisatorische en procesmatig inbedding in de organisatie, het realiseren van de juiste ontwikkelstappen en het bijbehorende draagvlak en de projectie van (financiële) resultaten in de tijd .

Om project succesvol te laten verlopen worden naast de theorielessen workshops georganiseerd en worden de projectgroepen ondersteund in het omgaan met de onzekerheden die horen bij een innovatieproject.