Kies op maat

Inloggen Menu

Franse taal en cultuur

Euregionaal samenwerken vergt kennis van buurlanden en de Euregio. Niet alleen kennis van taal, maar ook van cultuur en werkwijze. Pas dan ontstaat er wederzijds begrip, want hoe dicht de culturen ogenschijnlijk ook bij elkaar liggen, in samenwerkingsinitiatieven spelen de verschillen toch nog vaak een belemmerende rol.

Studenten die geïnteresseerd zijn in de bruisende Franse taal en cultuur kunnen in deze blokminor hun kennis en vaardigheden in de Franse taal ophalen en verbeteren. Handig als je b.v. in een Franstalige omgeving je stage wil doen of voor jouw toekomstige carrière contacten met Franstalige partners of klanten wil realiseren.

In de minor dragen we hieraan bij door het oefenen van spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheid, vergroten van kennis: land en cultuur, zakelijk contact, grammatica en het toepassen van kennis en vaardigheden in brieven, presentaties en gesprekken. Streefniveaus: schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid op B1-niveau.

Leerdoelen

Inhoud en planning van de lessen wordt nog nader uitgewerkt

Aanvullende informatie

Doelgroepen:

Alle opleidingen, behalve Vertaalacademie - hoofdtaal Frans.

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn

Geen specifieke voorkennis vereist

Toetsing

Schriftelijke toets, getoetst wordt de luister-, lees- en schrijfvaardigheid (DELF B1 toets), 5 EC's 

Mondelinge toets, getoetst wordt de spreekvaardigheid (DELF B1 toets), 5 EC's

Werkstuk, getoetst wordt de kennis van land en cultuur in een Euregionale context, 5 EC's

Rooster

Vaste contacttijden overdag

Werkcolleges, practica, excursie