Kies op maat

Login Menu
 1. Human Resource Management

  30,0 EC

  Een organisatie kan alleen de bedrijfsstrategie uitvoeren en haar doelstellingen behalen met gemotiveerde en productieve medewerkers. Voor Human resource management zijn de medewerkers het kapitaal van de organisatie. Met een gedegen HRM-beleid zorgt een organisati…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
  • 3 feb 2020 t/m 5 jul 2020 Aanmelding opent 4 november 2019 om 09:00 uur
 2. Beleggen - Diep

  30,0 EC

  Deze minor stelt studenten van financieel-economische opleidingen in staat om van alle facetten van de effectendienstverlening die zich in de praktijk voordoen kennis te nemen. Aan de voorkant (frontoffice) van de dienstverlening bestaan de werkzaamheden uit o.a.…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
  • 3 feb 2020 t/m 5 jul 2020 Aanmelding opent 4 november 2019 om 09:00 uur
 3. Ondernemerschap

  30,0 EC

  In de minor ondernemerschap start je je eigen bedrijf, jij wordt ondernemer. Met je eigen idee start je met maximaal drie anderen een onderneming en de winst is voor jullie.  Heb je al een onderneming dat is dit de kans om je onderneming nog succesvoller …
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
  • 3 feb 2020 t/m 5 jul 2020 Aanmelding opent 4 november 2019 om 09:00 uur
 4. Ethiek voor de Beroepspraktijk

  30,0 EC

  Er is een groeiende behoefte aan ethische reflectie in de beroepspraktijk. Door ontwikkelingen in het werkveld wordt van sociaal werkers, psychologen leraren e.d. meer en meer gevraagd om zich te bezinnen op de normatieve kanten van hun professionaliteit. Dat geldt niet alle…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 5. Werken bij de Overheid

  30,0 EC

  De minor ‘Werken bij de overheid' bereidt je voor op een carrière bij de overheid. De overheid biedt veel beroepsmogelijkheden voor juristen. Afgestudeerden van HBO-Rechten kunnen terecht bij gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en de vele andere (z…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 6. International and European trade law

  30,0 EC

  Amsterdam has been attracting international trade ever since the Middle Ages. Nowadays, the city does not only provide a wide variety of financial and legal services, but Royal FloraHolland, Amsterdam Airport Schiphol and Port of Amsterdam are well-known nearby trading locat…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 7. Arbeid en Gezondheid

  30,0 EC

  ARBEID EN GEZONDHEID. DE PARAMEDICUS ALS ARBOCOACHDe ontwikkelingen in het werkveld van arbeid en gezondheid zijn groot. De duurzame inzetbaarheid van de werknemer krijgt steeds meer aandacht. Het wordt belangrijker om te voorkomen dat werknemers zich ziek melden en dat bij …
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
  • 3 feb 2020 t/m 5 jul 2020 Aanmelding opent 4 november 2019 om 09:00 uur
 8. Werken in de procespraktijk

  30,0 EC

  De minor Werken in de Procespraktijk richt zich op een van de klassieke juridische taken: geschilbeslechting. De minor richt zich op die studenten die een carrière ambiëren binnen de rechtspraak of het openbaar ministerie, bij een geschillencommissie of instituut…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 9. Diversity In Urban Education - Creating Inclusieve Environments for Youth

  30,0 EC

  ​The international minor Diversity in Urban Education is an interdisciplinary minor within the Faculty of Education. The concept of EDUCATION is broadly interpreted including social work, pedagogics, teaching etc. (see below). Amsterdam counts one of the world’s…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 10. International Minor of Sports Physical Therapy (IMSPT)

  30,0 EC

  Are you passionate about the Athlete World and do you want to prevent injuries or are you keen to guide the rehabilitation of athletes in Outpatient Medical Centers or Sports Associations? With more than 4.7 million sport related disorders a year in the Netherlands, the Fa…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 11. Financieel Advies en Ondersteuning

  30,0 EC

  Via het project Krachtwijken verbindt de HvA zich met de stad en wordt meegedacht over oplossingen voor problemen in vijf Amsterdamse wijken. Het gaat om aandacht  op de gebieden van leefbaarheid, veiligheid, leren, opgroeien en talentontwikkeling, participatie, …
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
  • 3 feb 2020 t/m 5 jul 2020 Aanmelding opent 4 november 2019 om 09:00 uur
 12. Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

  30,0 EC

  Wil je verder studeren na afronding van je HBO-bachelor? Met de Vrije Universiteit VU zijn afspraken gemaakt voor de doorstroom naar de volgende masters: Sociologie SOC; Social and Cultural Anthropology SCA; Bestuurskunde BK; Beleid, communicatie en organisatie BCO; Cultur…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 13. Building Partnerships in Southeast Asia (Thailand)

  30,0 EC

  Together with one other student you will form a team to prepare and execute an assignment during a mission to Southeast Asia. Each team is responsible for acquiring its own assignment that is commissioned by a Dutch company or organization. The complexity and feasibility of …
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
  • 3 feb 2020 t/m 5 jul 2020 Aanmelding opent 4 november 2019 om 09:00 uur
 14. Klimaatbestendige Stad

  30,0 EC

  Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen…
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
 15. Startup your Business in Technology

  30,0 EC

  ​De minor Startup your Business in Techniek (SyBiT) gaat over Ondernemen met Technologie. In de minor wordt jij uitgenodigd om jouw ondernemerschapskwaliteiten te ontwikkelen, initiatieven te nemen en veranderingen tot stand te brengen die waarde creëren …
  • 2 sep 2019 t/m 2 feb 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 9 juni 2019 om 23:59 uur
  • 3 feb 2020 t/m 5 jul 2020 Aanmelding opent 4 november 2019 om 09:00 uur
1 12 >