Kies op maat

Inloggen Menu

Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale activiteiten. Denk aan een loods die wordt gebruikt voor de opslag van PMK-glycidaat, een winkel die wordt gebruikt voor het witwassen van criminele gelden of een woning die wordt gebruikt voor illegale prostitutie. Maar ook aan leden van een criminele (motor)bende die worden ingezet om te bemiddelen bij een zakelijk conflict tussen partijen of de organisatie van een transport van fruit of bloemen met als doel om daartussen cocaïne te kunnen verbergen.

Deze vermenging van onder- en bovenwereld tast het cement van onze rechtstaat aan en heeft grote gevolgen voor (de structuur) van onze samenleving. Het zorgt o.a. voor meer criminaliteit en aantasting van (het gevoel van) veiligheid in een gemeente.

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente en schrijf je in voor de minor Bestuurlijke aanpak van Ondermijning.

Tijdens de minor leer je:

 • Het begrip ondermijning te bekijken en te onderzoeken vanuit verschillende perspectieven
 • Hoe je signalen van ondermijning kunt herkennen
 • Hoe je structureel en integraal kunt samenwerken met de gemeente, de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie
 • Over welke bestuurlijke instrumenten je beschikt en hoe je die kunt inzetten

De aanpak

We maken gebruik van gastsprekers uit het werkveld zodat je de theorie die tijdens werk- en hoorcolleges door docenten wordt aangereikt kunt vertalen naar je eigen opdrachten. Je werkt in multidisciplinaire groepen aan opdrachten waarbij het opdoen van nieuwe kennis- en vaardigheden centraal staat. Denk aan de inzet van actie onderzoek om te komen tot een beleidsvoorstel voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning of een training weerbaarheid om een ‘stopgesprek’ te kunnen voeren met een vermeende crimineel.

Voor wie

We zoeken nieuwsgierige, pro actieve studenten die op zoek zijn naar inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling op het thema ondermijning, waarbij eigen initiatief een belangrijke eigenschap is. Ben jij die student Finance & Control of Accountancy, Social Work, Bestuurskunde, Integrale Veiligheidskunde* of een andere HBO-Opleiding en voldoe je aan onze ingangseisen (zie hieronder) schrijf je dan nu in.

*De ervaring leert dat IVK-studenten voor een deel overlap met hun voorkennis ervaren. De minor biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden om je op onderdelen van (de aanpak van) ondermijning te verdiepen. Dat vraagt wel om eigen initiatief.

Leerdoelen

Ondermijning in sociologisch perspectief
Dit thema richt zich op achtergronden en oorzaken van ondermijning. Er wordt gekeken naar sociologische processen en de ontwikkeling van beleid in steden. En er wordt aandacht besteed aan de burger in conflict met de overheid. Ook kijken we naar de rol van uitvoerders van beleid, denk aan maatschappelijk- of jeugdwerk, of de rol van onderwijs bij het voorkomen dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit terecht komen.
 
Signalering van ondermijning
Hoe kun je ondermijning herkennen en signaleren? In dit thema ga je onder andere een wijk- of bedrijvenscan uitvoeren. Op basis van data-analyse breng je indicatoren van ondermijning in kaart.

Bestuur en ondermijning
Wat kan de overheid doen tegen ondermijning? In dit thema wordt gekeken naar de rol van bestuurders en ambtenaren in de aanpak van ondermijning en de inzet van beleidsinstrumenten. Maar ook: hoe kunnen overheden samen optrekken en welke publiek-private samenwerkingen kunnen worden aangegaan.

Ondermijningsscenario

In de tweede periode staat een ondermijningssituatie centraal. Je loopt verschillende realistische scenario’s door waarin de samenleving of het openbaar bestuur onder druk komt te staan. Daarin ga je samen met partners – en hun belangen – op zoek naar de beste oplossingen.

Je duikt hier onder andere dieper de juridische aanpak in. Hoe kun je bestuurs- en strafrecht inzetten om ondermijning aan te pakken? Denk aan de Wet Bibob, of de Wet Damocles.

Ook zul je hier ethische vraagstukken tegenkomen waarin je morele keuzes zal moeten maken. Hoe zit het met je eigen persoonlijke weerbaarheid? Wat is (bestuurlijke) integriteit? En hoe bepaal je welk handelingsperspectief het beste is?

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen dienen studenten:

 • Een propedeuse te hebben behaald.
 • Tenminste 60 studiepunten uit de hoofdfase te hebben behaald.
 • Motivatiebrief
  Schrijf een motivatiebrief van ca. 250-300 woorden waarin je vertelt waarom je specifiek voor deze minor kiest. Leg uit:
  - Waarom je keuze op deze minor is gevallen;
  - Wat je inhoudelijk aantrekkelijk lijkt aan dit programma;
  - Wat volgens jou de relatie is tussen jouw vooropleiding en het thema ondermijning;
  - Wat je aan het eind van de minor geleerd / ervaren zou willen hebben.

Stuur deze brief naast je Kies op Maat aanmelding naar: fj.donders@avans.nl

Dit geldt ook voor Avans-studenten!

 • Voorkennis vanuit de bestuurskunde of veiligheidskunde is geen vereiste.Vanwege het interdisciplinaire karakter van de minor nodigen we uitdrukkelijk studenten van andere opleidingen uit om deel te nemen aan de minor, bijvoorbeeld studenten met een achtergrond Social Work, Bedrijfskunde, Finance & Control, Accountancy of Vastgoed & makelaardij.

Toetsing

De toetsing binnen deze minor zal plaatsvinden door middel van papers en praktijkgerichte opdrachten. Beoordelingen kunnen zowel individueel als per groep plaatsvinden.

Aanvullende informatie

 • Er is plaats voor maximaal 64 studenten. Gezien het integrale karakter van deze minor zal er gestreefd worden naar een mix van studenten van verschillende opleidingen. Als het aantal aanmeldingen het maximale aantal plaatsen overstijgt zal er een selectie plaatsvinden op basis van gevolgde opleiding en motivatie.
 • Van de studenten wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn, een actieve leerhouding hebben en actief participeren in de colleges en de diverse projecten.