Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief Werken

‘Een mens is pas volledig mens in als hij spelen kan.’ (Friedrich Schiller)

Als je wilt groeien als creatieve professional door op een onorthodoxe, alternatieve, ervaringsgerichte en kunstzinnige manier van betekenis te zijn vóór en mèt de ander; als je je visie op mens, maatschappij en beroep en manier van werken een boost wilt geven;

kortom als je je als een vrijdenkende professional wilt ontwikkelen en creativiteit / kunst en/of fysiek werken jouw ding is, dan biedt de CHE je een minor van 15 EC aan om daarmee aan de slag te gaan.

Je hebt een onderzoekende houding. Dit betekent per definitie experimenteren, spelen, blikverruiming, omdenken en het komen met onorthodoxe oplossingen waarbij de rechter- en linkerhersenhelft optimaal samenwerken.

Je vindt het een uitdaging en je herkent de waarde om samen met je clienten fysiek en/of kunstzinnig te werken aan contact met zichzelf, de ander en zijn omgeving.

Wij bieden je een praktische  minor aan waarin ontwikkelen door creativiteit centraal staat. Creativiteit is eigen aan het mens zijn. Creativiteit helpt je om te reflecteren, stil te staan en aandacht te hebben voor jezelf en de wereld om je heen, zodat je meer in balans gaat leven. De minor gaat uit van het inzetten van creatieve middelen. We gaan uit van nabijheid bij de ander [presentie theorie] en het analoog procesmodel in creatief werken. De minor is sterk doe- en ervaringsgericht.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.


 

Leerdoelen

Je kunt:

 • op een professionele vormende manier verbindingen aangaan in een complexe beroepssituatie, op een manier waarbij presentie handen en voeten krijgt 
 • werken en denken vanuit de methodiek en praktijk van creatief agogisch werken.
 • ervaringsleren, presentiebenadering, en de interactie tussen werken met creatieve middelen [film, beeld, fotografie, kunst etc] en psyche en de betekenis daarvan toepassen.
 • de ontwikkelingspsychologie van Stern, de filosofie van Levinas, Merleau Ponty e.a. praktisch toepassen binnen creatief werken
 • de analoge procestheorie van Henk Smeysters inzetten in het werkveld


Samenvattend: je leert door te doen. Je bent vooral bezig met zelf ervaren, zelf maken, zelf spelen, zelf creëren. Je ervaart dat leren vanuit de rechterhersenhelft een verrijking is voor jezelf als professional en voor het werken met mensen. Door jouw creativiteit te ontwikkelen, maak je het leven van je medemens een beetje mooier! De minor gaat over deze interactie tussen doen en dan denken. Een woord geven aan deze manier van leren is ‘leren als vindplaats’ [vindingrijkheid]. Als je zo leert, blijkt dat een schat te zijn en een verrijking voor jou als professional [‘Ik zoek niet, maar ik vind’. Picasso].

Aanvullende informatie

Combineer deze minor nu met:

 • Pionieren in de stad (15 EC – Blok 1 en 2)
 • ACT! Acteren in jouw beroepspraktijk (15 EC – Blok 1 en 2)
 • Expeditie spiritualiteit (15 EC – Blok 1 en 2)
 • De islam voor christenprofessionals (7,5 EC – Blok 1)
 • Israël, bron en beroep (7,5 EC – Blok 1)
 • Voeding en communicatie (7,5 EC – Blok 1)
 • Genesis: oorsprong en mensbeeld (7,5 EC – Blok 2)

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is relevant als je werkt in onderwijs, pastoraat, hulpverlening en coaching. Ook kun je bij deze minor terecht als je vanuit je vak creatieve coaching of -begeleiding wilt inzetten. Studenten van alle gerelateerde opleidingen zijn welkom.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

In deze minor:
1. doe je aan zelfonderzoek d.m.v. een creatief proces.

 1. ontdek je de breedte van creatief werken van vakdocenten uit de beroepspraktijk (muziek, omgaan met dieren, tekenen en schilderen, boksen, outdoor, spel).
 2. zet je de opgedane ervaring om naar een project in de (beroeps-)praktijk, direct met de doelgroep, in een instelling, school, kerk of bedrijf.
 3. wordt een stevige theoretische basis onder het praktijkonderwijs gelegd via hoorcolleges en onderzoek.
  5. oefen je in werkcolleges, op locatie en in het eigen werkveld, onderbouwd door interactieve ontwikkelingsgerichte hoorcolleges .
 4. leer je jouw visie op creatief werken en jezelf als professional te verwoorden in een visiestuk

Rooster

November - februari

 

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt