Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief Werken

Een mens is pas volledig mens als hij kan spelen.’ (Friedrich Schiller) 

 

Wil je  groeien als creatieve professional door op een persoonlijke,, , ervaringsgerichte en kunstzinnige manier van betekenis te zijn vóór en mèt de ander?,Wil je niet alleen met je hoofd werken, maar ook met je hart en je handen? 

Als je je als een vrijdenkende professional wilt ontwikkelen en creativiteit / kunst en/of fysiek werken jouw ding is, dan biedt de CHE je een minor van 15 EC aan, om daarmee aan de slag te gaan. 

 

Je hebt een onderzoekende houding. Dit betekent per definitie experimenteren, spelen, blikverruiming, omdenken en het komen met onorthodoxe oplossingen waarbij de rechter- en linkerhersenhelft optimaal samenwerken. 

 

Je vindt het een uitdaging en je herkent de waarde om samen met je cliënten fysiek en/of kunstzinnig te werken aan contact met zichzelf, de ander en zijn omgeving. 

 

Wij bieden je een praktische  minor aan, waarin ontwikkelen door creativiteit centraal staat. Creativiteit is eigen aan het mens zijn. Creativiteit helpt je om te reflecteren, stil te staan en aandacht te hebben voor jezelf en de wereld om je heen, zodat je meer in balans gaat leven. De minor gaat over het inzetten van creatieve middelen. We gaan uit van nabijheid bij de ander [presentie theorie] en het analoog procesmodel in creatief werken. De minor is sterk doe- en ervaringsgericht.  

In deze minor:  
1. doe je aan zelfonderzoek d.m.v. een creatief proces.

2. ontdek je de breedte van creatief werken van vakdocenten uit de beroepspraktijk (muziek,, tekenen en schilderen, boksen, outdoor en spel). 

3. zet je de opgedane ervaring om naar een project in de (beroeps-)praktijk, direct met de doelgroep, in een instelling, school, kerk of bedrijf. 

4. wordt een stevige theoretische basis onder het praktijkonderwijs gelegd via hoorcolleges en onderzoek.

5. oefen je  in  werkcolleges, op locatie en in het  werkveld, onderbouwd door interactieve ontwikkelingsgerichte hoorcolleges.  

6. leer je jouw visie op creatief werken en jezelf als professional te verwoorden in een visiestuk.

7. mag je gebruik maken van de creatieve werkplaats op de CHE met alle mogelijkheden die we daarin hebben!  

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door.


 

Leerdoelen

Je kunt:  

 • op een professionele vormende manier verbindingen aangaan in een complexe beroepssituatie, op een manier waarbij presentie handen en voeten krijgt.   
 • werken en denken vanuit de methodiek en praktijk van creatief agogisch werken.  
 • ervaringsleren, presentiebenadering, en de  interactie tussen werken met creatieve middelen [film, beeld, fotografie, kunst etc] en psyche en de betekenis daarvan toepassen.  
 • de ontwikkelingspsychologie van Stern, de filosofie van Levinas, Merleau Ponty e.a. praktisch toepassen binnen creatief werken. 
 • de analoge procestheorie van Henk Smeysters inzetten in het werkveld. 

 
Samenvattend: je leert door te doen. Je bent vooral bezig met zelf ervaren, zelf maken, zelf spelen, zelf creëren. Je ervaart dat leren vanuit de rechterhersenhelft een verrijking is voor jezelf als professional en voor het werken met mensen. Door jouw creativiteit te ontwikkelen, maak je het leven van je medemens een beetje mooier! De minor gaat over deze interactie tussen doen en dan denken. Een woord geven aan deze manier van leren is ‘leren als vindplaats’ [vindingrijkheid]. Als je zo leert, blijkt dat een schat te zijn en een verrijking voor jou als professional [‘Ik zoek niet, maar ik vind’. Picasso]. 

Aanvullende informatie

Maximaal 20 studenten in een groep. Bij te weinig aanmeldingen gaat deze minor niet door en vol=vol, dus geef je snel op! 

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is relevant als je werkt in de hulpverlening, het onderwijs en het pastoraat, . Ook kun je bij deze minor terecht als je vanuit je vak creatieve coaching of -begeleiding wilt inzetten. Studenten van alle gerelateerde opleidingen zijn welkom. 

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De toetsing bestaat uit: 

 • een presentatie van jouw creatieve proces 
 • een verslag van het creatieve proces uit je beroepspraktijk 
 • een kennistoets d.m.v. open vragen 
 • een visiestuk waarin je verwoordt hoe jij als professional door creatief te werken bent gevormd.  

Literatuur

Smeijsters, H. (2003) Handboek Creatieve Therapie Bussum: Uitgeverij Coutinho 

Leesteksten volgen tijdens de minor.

Rooster

November - februari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt