Kies op maat

Inloggen Menu

Outdoor Experience (reisminor)

Wil je echt eens wat anders? Wil jij leren door ervaring? Niet vanuit je (zolder)kamer met kunstlicht (online) luisteren naar hoorcolleges? Wil je fysieke ervaringen opdoen in de natuur? Ga op avontuur! Leer over jezelf en hoe je anderen mee kunt nemen in zulke ervaringen!

Studenten geven hun mening over deze minor

“Is dit een aanrader? Jaaaaa…”

“Enorme uitdaging en veel leermogelijkheden.”

“Heerlijk om tussendoor even wat anders te doen en lekker te ontspannen zonder stress.”

Studenten waarderen de andere manier leren, de community, de ervaringen. De minor werd afgelopen jaar door studenten met het cijfer 9 gewaardeerd.

(Incl. een weeklange excursie in de Vogezen)

Wat zijn dan die ervaringen?  

Tijdens de minor nemen we je mee op meerdaagse hikes in uitgestrekte natuurgebieden. Je leert een onderkomen maken, overnachten in de buitenlucht, wat je kunt eten in de natuur en koken op een vuur. Daarnaast is er plek voor outdoor- en teambuildingsactiviteiten, ontmoetingen bij het kampvuur, filosofische en reflectieve gesprekken, enzovoort.  

Waarom kiezen we voor deze ervaringen?  

Door de jaren heen hebben we ontdekt dat outdoor ervaringen je enorm veel leren over wie je bent. Door letterlijk terug te gaan naar de basis leer je wat belangrijk voor je is, wat je drijft, hoe je positioneert en samenwerkt in een groep. Ook ga je ontdekken wat de impact is van de natuur als leefwereld versus onze digitale en verstedelijkte leefwereld. Je gaat ervaren hoe de natuur bij kan dragen aan een gezond, evenwichtig functioneren in een stressvolle maatschappij waarin veel op je afkomt. Tegen het einde van deze minor draaien we de woorden om –‘experience outdoor’- en leren we jou hoe je anderen uit jouw beroepsgroep of context ook een soortgelijke ervaring kan geven.  

‘The wisest and noblest teacher is nature itself’ – Leonardo da Vinci  

(Video-impressie van soortgelijk programma van deze docenten) 

Studenten aan het woord

'Daarnaast heb ik natuurlijk megaveel geleerd over de natuur! Hoe ik een haring kan maken, hoe ik onderkomen bouw, hoe ik eten kan maken en vinden in de natuur, hoe ik vuur kan maken, enzovoort! Zo gaaf!’

‘Thuis zeg ik altijd dat een momentje op mijn mobiel, muziek luisteren of film kijken voor rust zorgt. Door deze week ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk niet goed wist wat rust betekende.’

‘Allereerst betekent deze minor veel voor mij. Ik heb gemerkt dat ik echt rust krijg van het leven in de natuur. Ik krijg steeds meer behoefte om naar buiten te gaan. Even luisteren naar het geluid van de wind. En de geur van het groen. Ik heb in de minor veel geleerd over wie ik ben.’

Leerdoelen

Deze minor rust op drie pijlers; persoonlijk, natuur en beroep. Na deze minor:  

Heb je, door activiteiten en ervaringen in de natuur, meer geleerd over jezelf (Pijler 1: jouw professionele identiteit).  

 • wie jij bent als persoon, met jouw kwaliteiten en valkuilen. 
 • Wie jij bent als mens, wat je zin geeft, drijft en bezielt.  
 • wie je bent als professional en wie je zou willen zijn. 
 • leiderschap en wie je bent in verhouding tot anderen
 • hoe je wordt gevormd door je omgeving

Heb je visie gevormd op de natuur en weet je hoe je moet begeven in de natuur (Pijler 2: de natuur). 

 • Je hebt visie op de natuur en de impact ervan op jezelf en anderen. 
 • Je hebt visie op het behoud van de natuur. 
 • Je hebt basale bushcraft en outdoor-vaardigheden, zoals: navigeren, gevaren inzien, vuur, eten en een onderkomen maken. 

Weet je hoe een natuurlijke leefomgeving bij kan dragen aan fysiek en mentaal welbevinden in jouw (toekomstige) werkcontext (Pijler 3: jouw beroep). 

 • Je kunt deze inzichten gebruiken om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van anderen. 
 • Je kunt deze inzichten toepasbaar maken in jouw werkveld. 

Ingangseisen

Alle studenten die een propedeuse hebben behaald en met een open houding deelnemen zijn van harte welkom! Bij fysieke beperkingen graag even vooraf contact opnemen.  

Deze minor is relevant voor vrijwel alle studierichtingen omdat je op diepgaand niveau jezelf leert kennen, daarnaast kun je inzichten inzetten in vrijwel alle beroepen. 

 • Sociale studies: Outdoor inzetten in bijvoorbeeld jeugdzorg, psychisch welbevinden door natuur. 
 • Verpleegkunde: Preventie van zorg door de inzet van natuur. 
 • Journalistiek en communicatie: Verhalen vertellen en opdoen in de natuur. Verdieping op thema’s als duurzaamheid en leefstijl. 
 • Educatie: Ervaringsleren in en buiten de klas. Leren van en in de natuur. 
 • HRM/Mens en organisatie: Vitaliteit bevorderen in organisaties.  
 • Bedrijfskunde: Persoonlijk en professioneel leiding geven. Teamontwikkeling bevorderen.  
 • Theologie/filosofie: Persoonlijke ontwikkeling en natuur als bron van zingeving.  
 • Kunst: De natuur als bron van inspiratie. 
 • (werktuig)bouwkunde: Inzet van natuurlijke materialen en natuur als inspiratiebron. 
 • Enzovoort 

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Literatuur

 • Reader die door de opleiding wordt verschaft   
 • Een (outdoor)boek naar keuze (passend bij je opleidingsachtergrond). 

Rooster

De minor vindt plaats in blok 1 (september tot en met november) en in blok 4 (mei tot en met juli). 

Onze contacttijd vindt niet plaats in zogenoemde colleges, maar centreren we rondom gehele dagen waarin we met elkaar optrekken en activiteiten doen. Concreet betekent dat:

 • In het hele blok is er iedere volledige woensdag een dagprogramma. Op de andere dagen heb je geen lessen of iets dergelijks.
 • Daarnaast hebben we 3x een meerdaagse excursie, in die weken komen er naast de woensdag andere dagen bij:
 • Een Kajak 3-daagse op het Veluwemeer
 • Een 3-daagse op de Veluwe, gericht op vaardigheden voor het buiten leven (bushcraft).
 • Een 5-daagse in de Vogezen (Frankrijk) waar we ervaringen opdoen met trektochten in de bergen en waar alles wat we eerder geleerd hebben goed van pas komt!

De overige onderwijstijd deel je grotendeels zelf in.

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.  

Toetsing

Tijdens deze minor ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden, het opdoen van nieuwe ervaringen en het leren doordoen. Middels uitproberen, reflecteren en aanpassen.

Jouw aanwezigheid en inzet tijdens de minor is daarom al de basis voor een goede eindbeoordeling. Als je het avontuur aangaat wordt leren onvermijdelijk! Aanvullend op wat we daarin al van je hebben gezien bestaat de toetsing uit het presenteren van 'jouw reisverhaal' aan het einde van de minor op het oogstfeest! Een mooi moment waarin we onze reisverhalen en leerervaringen delen met docent en medestudenten uit de subgroep.

Aanvullende informatie

De kosten van deze minor zullen we zo laag mogelijk houden, zodat deze voor zoveel mogelijk studenten toegankelijk is. Denk aan een eigen bijdrage van rond de 150 euro, exclusief reiskosten (gemiddeld 75 euro). 

Procedure na inschrijving: 

 1. Download je leerovereenkomst(en) en stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en). 
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en), Let op: deze zijn beperkt! vol = vol
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool; 
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.