Kies op maat

Inloggen Menu

Applied Data Science

Het functioneel en geautomatiseerd kunnen analyseren van veel data (Big Data) is DE vaardigheid van de toekomst. In de Minor ‘Data Science’ aan de HAN leer je op een praktische en goede manier omgaan met grote hoeveelheden (biologische) data en deze software-matig toegankelijk te maken.

Een van de grootste uitdagingen in het Levenswetenschappelijk onderzoek op dit moment is het zinvol opslaan, analyseren en interpreteren van de enorme hoeveelheden data die worden geproduceerd. In deze minor leer je in praktische zin, en op een efficiënte manier, om te gaan met grote hoeveelheden data. Je leert data-strategieën en -methoden (zoals machine learning) op hun merites te beoordelen en toe te passen ter versterking van de data analyse. Je gaat in teamverband een robuuste software tool en/of pipeline ontwikkelen ten behoeve van een onderzoeksproject waarin veel data moeten worden verwerkt, bewaard, en geanalyseerd.

Onderwerpen

De minor bevat de volgende onderwerpen:

 • Big data management en beheer
 • Data analyse en modellering
 • Software ontwikkeling in teamverband en in een onderzoekssetting

Soort minor

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).
 • Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het eerste semester aangeboden.

Leerdoelen

 • Een actuele onderzoeksvraag die is gerelateerd aan het vertalen van grote hoeveelheden biologische data naar een databeheer en analyse strategie.
 • De data-analyse strategie van grote hoeveelheden (biologische) data softwarematig efficiënt ten uitvoer te brengen.
 • Algoritmen toe te passen t.b.v. het beantwoorden van een  onderzoeksvraag.
 • De software van een interface (GUI) voorzien die de (biologische) interpretatie van de data vergemakkelijkt.
 • Databeheer en software opzetten zodat deze past bij het lokale systeem, maar ook eenvoudig kan worden overgezet naar een extern systeem (met behoud van functionaliteit).
 • De uitkomsten van de activiteiten door middel van een demonstratie, een poster en een persoonlijk gesprek effectief en professioneel communiceren.
 • In teamverband software ontwikkelen (scrum en versioning).
 • Reflecteren op de opgedane ervaringen.

Competenties

Beroepstaken (Al deze taken zijn volledig vervlochten in de tweede fase van de minor)
BTI1 opzetten en beheren van een infrastructuur
BTI2 ontwerpen en ontwikkelen van software
BTI3 integreren en visualiseren van (biologische) gegevens
BTI4 uitvoeren van natuurwetenschappelijk onderzoek

COMPETENTIES
C1, II vraag verhelderen;
C2, II ontwikkelen van software;
C3, II data beheren;
C4, II analyseren van data;
C5, I voorspellen en modelleren;
C6, II eigen systeem beheren;
C7, II rapporteren en presenteren;
C8, II Planmatig en Projectmatig werken;
C9, II samenwerken in een team;
C12, III Sturen professionele ontwikkeling.

Ingangseisen

Voor wie?

 • Studenten Bio-informatica.
 • Studenten Informatica met interesse in analyse levenswetenschappelijke data.
 • Studenten uit Levenswetenschappelijke en Techniek richting met afdoende programmeer-ervaring om zelfstandig programmeer-taken uit te voeren.

Voorwaarden voor deelname

 • De propedeuse dient afgerond te zijn.
 • Tweederde van het tweede jaar dient afgerond te zijn.

Een minimum aantal van 8 studenten en een maximum van 24 studenten wordt gehanteerd.

Rooster

semester start 1 februari en 1 september, de lessen beginnen op de maandag van die week

week 1-4:
4 dagen theorie (=8 lesuren p/d aanwezig)

Week 5-8:
2 dagen theorie (=8 lesuren p/d aanwezig)
2 dagen project (=8 lesuren p/d aanwezig)

week 9-19:
4 dagen project (=8 lesuren p/d aanwezig)

Week 20:
2 dagen (=8 lesuren toetsing)

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.

Werkvormen

- Software Ontwikkeling: Ontwikkelen software tbv verwerking van grote hoeveelheden data.
Werkwijze: hoorcollege (instructie) en hands-on praktijk (begeleid en zelfstandig).

- Data Science: Analyseren van grote hoeveelheden data.
Werkwijze: hoorcollege (instructie) en hands-on praktijk (begeleid en zelfstandig).

- Onderzoek: Software modules ontwerpen tbv analyse onderzoeksdata.
Werkwijze: project (in teamverband) regelmatige rapportage aan projectleider (docent) via 'scrums' en 'sprints'. 

Toetsing

M_iTBC-M-BI-Po       Poster en Live Demo  Applicatie (Po) groep
M_iTBC-M-BI-E         Evaluatie Eindopdracht (E) individueel

Eindcijfer = (Po+E)/2

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Philip de Groot
E philip.degroot@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/