Kies op maat

Inloggen Menu

Creating a healthy food environment

Does the fact that half of all Dutch people are overweight concern you? And that this leads to an increase in chronic diseases, such as diabetes, and a higher risk of developing severe symptoms if they become infected with Covid-19? And do you want to do something about large health differences across different groups, based on their educational level and socio-economic status? The 20-week minor ‘Creating a Healthy Food Environment’, will help you contribute to a healthier world.

You will learn how to:

 • gather reliable information;
 • based on that information, adopt a critical, nuanced and substantiated position on the causes of unhealthy food environments;
 • develop an effective strategy that leads to a healthier food environment, allowing consumers to eat more healthily;
 • take into account the interests of the various relevant stakeholders, such as the food industry, government, consumers and NGOs.

Vind jij het ook zorgwekkend dat de helft van alle Nederlanders overgewicht heeft? En dat dit leidt tot een toename van chronische ziektes, zoals diabetes, en een ernstiger ziekteverloop bij Covid-19? En wil je iets doen aan de grote gezondheidsverschillen tussen groepen mensen als gevolg van uiteenlopende opleidingsniveaus en sociaal economische positie? Met de 20-weekse minor ‘Creating a healthy food environment’ kun je een bijdrage leveren aan een gezondere wereld.

Over deze minor

Het creëren van gezondere voedselomgevingen staat centraal in deze minor. In een programma van 20 weken dagen we je uit om daarvoor een strategie te ontwikkelen, toe te passen en/of te evalueren. Je kunt denken aan zaken als:  

 • hoe kun je kindermarketing voor ongezonde producten verbieden;
 • het ontwerpen van een supermarkt(webshop)strategie om consumenten te helpen gezonde keuzes te maken;
 • het invoeren van gezonde schoollunches in basisscholen of gezonde keuzes in ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

Je verwerft informatie over zaken als voeding en gezondheid, voedselomgeving, wetgeving en rollen van de betrokken stakeholders. En je verdiept je in de meningen over voeding en gezondheid van de verschillende betrokken stakeholders (overheid, voedingsmiddelensector, maatschappelijke organisaties). Op grond daarvan vorm je een eigen kritische mening. Het traject van 20 weken bevat onder meer: interdisciplinair projectwerk, gastlessen van experts van overheid, voedingsmiddelensector, maatschappelijke organisaties en van kennisinstellingen.

De Minor ‘Creating a healthy food environment’ is een Engelstalige minor

Leerdoelen

You will learn how to:

 • gather reliable information;
 • based on that information, adopt a critical, nuanced and substantiated position on the causes of unhealthy food environments;
 • develop an effective strategy that leads to a healthier food environment, allowing consumers to eat more healthily;
 • take into account the interests of the various relevant stakeholders, such as the food industry, government, consumers and NGOs.

Je leert:

 • betrouwbare informatie te verzamelen;
 • op basis daarvan een kritisch, genuanceerd en onderbouwd standpunt in te nemen over de oorzaken van ongezonde voedingsomgevingen;
 • een effectieve strategie te ontwikkelen die leidt tot een gezondere voedingsomgeving waardoor de consument gezonder kan eten;
 • daarbij rekening te houden met de belangen van de verschillende betrokken stakeholders zoals voedingsindustrie, overheid, consumenten, NGO’s.

Ingangseisen

 • completed HBO propaedeutic year and at least 40 credits from the 2nd year.
 • basic knowledge of nutrition and health is recommended but not mandatory.
 • any specific deficiencies can be discussed in advance and additional teaching material will be made available.

 

 • hbo-propedeuse en minimaal 40 punten van het 2e jaar.
 • basiskennis over voeding en gezondheid is aanbevolen, maar niet verplicht.
 • specifieke deficiënties kunnen van te voren worden besproken en extra lesmateriaal wordt beschikbaar gemaakt.

Literatuur

Volgt.

Rooster

Parallel to a lecture series (including excursions), you will work on a (research) assignment in groups for approximately 50% of your time. Contact hours and lectures (online and live) will be scheduled on two fixed days as much as possible.

Parallel aan een collegereeks (inclusief excursies) werk je in groepen voor ongeveer 50% van je tijd aan een (onderzoeks)opdracht. Contacturen en colleges (zowel online als live) worden zoveel mogelijk op twee vaste dagen ingepland.

Toetsing

A project supervisor will supervise you during the minor regarding content and your personal development. In addition, peer review is used as a learning tool to improve your work and that of your peers. Your grade will be determined during an oral assessment at the end of the 20 weeks. The pass grade is 5.5. In addition, you are required to complete the group assignment with a report of sufficient quality.

During the course of the Minor you will be guided by a project supervisor in terms of content and in your personal development. In addition, peer review will be used as a learning tool (to improve your work and that of fellow students). Your grade will be determined in an oral assessment towards the end of the 20 weeks. This needs to be at least a 5.5. In addition you need to finalize the group assignment with a report of sufficient quality.