Kies op maat

Inloggen Menu

Sustainable Nutrition

Heb jij de smaak van innovatie te pakken? En wil jij bijdragen aan optimalisering en verduurzaming van de ketens in de voedselproductie? Dan is de minor Sustainable Nutrition jou op het lijf geschreven. Want er is grote behoefte aan innovatieve methoden om de duurzaamheidsuitdagingen op dit gebied het hoofd te bieden. Hogere  eisen aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid, de snel groeiende wereldbevolking en de invloed van de (industriële) voedselproductie op het milieu noodzaken tot een nieuwe aanpak. 

Je leert (industriële) voedselproductie in een kader van gezondheid en duurzaamheid te plaatsen. Met de verworven kennis van op het gebied van voedingskunde en duurzame  voedselproductie kun je een voortrekkersrol vervullen in de trend naar gezonde levensstijlen. De volgende thema’s komen aan bod: voedingskunde, bio-inhoudsstoffen, voedselvertering, humane gezondheid, post harvest technology, logistiek, maatschappelijke vraagstukken, alternatieve (plantaardige) eiwitbronnen en milieu-invloeden. Je komt in aanraking met bedrijven die nieuwe, creatieve initiatieven nemen voor het ontwikkelen van gezonde, veilige en duurzaam geproduceerde voeding. Je krijgt de kans je te verdiepen in zelf gekozen onderwerpen in diverse (groeps)projecten. Na voltooiing van de minor heb je de kennis en vaardigheden om als adviseur of onderzoek een rol te spelen in nieuwe (multidisciplinaire) initiatieven vanuit de primaire voedingssector, (voedingsmiddelen)bedrijven of de overheid.

Leerdoelen

Na deze minor ben je in staat om:

• kennis van voedingskunde en duurzame voedselproductie te gebruiken om nieuwe originele ideeën betreffende (humane) gezondheid en voeding te ontwikkelen.  
• je mening hierover te verdedigen binnen een onbekende situatie.
• binnen een multidisciplinaire groep samen te werken om een volledige voedingsketen in kaart te brengen en daarbij alle facetten van de module aan bod te laten komen.
• individueel een project met een praktijkcomponent rondom humane voeding uit te voeren waarbij originele ideeën worden gezocht en meningen onderbouwd.
• op een professionele manier te communiceren en samen te werken met docenten en medestudenten.
• in een populair-wetenschappelijk artikel je mening te geven over een actueel thema en dit te onderbouwen met wetenschappelijke bronnen.

Ingangseisen

Deze minor is gericht op 3e of 4e jaars hbo bachelor studenten met interesse in voeding in het algemeen en kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid in het bijzonder. Vooraf dient men tenminste basale kennis te bezitten rond biomoleculen/macronutriënten. In overleg kan aangeraden worden om je te verdiepen in enkele specifieke onderwerpen, afhankelijk van eerder gevolgde vakken.

Literatuur

De benodigde literatuur (dictaten/readers/artikelen/ etc.) wordt digitaal ter beschikking gesteld via MS Teams.

Rooster

De contactmomenten op school betreffen een variatie aan hoor- en gastcolleges, projectoverleg en waar mogelijk excursies. De (online) contactmomenten worden zoveel mogelijk op 2 dagen per week gepland, al kan daar in praktijk van afgeweken worden. In de afgelopen jaren waren dit steeds maandagmiddag en donderdagochtend.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een kennisassessment dat aan het einde van de 10 weken wordt afgenomen. Daarvoor geldt een bodemcijfer van 5.5. Daarnaast dienen verschillende verslagen/opdrachten met een voldoende te worden afgesloten. Ook dient er een voldoende gescoord te worden m.b.t.  professionele houding.

Aanvullende informatie

Deze minor is een onderdeel van de 30EC minor Food Quality & Health (MN4410). Voor een totaalbeeld rondom voeding, gezondheid, duurzaamheid en voedselveiligheid is het aan te raden om die minor te volgen.