Kies op maat

Inloggen Menu

Healthy & Safe Nutrition

Door o.a. de groeiende wereldbevolking, de hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid van voeding en de invloed van voedselproductie op het milieu, wordt de (wereldwijde) voedingssector uitgedaagd om op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve methoden om de voedselproductieketen te optimaliseren. Wil jij hierin een rol spelen? Dan is deze minor mogelijk iets voor jou!

 

Als healthy en safe nutritionist kun jij voedselproductie en consumentenwaardes plaatsen in een kader van gezondheid en veiligheid. Hierdoor kun je een rol gaan vervullen bij een transparante communicatie rondom veilige voeding.

 

Binnen deze minor wordt gekeken naar voedselveiligheid en de rol van consumenten bij voeding gerelateerde gezondheid. Binnen deze kaders komen onder andere de volgende thema’s aan bod: voeding gerelateerde ziektes, toxicologie, voedselveiligheid, consumentencommunicatie en kwaliteitszorg. Bij het behandelen van deze onderwerpen kom je daarnaast in aanraking met bedrijven die bezig zijn met nieuwe, creatieve initiatieven op het gebied van gezonde en veilige voeding. Binnen individuele en (multidisciplinaire) groepsprojecten krijg je de kans om je nader te verdiepen in zelf gekozen onderwerpen.

 

Na het volgen van deze minor heb je de kennis en vaardigheden om vanuit verschillende invalshoeken te redeneren en zo als adviseur of onderzoeker een goede gesprekspartner te vormen bij nieuwe (multidisciplinaire) initiatieven vanuit de primaire voedingssector, (voedingsmiddelen) bedrijven of de overheid.

 

Deze minor is een onderdeel van de 30EC minor Food Quality & Health (MN4410). Voor een totaalbeeld rondom voeding, gezondheid, duurzaamheid en voedselveiligheid is het aan te raden om die minor te volgen.

 

Leerdoelen

Leerdoelen

  • De student(e) is in staat om haar/zijn kennis van voedselveiligheid, gezondheid en kwaliteit te gebruiken om nieuwe originele ideeën betreffende (humane) gezondheid en voeding te ontwikkelen en haar/zijn mening te verdedigen binnen een onbekende situatie.
  • De student(e) is in staat om binnen een multidisciplinaire groep samen te werken om een volledige voedingsketen in kaart te brengen en daarbij alle facetten van de module aan bod te laten komen op een relevante manier.
  • De student(e) is in staat om individueel een project met praktijkcomponent rondom humane voeding uit te voeren waarbij originele ideeën worden gezocht en meningen onderbouwd.
  • De studente is in staat om op een professionele manier te communiceren en samen te werken met docenten en medestudenten.
  • De studente is in staat om een populaire wetenschappelijk artikel te schrijven dat onderbouwd is met wetenschappelijke bronnen over een actueel thema, met daarin haar/zijn mening gevend over het gekozen thema.
  •  

Ingangseisen

Deze minor – specialisatie is gericht op 3e of 4e jaars HBO studenten met interesse in voeding in het algemeen en kwaliteit & gezondheid in het bijzonder.

 

Vooraf dient men tenminste basale kennis te bezitten aangaande biomoleculen. In overleg kan aangeraden worden om je te verdiepen in enkele specifieke onderwerpen, afhankelijk van eerder gevolgde vakken.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een kennisassessment dat aan het einde van de 10 weken wordt afgenomen. Daarvoor geldt een bodemcijfer van 5.5. Daarnaast dienen verschillende verslagen / opdrachten met een voldoende te worden afgesloten. Ook dient er een voldoende gescoord te worden m.b.t.  professionele houding.

Literatuur

De benodigde literatuur (dictaten / readers / artikelen / etc.) wordt digitaal ter beschikking gesteld via Blackboard.

Rooster

De contactmomenten op school betreffen een variatie aan hoorcolleges, projectoverleg, werkcolleges en waar mogelijk excursies. De contactmomenten worden zoveel mogelijk op 2 dagen per week gepland, al kan daar in praktijk van afgeweken worden.