Kies op maat

Inloggen Menu

Healthy & Safe Nutrition

​​En wil jij bijdragen aan optimalisering en innovatie van de ketens in de voedselproductie t.b.v. gezonde en veilige voeding? Dan is deze minor Healthy and Safe Nutrition jou op het lijf geschreven! Want er is grote behoefte aan innovatieve methoden om de uitdagingen op dit gebied het hoofd te bieden. Hogere eisen aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid, de snel-groeiende wereldbevolking en de invloed van de voedselproductie op het milieu noodzaken tot een nieuwe aanpak in de voedingssector.  ​ 

Beschrijving programma:

Je leert voedselproductie en consumentengedrag in een kader van gezondheid en veiligheid te plaatsen. Hierdoor kun je bijdragen aan een transparante communicatie rondom gezonde en veilige voeding. De volgende thema’s komen aan bod: voedselgerelateerde ziektes, toxicologie, voedselveiligheid, consumentencommunicatie en kwaliteitszorg. Je maakt kennis met bedrijven die nieuwe, creatieve initiatieven ontwikkelen op het gebied van gezonde en veilige voeding. Je krijgt de kans om je te verdiepen in zelf gekozen onderwerpen in diverse (groeps)projecten. Na voltooiing van de minor heb je de kennis en vaardigheden om als adviseur of onderzoeker een rol te spelen in nieuwe (multidisciplinaire) initiatieven vanuit de primaire voedingssector, (voedingsmiddelen) bedrijven of de overheid.

Leerdoelen

Na deze minor ben je in staat om:

• kennis van voedselveiligheid, gezondheid en kwaliteit te gebruiken om nieuwe originele ideeën over (humane) gezondheid en voeding te ontwikkelen. 
•  je mening hierover te verdedigen binnen een onbekende situatie.
• binnen een multidisciplinaire groep samen te werken om een volledige voedingsketen in kaart te brengen en daarbij alle facetten van de module aan bod te laten komen.
• individueel een project met praktijkcomponent rondom humane voeding uit te voeren waarbij originele ideeën worden gezocht en meningen onderbouwd.
• op een professionele manier te communiceren en samen te werken met docenten en medestudenten.
• in een populair-wetenschappelijk artikel je mening te geven over een actueel thema en dit  te onderbouwen met wetenschappelijke bronnen.

Ingangseisen

Deze minor is gericht op 3e of 4e jaars hbo bachelor studenten met interesse in voeding in het algemeen en kwaliteit & gezondheid in het bijzonder. Vooraf dient men tenminste basale kennis te bezitten rond biomoleculen/macronutriënten. In overleg kan aangeraden worden om je te verdiepen in enkele specifieke onderwerpen, afhankelijk van eerder gevolgde vakken.

Literatuur

De benodigde literatuur (dictaten/readers/artikelen/ etc.) wordt digitaal ter beschikking gesteld via MS Teams.

Rooster

De contactmomenten op school betreffen een variatie aan hoor- en gastcolleges, projectoverleg en waar mogelijk excursies. De (online) contactmomenten worden zoveel mogelijk op 2 dagen per week gepland, al kan daar in praktijk van afgeweken worden. In de afgelopen jaren waren dit steeds maandagmiddag en donderdagochtend.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van een kennisassessment dat aan het einde van de 10 weken wordt afgenomen. Daarvoor geldt een bodemcijfer van 5.5. Daarnaast dienen verschillende verslagen/opdrachten met een voldoende te worden afgesloten. Ook dient er een voldoende gescoord te worden m.b.t. professionele houding.

Aanvullende informatie

Deze minor is een onderdeel van de 30EC minor Food Quality & Health (MN4410). Voor een totaalbeeld rondom voeding, gezondheid, duurzaamheid en voedselveiligheid is het aan te raden om die minor te volgen.