Kies op maat

Inloggen Menu

Actieve en Gezonde Leefstijl

De minor Actieve en Gezonde Leefstijl (AGL) is een minor voor derde of vierdejaars HBO studenten. De minor heeft als doel kennis en vaardigheden te ontwikkelen om mensen op een positieve manier te begeleiden naar een actieve(re) en gezonde leefstijl in samenwerking met andere professionals. Dit wordt gedaan door bewegen, voeding en gezondheidsgedrag een onderdeel te laten zijn van de leefstijl van mensen.

De startdata van de minor zijn september en februari. Er zijn dus twee instroom momenten per studiejaar. De minor is multidisciplinair en praktijkgericht, en is ontwikkeld vanuit een breed gesignaleerde behoefte uit de maatschappij en het onderwijs enerzijds, en hernieuwde inzichten uit de wetenschap anderzijds.  

Leerdoelen

Tijdens deze minor wordt aandacht besteed aan het bevorderen van bewegen, gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl en aan gedragsverandering strategieën. Dit gebeurt op basis van een project in de beroepspraktijk, het professionaliseren van het handelen van de student, en het leggen van verbindingen met andere disciplines.   

Binnen deze minor staat het project in de beroepspraktijk centraal: de student gaat in een multidisciplinair team werken met een van onze partners in het werkveld, gericht op een specifieke opdracht bij een specifieke doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld gaan om volwassen medewerkers, basisschool kinderen, ouderen, probleemjongeren, etc.

Studenten nemen deel aan al bestaande projecten. Ondersteunend aan dit project worden de thema's voeding, bewegen, gedrag en positieve gezondheid belicht en zullen er bedrijfsbezoeken worden georganiseerd voor praktijkvoorbeelden van gezondheidsinterventies. Studenten zullen zich toeleggen op het leren coachen van groepen of individuen in een groep.

Aanvullende informatie

Extra kosten voor hartslagmeter: € 50,-.

Het maximum aantal deelnemers is 35.

Studente Fardou Visser heeft de minor Actieve en Gezonde Leefstijl gevolgd. Hier lees je haar ervaringen.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor alle HBO studenten van de Hanzehogeschool Groningen en van extern die affiniteit hebben met bewegen en het thema actieve en gezonde leefstijl. Je moet je propedeuse behaald hebben.

De minor is een 6 maanden durende onderwijsmodule die is bedoeld voor HBO studenten in de hoofdfase van hun studie. De studenten die de minor hebben afgerond hebben zich sterk ontwikkeld in het kunnen geven van een passend antwoord op complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk die vragen om een multidisciplinaire aanpak.

Toetsing

Schriftelijke tentamens, schriftelijke rapportages, presentatie, portfolio.

Literatuur

Fysiologie voor de sport en de lichamelijke opvoeding, Fox, Bowers & Foss, ISBN  9035221265

Gezondheidsvoorlichting en gedragsvoorlichting, J. Brug, P v. assema & L. Lechner, ISBN 9789023254102

Rooster

Op maandag en dinsdag loopt de student stage in de praktijk. Op woensdag en/of donderdag worden de sport- en coachingsonderdelen gegeven, zijn de theoretische onderdelen en de bedrijfsbezoeken ingepland. Op vrijdag is er geen onderwijs van de minor.