Kies op maat

Inloggen Menu

Kunst- en Cultuurmanagement

Voor meer informatie over deze minor kan je contact opnemen met Desiree Kerklaan en Maaike Kerman.

Tijdens deze minor ga je een visie ontwikkelen aan de hand van kritische vragen over het kunst en cultuur werkveld, werken aan een project waarin al jouw kennis samenkomt en jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we aan de hand van een drietal eigenschappen waarmee we werken. We dagen je uit te werken aan een autonoom innovatief en strategisch karakter, waarmee in de kunst en cultuur sector verandering te weeg kan brengen. Dit doen we door zo veel mogelijk gebruik te maken van faciliteiten van de Willem de Kooning Academy, om creativiteit in te zetten om vraagstukken te beantwoorden.

Als je interesse hebt in een sector waarin beschikbare middelen efficiënter moeten worden ingezet en er de noodzaak is creativiteit economisch rendabel te maken, liggen kansen voor professionals die relevantie weten te duiden in het culturele veld en tegelijk in staat zijn  dit te vertalen naar diverse gebruikers, een publiek weten aan te trekken voor een bepaald product of concept. Dat is kunst- en cultuurmanagement.

Vragen die we binnen de minor Kunst- en Cultuurmanagement bespreken en die vanuit verschillende visies worden belichten zijn:

Is de culturele sector jouw toekomstige werkveld? Hoe werkt deze wereld? Wat vinden de makers, visionairs en beleidsmakers? Wat drijft hen? Hoe kan jij jouw rol in dit veld vinden en je onderscheiden? Hoe wordt het artistieke en het zakelijke in kunst en cultuur verenigd? Hoe verhoudt de groeiende interesse in cultureel ondernemerschap zich tot de autonomie van een kunstenaar? Wat hebben creativiteit en waarde met elkaar te maken? Is mooi een voorwaarde?

Leerdoelen

Na afronding van de minor Kunst- en Cultuurmanagement heb je een eigen visie gevormd op de sector kunst en cultuur en jouw rol daarin. Je hebt kennis gemaakt met de verschillende disciplines en rollen die cultuur rijk is. Je bent in staat dit visueel te presenteren op een zelfgeorganiseerde eindexpositie. Dit maakt dat je dan weet op welke manier je een bijdrage kunt leveren zowel inhoudelijk, organisatorisch, verbindend, economisch, strategisch of ondernemend binnen het culturele veld.

Gedurende de minor werk je aan de volgende leerdoelen:

-  oplossing gestuurd denken aan de hand van een eigen gekozen fascinatie;

-  oriënteren, behandelen en verdiepen in kunst- en cultuurgeschiedenis;

-  het ontwikkelen van een visie op cultureel ondernemerschap;

-  leren kennen van de domeinen binnen kunst en

cultuur, d.m.v. excursies, lezingen en workshops;

-  het volgen van trends en ontwikkelingen, gekoppeld aan

eigen ideevorming;

-  visie vormen over het culturele klimaat van de

stad Rotterdam in een internationale context,

-  ontwikkelingen van een visie op kunst en cultuur;

-  verbreden van het eigen netwerk;

-  projectmatig werken; autonoom product opleveren

-  praktijkgericht werken; strategisch product

opleveren;

- theorie gestuurd werken; innovatie in kaart brengen en toepassen op product

-  samenwerken met medestudenten en opdrachtgevers;

-  zelfsturende competentie.

Ingangseisen

De minor is zeer geschikt voor studenten van Leisure & Events Management, Small Business, Creative Marketing & Sales, Communicatie, Social Work en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Vanuit deze opleidingen is een verdieping en verbreding in de kunst- en cultuursector zowel voor zakelijke als inhoudelijke kennis goed mogelijk. Ook staat de opleiding open voor studenten die hun interesse en fascinatie in de kunst- en cultuursector willen toepassen. Het programma is flexibel en kan voor bepaalde groepen studenten op maat worden gesneden.

Literatuur

Literatuur (verplicht):
• Digitale reader;
• Cultuurbeleid in Nederland (2009). Ministerie van OCW/Boekmanstudies. Den Haag/Amsterdam;
• Mulder, R. (2008) De kunst van cultuurmarketing. Bussum, Uitgeverij Coutinho;
• Nader te bepalen.
Literatuur (aanbevolen:
• Broek, A. van den en J. de Haan, (2000) Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam/Den Haag, Boekmanstudies/Sociaal en Cultureel Planbureau;
• Cashman, S. (2007) Thinking Big: Praktijkboek strategische marketing kunst en cultuur. Amstelveen: Bureau Promotie Podiumkunsten/Lenthe Publishers;
• Loo, H. van der, Geelhoed J. en S. Samhoud, (2008) Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken. 3e oplage Sdu Uitgevers bv, Den Haag;
• Noordman, Th.B.J. (2007) Cultuurmarketing. Den Haag, Reed business bv.;
• Vlugt, R. van der (2001) Het publiek bestaat niet. Marketing van kunst en cultuur. Deventer, luwer;
• Nader te bepalen.

Rooster

Het programma van de minor Kunst- en Cultuurmanagement bestaat uit vier modulen. Deze worden parallel aangeboden:

  • Theory
  • Policy
  • Project
  • Concepts

De modulen sluiten inhoudelijk aan op elkaar en hebben soms gezamenlijke activiteiten, zoals excursies waarbij zowel naar de artistieke inhoudelijke als naar de zakelijke kant wordt gekeken. Er wordt les gegeven op alle dagen, behalve de woensdag, deze wordt vrijgehouden voor terugkom dagen bij de eigen opleiding. Ook wordt er een studiereis georganiseerd naar een interessante cultuurstad binnen Europa.

Toetsing

De modulen van deze minor worden op verschillende manieren getoetst: een schriftelijke tentamen, verslagen, essays, presentaties, reflectieverslag en visuele opdrachten.

De praktijkopdracht wordt afgesloten met het presenteren van een onderzoek gedaan naar een persoonlijke fascinatie. Deze afsluiting bestaat uit een door de studenten zelf georganiseerde expositie en de beoordeling van het persoonlijk portfolio.

Aanvullende informatie

Praktische informatie

Thema:
Kunst- en Cultuurmanagement

Instituut:
Willem de Kooning Academie (WdKA), Leisure & Events Management

Studiepunten:
30 ECTS

Kosten:
Houd rekening met kosten voor binnenlandse excursies en voor een studiereis. De kosten voor deze studiereis binnen Europa bedragen ongeveer 500 euro.

Periode: 
september t/m januari

Voorwaarden:
Er zijn geen beperkingen of voorwaarden voor studenten Leisure & Events Management, Small Business, Communicatie, Social Work en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Studenten van alle opleidingen zijn welkom, voor verdere vragen, graag contact op te nemen met de minorcoördinator.

Voertaal: 
De minor wordt in het Nederlands gegeven, mits er internationale studenten aanwezig zijn die het Nederlands niet machtig zijn. Daarnaast is veel van de voorgeschreven literatuur Engelstalig.