Kies op maat

Login Menu

Voeding

Ben je geïnteresseerd in wat gezonde voeding voor jezelf kan betekenen en wat jij kunt bijdragen in je beroep om gezonde voeding te stimuleren, dan is deze minor wat voor jou!

Met gezonde en lekkere voeding is veel gezondheidswinst te behalen, bij zowel preventie als behandeling van chronische ziekten. Dit is vaak kostenbesparend. Veranderen van voedingsgedrag is complex. Bekend is ook dat maar weinig mensen eten volgens de Richtlijnen goede voeding, de adviezen van de Gezondheidsraad.
Ga je in het welzijnswerk, het onderwijs of de gezondheidszorg werken, dan krijg je zeker te maken met mensen die hun voedingsgewoonten moeten veranderen of een dieet volgen. Als T-shaped professional in de zorg werk je interprofessioneel samen, onder andere met de diëtist, die patiënten begeleidt als algemene gezonde voeding niet langer toereikend is.
De media heeft ook veel aandacht voor voeding. Hier is grote behoefte aan professionals die feiten van fabels weten te scheiden in het belang van juiste berichtgeving. Daarom is deze minor ook relevant voor studenten Journalistiek.

Kortom, jij kunt later in eigen beroep een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van voedingsgedrag (bij jouw cliënt/patiënt)!
 
Je kunt er ook voor kiezen de Cursus Voeding te volgen (10 weken); het onderwijs voor de minor- en cursusstudenten is gedurende de eerste 10 weken gelijk.
De minor start 2x per jaar en draait in blok AB en CD. De cursus start 2x per jaar en loopt in blok A en C. 
 
Je leert:
-        voedingsfeiten van -fabels te scheiden;
-        voedingsproblemen vanuit je beroepsrol te signaleren;
-        mensen te begeleiden bij het verbeteren van hun voedingspatroon;
-        op welk moment je mensen doorverwijst naar een diëtist;
-        een interventie te ontwikkelen en uit te voeren die bijdraagt aan het verbeteren van de voeding van een bepaalde doelgroep (alleen voor minor-studenten).
In deze beroepsoverstijgende Minor en Cursus Voeding werk je ook interprofessioneel samen met studenten uit allerlei studierichtingen. Zo bereid je je goed voor op je functie als (zorg)professional van de toekomst. 
  
Het onderwijs is gedurende de eerste 10 weken voor de cursus- en minorstudenten gelijk (module 1 t/m 3). Daarna volgt module 4, alleen voor minorstudenten, dat ook 10 weken duurt.
Module 1 t/m 3 richt zich op voeding bij de individuele cliënt/patiënt. Module 4 richt zich op preventieve voedingsvoorlichting aan een doelgroep.
Tijdens module 1 verdiep je je in de basis van voeding en voedingsgedrag.  
Module 2 richt zich op de voedingsrichtlijnen voor gezonde mensen uit verschillende categorieën. Je begeleidt iemand met het veranderen van zijn voedingsgedrag.
Module 3 gaat in op voeding bij ziekte. Je leert tools te gebruiken om je te helpen voedingsproblemen in je eigen beroepspraktijk te herkennen, de juiste zorg te bieden en adequaat door te verwijzen naar de diëtist.
Module 4 is alleen voor minorstudenten (10 weken). Je verdiept je in groepsverband verder in voeding bij preventie van ziekten bij een zelf gekozen doelgroep. Je ontwikkelt voor een externe opdrachtgever een nieuw beroepsproduct of –dienst op basis van onderzoek naar bestaande effectieve voedingsvoorlichtingsmethodes, onderzoek naar de doelgroep en de wensen van de opdrachtgever.

Leerdoelen

Je leert:
-        voedingsfeiten van -fabels te scheiden;
-        voedingsproblemen vanuit je beroepsrol te signaleren;
-        mensen te begeleiden bij het verbeteren van hun voedingspatroon;
-        op welk moment je mensen doorverwijst naar een diëtist;
-        een interventie te ontwikkelen en uit te voeren die bijdraagt aan het verbeteren van de voeding van een bepaalde doelgroep (alleen voor minor-studenten).

Module 1 t/m 3 leidt op tot een Dreyfus-eindniveau 2, van de ‘gevorderde beginner’.

Competenties module 1 t/m 3:
- Brengt, uitgaande van een hulpvraag, op methodische wijze het (dreigende) voedingsprobleem in kaart als onderdeel van het (paramedisch) onderzoek.
- Beoordeelt en beslist, afhankelijk van de resultaten van het (paramedisch) onderzoek, of een algemeen voedingsadvies toereikend is, of moet worden doorverwezen naar een diëtist voor individuele dieetbehandeling.
- Helpt de cliënt bij de bewustwording van de eigen voeding en geeft een onderbouwd voedingsadvies.
- Verwijst door naar een diëtist voor individuele dieetbehandeling.

Aan het eind van Module 4, dus als je de hele minor doet, bereik je het Dreyfus-eindniveau 3, van de ‘Competente’ student.

Competenties module 4:

- Brengt, uitgaande van de SMART onderzoeksvraag, op methodische wijze het voedingsprobleem in kaart, benoemt de doelgroep en beschrijft de mogelijke gezondheidsrisico’s van het voedingsprobleem.
- Beoordeelt, uitgaande van de SMART onderzoeksvraag, aan de hand van het literatuuronderzoek en aanvullende informatie het voedingsprobleem bij de doelgroep en mogelijke gezondheidsrisico’s.  
- Beoordeelt tevens of een algemeen voedingsadvies toereikend is, of dat ondersteuning bij de begeleiding van een diëtist noodzakelijk is.  
- Helpt de doelgroep bij de bewustwording van het voedingsprobleem, de mogelijke gezondheidsrisico’s en geeft een onderbouwd voedingsadvies.  
- Wijst de opdrachtgever zo nodig op de noodzakelijkheid om een diëtist in te schakelen vanwege de gezondheidsrisico´s.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten door ons ontvangen
      - voor 1 juli 2018, voor minors die starten in september 2018,
      - voor 1 december 2018, voor minors die starten in februari 2019, worden in behandeling genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.

De minor staat open voor alle studenten en is vooral interessant voor studenten:

Huidtherapie, Mondzorgkunde, Farmakunde, Logopedie, Optometrie, Orthoptie, Management in de zorg.

Oefentherapie Cesar, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pabo, Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, Leraar Biologie, Pedagogiek en Journalistiek.

Toetsing

Module 1 t/m 3 bestaat uit 3 toetsen:
MC-toets, Begeleidingstraject en een groepspresentatie.

Module 4 bestaat uit 3 toetsen:
een artikel, een project-dossier en de project-producten.

Literatuur

Stegeman, N.E. (2017). Voeding bij gezondheid en ziekte. Noordhoff Uitgevers, Groningen.7e herziene druk, ISBN 978900875695.  

Eettabel, te bestellen bij het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl  (via de webshop).

Rooster

Lesdagen: dinsdag en vrijdag (onder voorbehoud).