Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Gezondheid en Voeding

De gezondheid van de mens heeft zowel met voeding als met milieu te maken: voedsel is deel van het externe en wordt deel van het interne milieu.
Het voedingsbeleid van de Nederlandse overheid heeft betrekking op (1) de beschikbaarheid van voldoende voedsel van goede kwaliteit voor iedereen én op (2) de veiligheid van voedsel. Ook de consument vindt zijn eigen gezondheid én het milieu steeds belangrijker en stelt zo zijn eisen. Veel bedrijven en instellingen leveren producten en diensten die hierop inspelen. De vraag naar afgestudeerden met een hoger onderwijsdiploma en met specifieke kennis van dit vakgebied zal blijven toenemen. Deze minor komt daaraan tegemoet met een samenhangend pakket van drie cursussen.

De minor begint met een uitgebreide introductie in de Milieuwetenschappen met de introductie cursus Aarde, mens en milieu 1 (u krijgt inzicht in natuurlijke processen binnen de aardse compartimenten bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer. Daarnaast maakt u kennis met de biosfeer, ecosystemen en natuurlijke 'life support' functies).

Na deze introductie gaat u verder met cursussen die vooral de relatie voeding en gezondheid belichten, te weten:
1.  de cursus Voeding en gezondheid. Thema’s zijn onder meer de bijdrage van voeding aan de gezondheid in verschillende leeftijdscategorieën, de risico's van ontregelde eetlust en eetafwijkingen, erfelijke afwijkingen die aan voeding gerelateerd zijn, voedselallergie bij kinderen en osteoporose bij ouderen.
2.de cursus Voedselveiligheid. Thema’s zijn onder meer (grootschalige) voedselproductiesystemen, bedreigingen voor onze gezondheid die samenhangen met de huidige wijze van voedselproductie en ons voedingspatroon ((toxicologische) effecten van contaminanten, natuurlijke toxinen, voedseladditieven en ziekteverwekkende micro-organismen), en het (Europese) voedselveiligheidsbeleid.

Leerdoelen

Na bestudering van de minor bent u vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijgt u meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

u doet kennis op en verwerft inzicht in de voedingsstoffen en hun werking in het lichaam en in de rol van voeding bij de energiebalans en bij de preventie van ziekten en in honger en ondervoeding.

Na bestudering van de minor bent u op de hoogte van de eisen rond gezonde voeding, met 'functional foods' en 'functional genomics' en met toxicologische aspecten van voedselveiligheid
- hebt u inzicht in de bedreigingen voor de gezondheid van de mens in relatie met de voedselketen en in het Europese en Nederlandse voedselveiligheidsbeleid en het kwaliteitsborgingssysteem
- kunt u kennis en inzicht toepassen op actuele voedselveiligheidsvraagstukken.

Aanvullende informatie

U kunt de minor niet als geheel bestellen. U dient voor elke cursus een afzonderlijke leerovereenkomst in te vullen:

- Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen - Voeding en gezondheid  - Voedselveiligheid

Mocht u besluiten om na uw hbo-studie (niet milieu) de Master Environmental Sciences bij de Open Universiteit te gaan studeren dan kunt u deze minor (deels) in uw schakelprogramma naar de Master opnemen.

Hbo-milieukundigen raden we Research approaches in  Environmental Science aan.
Verdere informatie op www.ou.nl/studieaanbod

U dient naast de cursus Research approaches in  Environmental Science nog een cursus te kiezen uit het postpropedeuseaanbod om te worden toegelaten tot de Master Environmental Sciences.

Ingangseisen

U heeft uw propedeutisch examen afgerond.

Toetsing

Aarde, mens en milieu wordt afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (mc). Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata vindt u onder het tabblad tentamen op de cursussite

Voeding en gezondheid wordt afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).
De tentamendata vindt u op het tabblad tentamen

Voedselveiligheid wordt afgesloten met een opdracht in overleg met de docent.

Literatuur

De literatuur maakt deel uit van het toe te zenden lesmateriaal. Dit is ook ter inzage in alle studiecentra van de Open Universiteit Nederland.

Rooster

Aarde, mens en milieu 1 heeft een vaste startmoment in kwartiel 1 en 3. Aanmelden uiterlijk tot half augustus en half januari.

Voedselveiligheid heeft een vast startmoment. Begeleidingsbijeenkomsten voor voedselveiligheid vinden plaats in kwartiel 3. U dient zich in te schrijven voor 15 januari 2020.

De cursus voeding en gezondheid kunt u op elk tijdstip starten. De begeleiding vindt plaats in kwartiel 1 en 2.

Verdere info:

Aarde, mens en milieu 1

Voedselveiligheid

Voeding en gezondheid