Kies op maat

Inloggen Menu

Voeding en gezondheid

Voor de meeste mensen is een goede gezondheid het belangrijkste in het leven. Die gezondheid wordt voortdurend bedreigd door allerlei factoren zoals overvoeding, ondervoeding, te weinig lichaamsbeweging, roken, alcohol enz. Het onderwerp voeding staat al enige tijd volop in de belangstelling. De cursus Voeding en gezondheid kan gezien worden als een inleidende voedingscursus met veel basisinformatie. Inhoudelijk gaat de cursus in op de voedingsstoffen en hun werking in het lichaam en op de rol van voeding bij de energiebalans, lichamelijke activiteit, in de diverse levensfasen en bij de preventie van ziekten.

Inhoud

Ons dagelijks leven wordt voor een groot deel door onze gezondheid bepaald. Het doel van de cursus Voeding en gezondheid is kennis en inzicht te verschaffen over de invloed van voeding en fysieke activiteit op de gezondheid van de mens. De cursus besteedt met name aandacht aan gezonde voeding. De leerinhoud wordt grotendeels aangeboden via een bestaand tekstboek. Onderwerpen die aan bod komen zijn: (1) waarom we eten wat we eten (2) vertering en absorptie (3) koolhydraten, eiwitten, vetten: chemie, functie en bronnen (4) van voedingsstoffen naar energie (5) energiebalans, overgewicht, ondergewicht, gewichtsverlies en gewichtstoename (6) water, vitamines, mineralen: functie, tekorten, toxiciteit en bronnen (7) toepassing van deze basiskennis in de levensfasen (zwangerschap, lactatie, zuigelingen, adolescenten, volwassenen en ouderen) (8) voeding en lichamelijke activiteit (9) voedingsgerelateerde risicofactoren: chronische ziektes. In een bijbehorend werkboek wordt aanvullende informatie gegeven voor de Nederlandse situatie en wordt de student door de cursus heen geleid met behulp van leerdoelen, studeeraanwijzingen, actuele nieuwsberichten en opgaven.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel: U doet kennis op en verwerft inzicht in de voedingsstoffen en hun werking in het lichaam en op de rol van voeding bij de energiebalans, lichamelijke activiteit, in de diverse levensfasen en bij de preventie van ziekten.

Aanvullende informatie

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite op yOUlearn naar discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof. 

Voor verdere informatie zie: ou.nl/studieaanbod/NB1502

Ingangseisen

Propedeutisch examen behaald.

De voorkennis die voor deze cursus gewenst is betreft kennis van de biologie en (bio)chemie op havo niveau. Een goede passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk.

Toetsing

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen (mc) en open vragen (ov).

Tentamendata (onder tabblad tentamen)

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Literatuur

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Engelstalig tekstboek: Understandig Nutrition, E. Whitney & S.R. Rolfes (eds) 2013,en een Nederlandstalig elektronisch werkboek op Studienet.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite (yOUlearn) vindt u de laatste informatie over de cursus.

Rooster

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent.
De docent organiseert een begeleid studietraject in kwartiel 1 en 2 (van september tot begin februari) dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen. 
Tijdens het begeleidingstraject is er een f2f bijeenkomst op de themadag Research in december 2020 en zijn er twee online bijeenkomsten (een introductiebijeenkomst en een vragenuurtje) die u kunt bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

onder het tabblad Begeleidingsbijeenkomsten
 vindt u data van de bijeenkomsten.