Kies op maat

Inloggen Menu

Positieve Psychologie & Technologie

Wat is menselijk mogelijk in de huidige wereld vol technologie?

Hightech innovaties zijn aan de orde van de dag en beïnvloeden alle facetten van onze samenleving en ons persoonlijke leven. Voor veel mensen is het echter een ware uitdaging om zich deze nieuwe technologieën eigen te maken en alle mogelijkheden ervan te benutten. Dit roept interessante vragen op over het psychologische leerproces dat mensen doormaken en hoe technologie daar beter op zou kunnen aansluiten.

Wat houdt deze minor in?

Deze minor biedt je de mogelijkheid om hulpmiddelen te ontwikkelen en om kennis op te doen over psychologische processen zoals bewustwording van kracht, zelfredzaamheid, welzijn, zelfregulering en weerbaarheid van mensen in een veranderende wereld. 
Je vergaart kennis over de huidige modellen, methodes, instrumenten, best practices en theorieën op het gebied van de interactie tussen mens en technologie. Er zijn (gast-)colleges en praktische opdrachten. Je gebruikt literatuur, voert discussies met medestudenten en docenten oefent gespreksvoeringstechnieken vanuit de positieve psychologie en werkt aan verschillende opdrachten, waaronder het uitwerken van een concept voor een serious game. Nadat je de minor hebt afgerond kun je:

 • Interventies en hulpmiddelen ontwikkelen, theorie en methodes uitleggen en toepassen om empowerment, zelfredzaamheid, welzijn, zelfregulatie en weerbaarheid van mensen te verhogen in een veranderende wereld
 • de psychologische mechanismes beschrijven die komen kijken bij het omgaan met technologie
 • menselijke kenmerken verbinden met de ervaringen en de waardering die men heeft bij het gebruik van technologie
 • rekening houden met de beperkingen, risico’s, mogelijkheden en kansen relevant voor de praktijk waarin de technologie wordt geïmplementeerd;
 • op een systematische manier een innovatieve technologie ontwerpen op basis van de waarden en vereisten van potentiële eindgebruikers en andere belanghebbenden;
 • Eindgebruikers motiveren en stimuleren om de technologie te gebruiken.

Ingangseisen

Doelgroep:

De minor is geschikt voor zowel deeltijd- als voltijd studenten die hun eerste jaar gehaald hebben. 

De minor is niet toegankelijk voor studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion die in studiejaar 2016-2017 of later zijn gestart en die de specialisatie  Gedrag & Technologie (gaan) volgen of hebben gevolgd.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

Literatuur

Relevante literatuur
De literatuurlijst is bij aanvang van de minor te vinden in Studystore.nl.

Rooster

Opzet

De minor bestaat uit de volgende vakken:

 • Positieve Psychologie
 • Human-Centered Design: Inspiration
 • Human Factors
 • Applied Human-Centered Design
 • Positieve Psychologie: interventie en communicatie
 • Persuasieve Technologie

  Je zult lessen voorbereiden en bijwonen, zowel theorie en praktijk. Ook werk je buiten de lessen aan groepsopdrachten en individuele opdrachten (zelfstandige studietijd). We verwachten van onze studenten dat ze zich nieuwsgierig, geïnteresseerd, proactief en doelgericht opstellen.

Toetsing

De beoordeling van de verschillende onderwijsonderdelen zal plaatsvinden op basis van opdrachten, rapporten en toetsen.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Let op: bij de aanmelding staat locatie Enschede, dit is fout. Deze locatie kun je laten staan maar houd er rekening mee dat de minor in Deventer wordt aangeboden.

Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.