Kies op maat

Inloggen Menu

Strategisch HRM en Verandermanagement

Ga toekomstgericht medewerkers en veranderingen managen! 

Kies voor een vernieuwende HRM aanpak, die passend is voor organisaties en die aansluit bij de veranderingen die zich in de wereld om ons heen voordoen. Het centrale thema in deze minor is het voorbereiden en ontwikkelen van medewerkers en organisaties. De minor heeft een nadrukkelijk strategisch en veranderkundig perspectief, altijd gekoppeld aan human capital uitdagingen. We bereiden je voor op een rol als strategisch manager met de relevante inzichten voor de vraagstukken van morgen.

Wat houdt deze minor in?

In deze praktijkgerichte minor behandelen we belangrijke externe ontwikkelingen zoals maatschappelijke vraagstukken, technologische ontwikkelingen en geopolitieke ontwikkelingen. We gaan in op de betekenis ervan voor de inhoud en aard van het werk binnen een organisatie. Daarnaast is er ook aandacht voor de steeds sterkere behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties. De behoefte aan flexibiliteit heeft gevolgen voor het werk van medewerkers en ook voor hun rol hierbij: werkgevers vragen meer initiatief, eigenaarschap en verantwoordelijkheid van medewerkers in de toekomst. En hoe zorg je dat medewerkers deze rol passend invullen?

Al deze ontwikkelingen zorgen voor een voortdurende dynamiek binnen organisaties. We besteden aandacht aan het managen en begeleiden van ontwikkel- en veranderprocessen. Hoe krijg je medewerkers mee in al deze veranderingen? We gaan hierbij in op de verschillende inzichten en dilemma’s bij de keuzes. Denk bijvoorbeeld aan het om omgaan met weerstanden,  het zoeken naar passende interventies en het managen van de betrokkenheid van diverse stakeholders. Al deze aspecten komen aan de orde, inclusief de dillema’s en scenario’s die erbij horen. Op deze wijze bereiden we je voor op de rol van strategisch manager.

Leerdoelen

 

Ingangseisen

Doelgroep

De minor staat open voor alle studenten die zich in deze thema’s willen verdiepen. Het is een verdiepende minor die enige basiskennis op het gebied van HRM veronderstelt, bijvoorbeeld voor studenten bedrijfskunde of een andere managementstudie die een inleidend vak HRM hebben gevolgd.

Deeltijdstudenten zijn ook van harte welkom, maar dienen er rekening mee te houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en op meerdere dagen plaatsvinden.

Literatuur

Ervaringen

Dit is een bestaande minor waar werkgevers nu al veel verwachtingen van hebben. De eerste groep studenten is gestart en de deelnemers zijn zeer gemotiveerd en enthousiast.

Rooster

Opzet van de minor

De thema’s strategisch HRM en verandermanagement komen aan de orde in de volgende 5 modules, waarvan 4 van 5 EC en 1 van 10 EC:

  1. Medewerker van de toekomst
  2. Verandervermogen & Technologie
  3. Core Business & Strategie I
  4. Core Business & Strategie II
  5. Verandermanagement

Alle modules hebben een sterk praktijkgericht karakter en we verwachten in deze fase van de opleiding een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. We maken gebruik van kennisdeling zodat je ook elkaars inzichten kan horen en kan afwegen in je adviezen en producten. De colleges staan in het teken van de te behandelen thema’s, het delen van vragen en het werken aan het eindproduct. Ook komen er gastsprekers en ga je zelf je mening toetsen aan de praktijk.

Toetsing

Ervaren praktijkfunctionarissen denken mee over de inhoud en het benodigde eindniveau. Er wordt getoetst op kennis, inzicht en vaardigheden. De toetsen zijn individueel en ook in groepsvorm. Toetsvormen zoals een adviesgesprek, een presentatie, een kennistoets en een position paper komen voorbij in deze minor.

Aanvullende informatie

Aanmelden geen Saxion-student:

Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. 
    Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.