Kies op maat

Inloggen Menu

Kunstgeschiedenis: Oude kunst I

Je maakt in vogelvlucht kennis met de belangrijkste kunsthistorische en architectonische begrippen, periodisering, kunstvormen, en invalshoeken (o.a. stijl, visuele analyse, bouwtypologie). De minor verdiept zich daarna verder in de kunst en architectuur van de late oudheid tot de late middeleeuwen. De kunst en architectuur wordt beschouwd binnen de toenmalige cultuurhistorische en maatschappelijke context, met ook aandacht voor profane (bouw)kunst en invloeden van Germaanse mythologie en Islam.

Als je na je HBO opleiding de master Kunstgeschiedenis wilt gaan doen kan je door het volgen van deze cursussen in aanmerking komen voor een korter premaster traject. Je kan deze cursussen ook combineren met  Kunstgeschiedenis: Oude kunst II.

Programma

Blok 1: KU1V17001 Panorama van de kunst
Blok 2: KU1V17003 Creaties van de hemel

Zoek op cursuscode in de onderwijs catalogus.

Leerdoelen

Basisoverzicht verkrijgen van de kunstgeschiedenis, de totstandkoming van de discipline en van de belangrijkste kunsthistorische invalshoeken. 

Vroegchristelijke en middeleeuwse kunst en architectuur globaal leren analyseren op hun artistieke, iconografische en functionele aspecten binnen hun cultuurhistorische context.
Een eerste kennismaking met historiografie en methodiek voor de kunst en architectuur uit de betreffende periode.
Kritische analyse en evaluatie van  kunsthistorische literatuur en actuele discussies over deze periode.
Relevante wetenschappelijke literatuur leren zoeken, noteren en annoteren.
Oefenen in schrijfvaardigheid d.m.v. een werkstuk volgens de regels van de wetenschap.

Ingangseisen

1.Studenten uit de volgende of aanverwante HBO-opleidingen kunnen zich inschrijven: Academie bouwkunde, Academie beeldende kunst/design, Lerarenopleiding beeldende kunst/design, Cultureel Erfgoed, Museologie, Archeologie, Vormgeving, Tuin- en landschapsstudies, Culturele en maatschappelijke vorming.

2.Je hebt minimaal 120 EC van je HBO opleiding behaald.

3.Je beschikt over goede schrijfvaardigheden en je hebt basiskennis van academisch denken en onderzoeken. Je hebt reeds algemene kennis van de geschiedenis van kunst en architectuur.

Literatuur

Informatie over verplichte literatuur kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’.

Rooster

Informatie over de rooster kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend.

Toetsing

Informatie over de toetsing kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’. Je kunt per cursus zien welke toetsvormen er zijn en hoe elk onderdeel weegt.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus.

Aanvullende informatie

Ondertekende leeroverkomsten kunnen tot en met 1 juni 2021 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die na 1 juni worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Voor iedere cursus laten we maximaal vijf studenten toe. Als er meer aanmeldingen zijn zullen we loten.