Kies op maat

Inloggen Menu

Communicatie en organisatie II

In deze module leer je op een precieze manier naar teksten kijken, in het bijzonder naar de stijl waarin een tekst is geschreven. Wat bepaalt eigenlijk een stijl en welke effecten hebben stijlkeuzen op een lezer? Ook krijg je inzicht in variabelen die (crisis)communicatie in organisatie in organisatie beïnvloeden, zoals cultuur, structuur, macht, etc.

In het masterprogramma Communicatie en Organisatie leer je hoe je communicatie in organisaties kunt analyseren, evalueren en verbeteren. We richten ons daarbij zowel op communicatieprocessen als op communicatieproducten. Als je de master Communicatie en organisatie wilt gaan volgen kun je deze module combineren met de module Communicatie en organisatie I om je zo voor te bereiden op de master.

Kijk voor meer informatie over de master (en de premaster) op: https://www.uu.nl/masters/communicatie-en-organisatie.

Programma
Blok 4: Stilistische analyse van Nederlandse teksten (7,5 EC)
Blok 4: Communicatie, organisatie, crisis (7,5 EC)

Stilistiek
In deze minor zoomt een van de cursussen in op de boodschap, de ander zoomt uit naar de context. De boodschap-cursus is Stilistiek, en gaat over taalgebruik. Als je zegt dat een tekst een bepaalde 'stijl' heeft, bedoel je er systeem zit in de taalgebruikskeuzes in de tekst (bijvoorbeeld in de aanspreekvormen, de vaktermen, de beeldspraak of de informele woorden). Deze cursus bespreekt zowel zakelijke als literaire teksten, omdat die vaak opvallen door interessante stijlkeuzes. Je leert welke tekstkenmerken zich lenen voor stilistisch onderzoek. Daarbij komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen aan de orde, en zowel handmatige analyses als softwaretools.

Communicatie, organisatie, crisis
In deze cursus staat de invloed van de organisatiecontext op de communicatie centraal. We bezien hoe teksten en interacties in organisaties mede bepaald worden door de organisatiestructuur, de werkprocessen, de organisatiecultuur, etc. We maken dat nog iets ingewikkelder (maar ook spannender) door naar organisaties te kijken in een turbulent-dynamische omgeving, namelijk tijdens een crisis. Er vallen bijvoorbeeld ontslagen, er moeten producten uit de schappen worden genomen of er is een virus dat velen thuis houdt.

Leerdoelen

In deze minor leer je welke kenmerken van taalgebruik ‘stijl’ bepalen en hoe een literaire stijl zich verhoudt tot een zakelijke. Ook verdiep je je in methoden en technieken om stijl te onderzoeken.

Daarnaast leer je hoe (crisis)communicatie wordt beïnvloed door de organisatorische context, bijvoorbeeld door de structuur van een organisatie, de cultuur, de machtsverhoudingen. Ook verdiep je je in methoden en technieken om organisationele communicatie te onderzoeken.

Ingangseisen

  1. Je doet een hbo Communicatie of Journalistiek.
  2. Je hebt minimaal 120 EC, waarvan in ieder geval de propedeuse, van je HBO opleiding gehaald voordat je je inschrijft.
  3. Je gemiddelde cijfer voor gewone cursussen (excl. stages) is hoger dan een 7.
  4. Je hebt de KOM minor Communicatie en organisatie I behaald.
  5. Er worden maximaal 25 studenten per collegejaar toegelaten. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plekken wordt plaatsing bepaald d.m.v. loting.

Literatuur

Informatie over verplichte literatuur kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de link onder ‘programma’.

Rooster

Informatie over je rooster kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de link onder ‘programma’. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend.

Toetsing

Informatie over de toetsing kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de link onder ‘programma’. Je kunt per cursus zien welke toetsvormen er zijn en hoe elk onderdeel weegt.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus.

Aanvullende informatie

Er is dit jaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zullen we loten.

Ondertekende leeroverkomsten kunnen tot en met 27 oktober 2024 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die na die datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.