Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Aarde, mens milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud De cursus Aarde, mens en milieu 2 gaat over de invloed van de mens op het systeem aarde (water, bodem en atmosfeer) en over activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en het oplossen van milieuproblemen (milieubeleid, milieutechnologie, duurzame productie van energ…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 2. Bodem en water

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Bodem en water: een stroomgebiedbenadering is opgebouwd uit studietaken en een studietaakoverstijgende opdracht. De cursus behandelt bodem- en watersystemen in voornamelijk de Lage Landen en werkt vanuit een (stroom)gebiedbenadering. Met het Grensmaasproject als voorbeeld, k…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 3. Corporate Responsibility for Sustainable Development

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen gaat verder dan de verantwoordelijkheid om winst te genereren ten behoeve van aandeelhouders en andere kapitaalverstrekkers, maar heeft betrekking op een grotere groep belanghebbenden (zogenoemde stakeholders), zoals…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 4. e-minor Oriëntatie in de onderwijskunde

  15,0 EC

  Open Universiteit
  Deze minor Oriëntatie in de onderwijskunde bestaat uit drie cursussen: - OB0012 Over leren, onderwijs en instructie 5 EC - OB0102 Onderwijskunde en technologie 5 EC - OB0202 Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals  5EC…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 5. Environmentally improved production (EIP)

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud In de Engelstalige cursus Environmentally Improved Production (EIP) wordt de duurzame productie van economische goederen behandeld vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek. De cursus beoogt een algemeen begrip van, en inzicht in, de actuele ontwikkeling op het te…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 6. Environmental Toxicology

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Vandaag de dag worden levende organismen, waaronder de mens, blootgesteld aan een steeds groter wordend aantal en een steeds grotere verscheidenheid van schadelijke stoffen. Soms kunnen effecten van een blootstelling rampzalige gevolgen hebben, maar in de praktijk kom…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 7. Gegevens en gevolgtrekkingen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Met deze cursus willen we je de vaardigheid leren om wetenschappelijke informatie te beoordelen. Hoe betrouwbaar is de uitspraak dat de gemiddelde temperatuur op aarde in 2050 met 2-4 graden Celsius is gestegen? En hoe betrouwbaar is de voorspelling dat de zomers in Nederlan…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 8. Geographical Information Systems: GIS

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het vooral om 'het op elkaar leggen van kaarten' en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt. En dat biedt uitermate interessante mogelijkheden. …
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 9. Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Centraal in deze cursus staat het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema's: - de werkplek en taken- de werknemer zelf (op het individuele niveau)- motivatie en leiderschap - teams, groepen en de orga…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 10. Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus Inleiding onderwijsrecht voor onderwijsprofessionals heeft een inleidend karakter en is gericht op onderwijsprofessionals zonder juridische voorkennis (niet-juristen). De eerste drie leereenheden staan in het teken van het opdoen van algemene juridische basiskennis…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 11. Lineaire algebra en stochastiek

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Deel 1 van de cursus bevat lineaire algebra. We bekijken hoe we stelsels van lineaire vergelijkingen kunnen oplossen. Verder behandelen we de representatie van stelsels in matrices, waarna we onderzoeken hoe we met matrices kunnen werken en waar ze voor gebruikt kunne…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
 12. Logica

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Van oudsher is logica de studie van het correct redeneren. Al in de klassieke oudheid hield men zich bezig met het analyseren van de structuur van redeneringen. Ook nu nog kan logica een belangrijk hulpmiddel zijn wanneer we de correctheid van een redenering willen onderzoek…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 13. Milieubeleid: theorie en praktijk

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus bestaat uit een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving en het tekstboek 'Milieubeleid: analyse en perspectief' (red. Driessen en Leroy, 2007) en een bronnenboek. Voor Vlaamse studenten worden zes hoofdstukken uit het tekstboek voorzien van een Vlaamse va…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 14. Minor Chemie en milieu

  15,0 EC

  Open Universiteit
  In deze minor staan we stil bij de invloed van stoffen in het milieu op organismen en de mens. In Environmental Toxicology komt de milieutoxicologie aan bod: risico-evaluatie van schadelijke chemicaliën in het milieu, de manier waarop ze een organismen binnenkomen, hun effec…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 15. Minor Gezondheid en Voeding

  15,0 EC

  Open Universiteit
  De gezondheid van de mens heeft zowel met voeding als met milieu te maken: voedsel is deel van het externe en wordt deel van het interne milieu. Het voedingsbeleid van de Nederlandse overheid heeft betrekking op (1) de beschikbaarheid van voldoende voedsel van goede kwalitei…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2024
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Gesloten
1 2 >