Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Aandachtsvelder Palliatieve Zorg

  30,0 EC

  Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoo…
  • 31 aug 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 2. Aviation Management (1st semester 21/22)

  30,0 EC

  The world of aviation. The way it was, is and will be in the future. From an airline- (economic- and customer), airport- and business travel perspective.…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 3. Co-Creating Events & Designing Experiences (1st semester 21/22)

  30,0 EC

   …
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 4. Contextueel Pastoraat

  5,0 EC

  De module is de eerste van twee minoronderdelen; namelijk presentatie genogram (1) van herkomst en casuïstiek (2). NB er is ook een module 3 en 4, zie verder voor informatie erover. De module is alleen voor Theologie-studenten beschikbaar Beide zijn voor 5 ec's. De minoren g…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 5. Crowd Safety in Hubs & Events (1st semester 21/22)

  30,0 EC

    Nowadays, safety is becoming more and more important in order to provide a pleasant environment at areaswhere crowds gather for a million different reasons. The background of this growing importance lies in severaltrends and developments in the world such as professionali…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 6. Digital Marketing in the Tourism Sector (1st semester 21/22)

  30,0 EC

  The tourism industry has experienced a high degree of turbulence during the past decade and is currently facing its biggest challenge yet. In the fast-changing (post) pandemic world, digital marketing, technological developments, online consumer behavior, and disruptive busi…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 7. Duurzame Gebiedsontwikkeling (1e semester 21/22)

  30,0 EC

  Bij gebiedsontwikkeling werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven en inwoners samen om tot een succesvol ruimtelijk ontwikkelingsproces te komen. De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goe…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 8. Esports Event & Media Management (1st semester 21/22)

  30,0 EC

  One of the most upcoming and exciting developments in the world of entertainment and events: esports. While relatively young, esports is making a lasting imprint in the video game industry and the event industry. Our vision is that Breda University of Applied Sciences positi…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 9. Experiences Design & Innovation - factory (1st semester 21/22)

  30,0 EC

  The world around us is changing rapidly. Everything and everyone is getting more and more connected. In this complex world people are looking for transforming experiences. We design and innovate experiences from an Imagineering perspective. We need new approaches for new cha…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 10. Interprofessioneel werken in het jeugddomein

  15,0 EC

  Je leert in deze uitdagende en unieke minor domein overstijgend te denken en te werken. Tijdens deze minor werk je vanuit je basis als hulpverlener, zorgverlener of leraar basisonderwijs toe naar het competent worden als nieuwe professional. In het domeinoverstijgend werken …
  • 2 sep 2021 t/m 29 jan 2022 Gesloten
 11. Kerkgeschiedenis en wereldgodsdiensten

  5,0 EC

  Minor geschiedenis van het Christendom (kerkgeschiedenis vanaf de Reformatie) en wereldgodsdiensten. We staan op de schouders van onze voorouders. Niet alleen als het gaat over het gedachtengoed in de wetenschap en de samenleving maar ook in godsdienstig opzicht in kerken en…
  • 25 jan 2022 t/m 15 jun 2022 Aanmelding sluit uiterlijk 1 dec 2021
 12. Making Places & Shaping Destinations (1st semester 21/22)

  30,0 EC

  In this minor we talk about creating interventions to improve the experience of a destination and / or to improve the liveability of a place for its residents. How to turn ‘a space’ into ‘a place’? The overall goal of this minor is to acquire the relevant knowledge and skill…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 13. Modern Business in a Changing World (1st semester 21/22)

  30,0 EC

  Nowadays change is the only constant factor in peoples’ professional (and personal) lives. To become a successful professional, being able to deal withchange is of the highest importance. In reality, though, most change initiatives fail or do not produce the desired outcomes…
  • 6 sep 2021 t/m 31 jan 2022 Gesloten
 14. Multimethodisch Sociaal Werk

  5,0 EC

  Sociaal werkers krijgen in de praktijk met uiteenlopende knelpunten en problemen te maken. Om aan deze knelpunten en problemen te werken beschikt de sociaal werker over een groot arsenaal aan methoden en technieken. Dit arsenaal wordt ook wel de gereedschapskist van de socia…
  • 2 sep 2021 t/m 29 jan 2022 Aanmelding sluit uiterlijk 30 aug 2021
 15. Nieuwe Testament

  5,0 EC

  Dit vak biedt een verdieping in de bestudering van het Nieuwe Testament. Het nodigt studenten uit om te ontdekken wat de nieuwtestamentische wetenschap in de afgelopen tweehonderd jaar heeft opgeleverd. Dat prikt soms, omdat de zaken anders blijken te liggen dat je dacht. Ma…
  • 25 jan 2022 t/m 15 jun 2022 Aanmelding sluit uiterlijk 1 dec 2021
1 3 >