Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Buiten de behoefte om eenheid en integratie te brengen in de losse applicaties, is vaak het belangrijkste doel om de werkwijze van een organisatie te uniformeren en alle gegevens binnen de organisatie op een plek beschikbaar te hebben. ERP-systemen zijn voor de meeste grote …
  • 20 nov 2023 t/m 2 feb 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 3 nov 2023
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 2. Psychologie van arbeid en gezondheid

  10,0 EC

  Open Universiteit
  De psychologie van arbeid en gezondheid houdt zich bezig met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk. Wil je weten wat oorzaken van werkstress zijn en hoe werkstress kan worden voorkomen en aangepakt? Ben je benieuwd hoe gezondheidsproblemen van we…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 3. Religiewetenschappen: Abrahamitische Godsdiensten

  15,0 EC

  De Westerse cultuur kun je zonder kennis van de drie Abrahamitische godsdiensten, jodendom, christendom en islam, niet begrijpen. Deze cursussen geven je inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, gebeurtenissen en stromingen van deze drie godsdiensten. Deze minor kun je oo…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 4. Religiewetenschappen: Religieuze Identiteit en Ethiek

  15,0 EC

  Wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Wat is het goede leven? Hoe kan ik het goede doen? Religie kan helpen op deze vragen antwoorden te vinden. In de cursussen Boeddhisme en Jodendom wordt onderzocht hoe vanuit deze religieuze tradities met deze vragen wordt omgegaan, wa…
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 1 dec 2023
 5. Scheikunde voor milieuwetenschappen 1

  5,0 EC

  Open Universiteit
  In de cursus wordt de basiskennis van de scheikunde die een milieuwetenschapper in de dagelijkse praktijk nodig kan hebben aangereikt middels een aantal toepassingsgerichte studietaken. Om deze studietaken te kunnen uitwerken wordt in de cursusboeken de onderliggende leersto…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 6. Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud In de cursus wordt de basiskennis van de scheikunde die een milieuwetenschapper in de dagelijkse praktijk nodig kan hebben aangereikt middels een aantal toepassingsgerichte studietaken. Het eerste deel van de cursus behandelt (een deel van) de koolstofchemie. Om de le…
  • 20 nov 2023 t/m 2 feb 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 3 nov 2023
 7. Sociale psychologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste sociaalpsychologische theorieën en inzichten. Er wordt ingegaan op thema’s zoals het waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering, stereotypen en discriminatie, sociale identiteit, attitudes en attitudeverandering, …
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 8. Sociologie (12 EC)

  12,0 EC

  Heb jij interesse in sociologie en wil je hier meer over leren? Dan kun je tijdens je hbo-opleiding de hbo-minor Sociologie volgen van 12 EC. Tijdens deze minor leer je de basisbeginselen van sociologische theorieën en onderzoek. Hoe krijgt de samenleving vorm, welke houding…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 9. Spaanse Taalkunde

  15,0 EC

  De minor bestaat uit de volgende cursussen (onder voorbehoud): Inleiding Spaanse Taalkunde. Code: LET-RTCBS113 Deze cursus is een kennismaking met de taalkunde van het Spaans. Er wordt een overzicht gegeven van de deelgebieden van de taalkunde. In deze cursus gaat de meeste …
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 1 dec 2023
 10. Strategisch Informatiemanagement

  5,0 EC

  Open Universiteit
  In de cursus wordt ingegaan op de ontwikkeling van de informatiemanagement-functie binnen de organisatie, de verschillende strategische keuzes waar de informatiemanager voor staat en het vormgeven van de informatiestrategie.Organisaties die de voordelen van IS/IT ten volle w…
  • 1 sep 2023 t/m 10 nov 2023 Gesloten
 11. Systeem aarde: kennis voor klimaat

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud In de cursus Systeem aarde: kennis voor klimaat gaan we uit van de aarde als systeem, om via dit interdisciplinaire begrip de belangrijkste deelsystemen zoals klimaat, atmosfeer, biosfeer, hydrosfeer en lithosfeer te kunnen onderscheiden. Je leert wat de belangrijke m…
  • 1 sep 2023 t/m 10 nov 2023 Gesloten
 12. Taal als systeem

  30,0 EC

  Taal is ons communicatiemiddel bij uitstek. Via taal begrijpen we elkaar moeiteloos. De meest ingewikkelde boodschappen over abstracte zaken, gevoelens en hypothetische gebeurtenissen kunnen we aan elkaar overbrengen in taal. Hoe werkt dit (complexe) taalsysteem, hoe verwerv…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 13. Taal, cognitie en gezondheid

  30,0 EC

  In deze minor houd je je bezig met hoe taal verwerkt en geproduceerd wordt en ook met wat er mis kan gaan. Je maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van enkele taalstoornissen, zoals afasie en taalontwikkelingsstoornissen.  Daarnaast verwerf je algemene ke…
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 14. Taal, cognitie en samenleving

  30,0 EC

  Onze samenleving draait om taal, taal is overal. Talen, dialecten en andere taalvarianten worden gebruikt in verschillende regio’s, in verschillende sociale contexten en op verschillende manieren. Een levende taal is voortdurend aan verandering onderhevig. Die veranderingen …
  • 4 sep 2023 t/m 28 jan 2024 Gesloten
 15. Taal, cognitie en technologie

  30,0 EC

  In deze minor maak je kennis met allerlei technieken voor de analyse van spraak en taal. Taal- en spraaktechnologie, bijvoorbeeld spraakherkenning, zit in veel commerciële producten, maar speelt ook een steeds belangrijkere rol in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hoe taa…
  • 29 jan 2024 t/m 12 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 1 dec 2023
< 1 11 >