Kies op maat

Inloggen Menu

Ontdek Kunst en Creativiteit

Wil jij jouw creativiteit en kunstzinnige talenten ontdekken en ontwikkelen? Ben je de boeken even zat en wil je DOEN en ERVAREN? Durf je in het diepe te springen en ongemak te omarmen? Ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen waarin je iets wilt betekenen? Doe dan mee!

Studenten geven hun mening over deze minor:

“Erg verrijkend! Je gaat dingen op een andere manier bekijken.”

“Je leert niet alleen van de docenten, maar misschien nog wel méér van je medestudenten.”

“Ik heb nog nooit zo diep met mensen over zulke dingen kunnen praten.”

(Deze minor is uitstekend te combineren met de Creatief Werken of ACT! Theater in de praktijk in blok 2 een mooie combinatie van 30 EC.)


Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

"De  kunstenaarsmindset is een open houding, die ons helpt de wereld onbevangen, speels, onderzoekend en scheppend tegemoet te treden.”

- Merlijn Twaalfhoven

Deze minor is een brede kennismaking met kunst en creativiteit. Je ontdekt de verschillende kunstdisciplines en leert kunst toepassen als uiting van schoonheid en inspiratie, maar ook als middel om visies en idealen vorm te geven, mensen in beweging te zetten en de maatschappij te veranderen.

In de minor Ontdek Kunst en Creativiteit ligt de nadruk op je persoonlijke en artistieke ontwikkeling, meer dan op je professionele ontwikkeling. Daarom is deze minor geschikt voor studenten van alle denkbare opleidingen. Ervaring met kunst (muziek, dans, beeldende kunst, theater, schrijven, verhalen vertellen) is niet vereist. Het enige dat er van je gevraagd wordt is de MOED om buiten je comfortzone te stappen, de NIEUWSGIERIGHEID om dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt en de BEREIDHEID om fouten te maken in dat proces.

Leerdoelen

Inhoud

Buitenlandse reis ‘out of your comfort zone’

In de eerste week van de minor Kunst en Creativiteit ga je enkele dagen in je eentje naar een stad in het buitenland. Hier krijg je drie opdrachten:

 1. Ervaar (bekijk, bezoek, luister, maak) zoveel mogelijk kunst.
 2. Ontdek aan de hand van een ervaring wat jij wilt veranderen in de maatschappij.
 3. Ontdek aan de hand van een ervaring wat jij wilt ontwikkelen aan jezelf.

Deze drie zaken zijn de basis waarop je de rest van de minor gaat bouwen.

Workshops

Gedurende de minor maak je al doende kennis met verschillende kunstdisciplines (Theater, Muziek, Beeldende kunst, Dans, Storytelling) tijdens workshops. Daarnaast ga je actief aan de slag om eigen werk te maken. Dit doe je in je eigen tijd, maar hiervoor wordt ook ateliertijd opgenomen in je rooster.

Excursies

Samen laten we ons inspireren tijdens bezoeken aan musea, theaters en een festival. Hoe gaan professionele kunstenaars te werk en wat is het effect van hun werk op ons als publiek?

Mini-stage: optrekken met een professionele kunstenaar

Als docenten van de minor hebben we een breed netwerk aan artistieke professionals in verschillende disciplines. Van componisten, theatermakers en schilders, tot muzikanten, dansers en dichters. Tijdens de minor krijg je de kans om een aantal uren mee te lopen met een van deze kunstenaars. Kijk mee tijdens het maakproces, ga mee naar een optreden, vraag ze uit naar hun drijfveren en werkwijze en misschien kan je zelfs je bijdrage leveren.

Coaching

Wekelijks kom je samen met een kleine groep onder begeleiding van een coach. Je toont elkaar je werk-in-uitvoering, bevraagt elkaar kritisch op de ontwikkeling van je kunstenaarsmindset en gaat aan de slag met co-creatie.

Portfolio

Alles wat je tijdens de minor ziet, hoort, leest, bespreekt, ontdekt en vooral maakt leg je vast in een portfolio: een verzameling schetsen, teksten, beelden, ideeën, gedachten en uitprobeersels waarin zichtbaar wordt hoe jij je in de tien weken die de minor duurt ontwikkelt als kunstenaar en hoe jij die kunst inzet om in de maatschappij te veranderen wat jij je op reis had voorgenomen.

Eindperformance

De minor leidt tot een eindwerk (scène, sketch, lied, dans, collage, schilderij, verhaal,….) Dit is jouw artistieke statement aan de wereld. Al deze artistieke statements worden samengebracht in een wervelende eindperformance in samenwerking met theater Cultura, die aan het eind van de minor wordt uitgevoerd voor een publiek.

Ingangseisen

Voor deze minor zijn geen toelatingseisen. Wel hoort bij deze minor een motivatiebrief die je direct na je aanmelding mailt naar Christiaan van der Houwen (cjvdhouwen@che.nl).  Mochten er te veel aanmeldingen komen, gaan we selecteren op basis van de inhoud van de brieven.

In deze brief beantwoord je de volgende vragen:

 1. Wie ben je, welke opleiding doe je?
 2. Waarom wil je meedoen aan deze minor? Wat wil je leren?
 3. Wat is je ervaring op het gebied van kunst en creativiteit? (NB ervaring is niet vereist!)

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September - november.

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 

Toetsing

In de minor vinden drie toetsen plaats: 

 1. Een creatieve presentatie over je reis en de daaruit voortgekomen fascinatie (2,5 EC) 
 2. Een gezamenlijke podiumperformance in theater Cultura waarin elke minorstudent de eigen fascinatie omzet in een artistieke uiting. (5 EC)  
 3. Een portfoliogesprek binnen de eigen coachgroep over het wezen, de waarde en de functie van kunst en jouw eigen artistieke uiting daarvan aan de hand van je portfolio. (7,5 EC) 

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.