Kies op maat

Inloggen Menu

Art & Creativity

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

“Als een stem van binnen zegt ‘je kunt niet schilderen’ - schilder dan, en de stem zal tot zwijgen gebracht worden.”  

- Vincent van Gogh

Wil jij graag jouw creativiteit en kunstzinnige talenten ontdekken en ontwikkelen? Ben je de boeken even zat en wil je DOEN en ERVAREN? Ben jij bereid om in het diepe te springen, uitdagingen aan te gaan en ongemakkelijke situaties te omarmen? En ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen waarin je iets wilt betekenen?  

 In de minor Art & Creativity leer je je eigen kunstenaarschap te ontdekken en ontwikkel je een visie op wat kunst is en waartoe het bestaat. Art & Creativity is voor iedereen die bereid is zichzelf op het spel te zetten en zich wil verdiepen in kunst en cultuur met het oog op de beroepspraktijk.  

 Leerdoelen

In de Minor Art&Creativity ga je in de eerste week enkele dagen in je eentje naar een stad in het buitenland om actief de grenzen van het comfortabele op te zoeken en je onder te dompelen in de kunst van die stad. Op deze manier ga je op zoek naar een maatschappelijk of persoonlijk thema dat jou fascineert. Deze fascinatie wordt het centrale thema voor jou in de rest van de minor.  

Aan de hand van dit thema ga je je op twee gebieden ontwikkelen:  

 1. Je ontwikkelt je persoonlijke artistieke makerschap op het gebied van theater, beeldende kunst, verhalenvertellen, muziek, dans, enz. 
 1. Je ontwikkelt een eigen visie op wat kunst is en wat de waarde en functie van kunst volgens jou kan zijn.  

Het proces van beide ontwikkelingen hou je bij in een uitgebreid portfolio. 

Je artistieke ontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van workshops in verschillende kunstdisciplines, ateliertijd om aan je eigen producten te werken en coaching bijeenkomsten. Daarnaast doorloop je een maakproces dat toewerkt naar een gezamenlijke podiumperformance. 

Je visie ontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van colleges over kunsttheorie, -filosofie, -geschiedenis en levensbeschouwing, excursies naar musea, festivals en voorstellingen en coaching bijeenkomsten. 

Naast de input die door school wordt aangeboden verwachten we van je dat je zelfstandig flink wat tijd investeert in het maken van eigen werk in verschillende kunstdisciplines, dat je zelf voorstellingen en musea bezoekt en dat je actief op zoek gaat naar theoretische input en onderbouwing voor je visie met behulp van artikelen, documentaires, podcasts, enz. 

Ingangseisen

Bij deze minor hoort een motivatiebrief die je direct na je aanmelding mailt naar Christiaan van der Houwen (cjvdhouwen@che.nl).  Mochten er te veel aanmeldingen komen, gaan we selecteren op basis van de inhoud van de brieven.  

In deze brief beantwoord je de volgende vragen: 
1. Wie ben je, welke opleiding doe je? 
2. Waarom wil je meedoen aan deze minor? Wat wil je leren?
3.Wat is je ervaring op het gebied van kunst en creativiteit? (NB ervaring is niet vereist!)

Je voegt een CV toe. 

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September - november.

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 

Toetsing

In de minor vinden drie toetsen plaats: 

 1. Een creatieve presentatie over je reis en de daaruit voortgekomen fascinatie (2,5 EC) 
 2. Een gezamenlijke podiumperformance in theater Cultura waarin elke minorstudent de eigen fascinatie omzet in een artistieke uiting. (5 EC)  
 3. Een portfoliogesprek binnen de eigen coachgroep over het wezen, de waarde en de functie van kunst en jouw eigen artistieke uiting daarvan aan de hand van je portfolio. (7,5 EC) 

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.